Views
6 months ago

ORIGINAL-PREVEDEN-NA-SRPSKI-sa-FR

srednjoškolskog

srednjoškolskog obrazovanja, Apelaciono veće smatra da Ptvostepeno veće nije počinilo sudsku grećku prilikom procenjivanja dokaza460. Ono se takođe osvrće na kontradikcije između svedočenja zehre Turjačanin i njenog brata461 ograničavajući se na tvrdnju da je u takvim okolnostima shavtljivo da prvostepeno veće daje prednost svedočenju zehre Turjačanin u odnosu na svedočenje njenog brata, kako bi na kraju zaključilo da Milan Lukić nije dokazao da je Prvostepeno veće počinilo sudsku grešku u tom pogledu462. Suočeno sa takvim nepreciznostima i kontradikcijama bilo bi ptikladnije za Žalbeno veće da daje težinu informacijama sadržanim u školskom dosijeu umesto što to obrazlaže sa nepreciznim tvrdnjama pribavljenim od Zehre Turjačanin. Osim toga kakobi se proverila autentičnost vezija koje su dali dva brata, zar nebi trebalo uporediti dva svedočenja da odredi nedoslednosti i razloge koji bi mogli odrediti takve kontradikcije ? Takav raskorak se nije smeo olako shvatiti jer osporava sve verzije svedočenja Zehre Turjačanin i njenu mogućnost da prepozna Okrivljenog u dva navrata u junu 1992. godine 463. Pokušavajući da sazna istinu da bi se ona bolje prikazala, rezonovanje apelacionog veća nebi bilo u poziciji da se udalji od istine čineći apstrakciju svake logike. Ako, kao što to potvrđuje apelaciono veće, težina za odobravanje identifikacije u traumatskim okolnostima464 jeste faktor koji može biti zasnovan na motivisanom mišljenju i brižljivo artikulisan da podrži navedenu identifikaciju465. Rekao bih da je samo ovaj pristup izveden savesno. Mišljenja sam da Prvostepeno veće nije uzelo u obzir jedan takav faktor i ne izgleda da je pribavilo potkrepljujuće mišljenje kao potvrdu jedne takve identifikacije. To je po mom mišljenju negativan uticaj na pouzdanost dokaza jer je sposobnost da se prepozna Milan Lukić bila osnovana na mršavom izlaganju navedenom deset godina ranije u traumatskom stanju466 koje je imal za posledicu kontradiktorne ili bar nekoherentne izjave468. Što se tiče određivanja težine identifikacije u sudnici, ako se zasniva kao što to potvrđuje Apelaciono veće na diskrecionom pravu Prvostepenog veća469 mora se ustvrditi da nesposobnost identifikovanja jednog Okrivljenog pri saslušanjima može biti razlog za odbacivanje identifikacije od jednog svedoka470. U tom smislu u svakom slučaju je iznenađujuće da uprkos neuspeha u identifikaciji Optuženog, Apelaciono veće smatra kao opravdanom činjenicu da se izjašnjava na jednom takvom svedočenju472. Što se mene tiče, smatram da je Prvostepeno veće ne samo počinilo sudski prestup kada se nije obaziralo na neuspeh identifikacije Okrivljenog već je lišilo svoje sudsko rezonovanje bilo kakve srži kada je propustilo da uspostavi vezu između svih

kontradiktornosti i nepodudarnosti sadržanih u svedočenju Zehre Turjačanin. Pokazujući se uverenim u relevantnost pristupa prvostepenog veća473 Drugostepeno veće usvaja ovu sudsku grešku koja će imati značajne implikacije za Optuženog. II. VG058 Uprkos činjenici da je Prvostepeno veće otkrilo izvesne anomalije u analizi identifikacionog dokaza svedoka VG058 i VG115, usmeravajući se da zadrži ova svedočenja sa opreznošću474 veće tvrdi da svedoci VG058 i VG115 ranije dovoljno poznavali Milana Lukića da bi ga mogli prepoznati kao učesnika u incidentu na Bikavcu475. U tom smislu, ako nije sporno to da je svedok VG058 poznavao Milana Lukića pre incidenta476, umesto toga nepodudarnosti u izjavama ovog svedoka što se tiče prisustva Okrivljenog pri navedenom incidentu, bi mogle zaslužiti jednu vrstu posebne pažnje od strane Prvostepenog veća. Ustvari VG058 ne pominje Optuženog tokom svog prvog svedočenja 1992. godine, ona se osim toga ponela na neodređen način pri unakrsnom ispitivanju po pitanju zbivanja na Bikavcu477 i po pitanju njenog opisa što se tiče prisustva okrivljenog u incidentnoj noći koji su se pokazali nesaglasni478. Iako je Pretresno veće saslušalo svedočenje VG058 sa opreznošću479 ono je u svakom slučaju presudilo da je navedeni svedok identifikovao Okrivljenog kao učesnika incidenta na Bikavcu480 što po meni proističe iz sudske greške u proceni. Drugostepeno veće što se njega tiče , mada potpuno uviđajući razmimoilaženja pri svedočenjima VG058, nesaglasnosti sa izjavama od strane Zehre Turjačanin481 i nejasnim i nepoverljivim karakterom njenih odgovora pri unakrsnom ispitivanju 482 smatraće da je Prvostepeno veće dobro identifikovalo ova razmimoilaženja483. Veće je tim povodom odlučilo da je svedočenje VG058 bilo prihvaćeno sa opreznošću i da je bilo korišćeno samo za potkrepljivanje ostalih svedoka484. Što se mene tiče mogu samo da osuđujem takvo rezonovanje kome nedostaje koherentnost, jer, potpuno otkrivajući nepreciznosti svedočenja, Drugostepeno sudsko veće čini apstrakciju razmimoilaženja. Ako je oprez Prvostepenog veća takav kao što je naveden od Drugostepenog veća

Poseta Intervju sa poznatima - ITHS - Srednja škola za informacione ...
angažiran na rješavanju Vukelićevog ubistva
ALO-Sprint-broj-1@16-nov-2017
motocikl i automobil, sa svim onim - MTM
List u~enika O[ "Vasa @ivkovi}" Pan~evo
Ana Ristovic, Lajke na Mesecu
Maj 2005 - Vikend Magazin
Borelioza – što kada se desi - Hrvatske šume
januar - Savez pčelarskih organizacija Srbije
Reč Đački odgovori Rečnik - Politehnička škola Subotica
Biogradski glasnik - broj 74 - Grad Biograd na Moru
iu_ARTUM1_2015-07