Views
9 months ago

ORIGINAL-PREVEDEN-NA-SRPSKI-sa-FR

Apelaciono veće uočava

Apelaciono veće uočava da, mada je svedok VG094 bio član udruženja i da je primio novac koji je proisticao iz njegovog statusa žrtve silovanja438 Apelaciono veće je uvereno da ta činjenica nije imala nikakvog uticaja kod njegovog svedoćenja. Što se mene tiče, začuđen sam da jedan razuman sudija može doći do takvih zaključaka nakon izražavanja izvesnog stepena sumnje u ova svedočenja.Vezano za takve konstatacije, zar nebi bilo logičnije da Drugostepeno veće odbaci svedočenje VG094 i VG119 kao nepouzdano ili čak sumnjivo. Stvar je još interesantnija kada Pretresno veće ignoriše sve nedoslednosti sadržane u svedočenjima VG058, VG094 i VG119 koja izazivaju sumnju čak i na postojanje incidenta na Bikavcu439. Ustvari, jasno je da svedoci VG119 i VG058 nisu bili sposobni da odrede mesto kuće Aljića na jednoj staroj fotografiji440. I osim toga, svedočenje VG058 se razmimoilazi sa svedočenjem Zehre Turjačanin u vezi sa tačnim mestom kuće u noći u kojoj se dogodio požar441. U tom smislu opisi svedoka Vg119 u pogledu položaja kuće u svojoj izjavi jasno se razlikuje sa njegovim svedočenjem u sudnici442 i to bez uzimanja u obzir da su svedočenja VG049 i VG119 u pogledu događaja posle požara neprihvatljiva iako su navedena svedočenja pokazala da su bili zajedno u svakom trenutku443. Treba vrednovati svedočenje VG119 da kada je prolazila pored zapaljene kuće Aljića ona je osećala miris zapaljenog ljudskog tela, nasuprot tome VG049 se ne seća jednog takvog prizora koga bi normalno trebala da zadrži u sećanju zauvek ako ga je uočila. Uprkos ovih kontradikscija, Apelaciono veće pokazuje uverenje da prvostepeno veće nije počinilo grešku prihvatajući svedočenje VG058 uprkos činjenici da ovaj svedok i Zehra Turjačanin nisu mogli ustanoviti položaj kuće Aljić na ppotpuno istom mestu444. Najzad Apelaciono veće konstatuje da se Prvostepeno veće nije obaziralo na razliku svedočenja između VG119 i VG049 povodom njihovog sećanja na događaje posle požara445 i da ono nije zasnovalo svoje zaključke na samom prisustvu za vreme požara svedoka VG049 i VG119 već na tome što prihvata neoborive dokaze svedočenja Zehre Turjačanin, CV2, VG035, VG058 i VG115446. U svetlu svih dokaza potpuno je sporno da jedan iole savestan sudija može da prihvati ovaj skup svedočenja kao „neoborive dokaze“447 nastanka požara dok je razlika u izjavama tako očigledna.

a) Identifikacija Milana Lukića od navedenih svedoka Dok su za vreme sudskog spora pred prvostepenim većem svedoci VG058, VG094, VG115 i VG119 imali teškoće da identifikuju Okrivljenog Milana Lukića u sali za saslušavanje i da je samo veće konstatovalo ove teškoće pri saslušanju448 ono zaključuje da Zehra Turjačanin, VG058, Vg094, VG115 i VG119 su bili sposobni da prepoznaju Milana Lukića u noći požara na Bikavcu449. Apelaciono veće, što se njega tiče, podseća da ako su identifikacije u sudnici dozvoljene , mora im se dodeliti mala ili nikakva dokazna vrednost450, zaključujući tako da su svedoci ranije dovoljno poznavali Milana Lukića da bi isti bili u mogućnosti da ga prepoznaju u incidentu koji se desio na Bikavcu451. I. Zehra Turjačanin Uprkos više kontradikcija i nemogućnosti da prepozna okrivljenog u sali za saslušanje452, Prvostepeno veće je uvažilo njeno svedočenje u celikao koherentno i verno. Veće tako zaključuje da je Zehra Turjačanin poznavala Milana Lukića pre rata iz činjenice da su pohađali istu školu454 i da je videla okrivljenog u dva navrata, jednom u junu 1992. godine u kući jednog komšije i drugi put u fabrici „Alhos“ pre nego što ga je ponovo videla u kući Aljić pri incidentu na Bikavcu 455. Što se tiče susretanja u Školi u istom periodu456 veoma je začuđujuće da je prvostepeno veće moglo izvesti takve zaključke , jer je i ono samo smatralo da je ispitivanje školskih dosijea pokazalo izvesno razmimoilaženje u datumima i nije pokazivalo tačnim njihovo pohađanje škole u istom periodu457. Uostalom, u izjavama rođenog brata Zehre Turjačanin , Dževada Turjačanina, bilo je navedeno da nijedno od ovo dvoje nisu poznavali Milana Lukića pre ratnih zbivanja458. Što se tiče Apelacionog veća ono se oslanja na činjenicu da školska dokumenta pokazuju da je Zehra Turjačanin učila školu u školi „Ivo Andrić“ u trajanju od tri godine i da je napustila ovu školsku ustanovu u trenutku kada je Milan Lukić tu počeo svoje školovanje459. Na takav način mada tvrdi da je Zehra Turjačanin bila zbunjena povodom završavanja četvrtog razreda

iu_ARTUM1_2015-07
Ratovi tek dolaze.pdf - Liga socijaldemokrata Vojvodine
EUROPA NA TANJURU - Opatija.net
eURopa na RasKRižjU - Zarez
NAUKA Embriolog dr Miodrag Stojkovi TERAPIJA SKROJENA PO ...
EIC - Evropski puls 30 - Centar za građansko obrazovanje
br. 113 siječanj / veljača 2010. tevet / švat / adar 5770. - Židovska ...
r@mc @j hcdmshsds t oqnbdot rs@qnf h mnunf - Helsinki ...
iiiizz zz dddd aaaa jjjjee ee ssss aaaa vvvv eeee zzzz dddd rrrr uuuu
List učenika Osnovne škole Janka Leskovara ... - Pregrada.info
Српске народне новине, Будимпешта 2006/04
Fojnička škrinja broj 9 - Samostan Fojnica
Amra SILAJD@I] - bhudruzenje.se
INTERVJU - KARLA DEL PONTE: SPREMNA SAM ZA PROMENE ...
Poseta Intervju sa poznatima - ITHS - Srednja škola za informacione ...
Slavlje kraj Tise nije mogla da pokvari ni kiša - Bečejski mozaik
NJUJORK I LOKALNA ZAJEDNICA - Glas Bosne i Hercegovine
Avgust, 2010. go di ne Broj 16 www.forumbosnjaka.com Go di na V
bum magazin182.pdf