Views
9 months ago

ORIGINAL-PREVEDEN-NA-SRPSKI-sa-FR

i faktor je koji sse

i faktor je koji sse uzima u obzir u slučaju sumnje, ono ni u kom slučaju ne može biti uzeto u obzir kao izgovor za potkrepljivanje verodostojnosti svedočenja osim da ih odbaci. III. VG115 Prvostepeno veće će imati slično obrazloženje u pogledu svedočenja VG115 oslanjajući se na njegovu izjavu, dok, isto kao u sudskom sporu Vasiljević njegovo svedočenje je sadržavalo puno nedostataka jasnoće i dvosmislenosti485. Tako, uprkos konstatacija Prvostepenog veća vezano za činjenicu da svedok nije bio potpuno jasan pri njegovom unakrsnom ispitivanju486 i uprkos činjenici da je njegova identifikacija bila odbačena povodom Sredoja Lukića pri istom incidentu, njegovo svedočenje će se uzeti u obzir da potvrdi prisustvo Milana Lukića u incidentnoj noći. Pitam se, vezano za ove činjenice, da li bi bilo prihvatljivije i logičnije da Prvostepeno veće ima isti stav povodom dvoje Okrivljenih. Potvrđujući ovo razmimoilaženje na bazi jedne izvesne opreznosti i na dokazu drugih svedočenja487 zar nije povređeno pravo na pravičan sudski proces Osuđenog? Zabrinjavajuće je da Drugostepeno veće ne nalazi nikakvu sudsku grešku tim povodom, zaključujući da je prvostepeno veće dobro uočilo anomalije dokaza svedoka VG115 i analiziralo ova razmimoilaženja sa oprezom u svetlu drugih svedočenja488. Pri svemu tome, suprotno od oba veća , smatram da bi jedna takva analiza morala dovesti do jednog potpuno drugačijeg zaključka, do postojanja sudske greške u izvođenju dokaza. IV. VG094 i VG119 Uprkos više konstatacija od samog Prvostepenog veća, ono je odlučilo da su VG094 i VG119 dovoljno predhodno poznavali Milana Lukića koje im je omogućavalo da ga prepoznaju kada je išao u njihovu kuću malo posle požara489. Ustvari prilikom unakrsnog ispitivanja, VG119 nije mogao opisati krug oko kuće Mehe Aljića na fotografiji snimljenoj iz vazduha490 i

prvostepeno veće tom prilikom usvaja da fotografija ne daje nikakvu vidljivu strukturu koju bi VG119 mogao identifikovati491. Ono takođe ne smatra da bi mu reme koje je VG119 proveo sa Zehrom Turjačanin u mestu Okrugla i međeđa omogućilo da usaglasi svoje svedočenje da bi ga uokvirilo sa svedočenjem Zehre Turjačanin492. Veće dakle zaključuje da su svedočenja svedoka VG094 i VG119 verodostojna i u velikom delu u skladu jer široko potvrđuju priču Zehre Turjačanin, razlog zbog koga Veće pridaje značajan obzir njihovom svedočenju493. Mada se Drugostepeno veće poziva na činjenicu da je Prvostepeno veće moglo počiniti sudsku grešku propuštajući da objasni razloge koji su motivisali prihvatanje kao verodostojna izvesna svedočenja, ono tvrdi da takva sudska greška nije uticala na presudu Prvostepenog veća potvrđujući tako njihove zaključke uključujući i identifikaciju Milana Lukića povodom incidenta na Bikavcu494. Dakle potpuno potvrđujući suđenje Prvostepenog veća, Apelacikono veće je odbacilo argumente Milana Lukića povodome Zehre Turjačanin, VG058 i VG115 495 ne obazirzći se na konstatacije ni dodatna ispitivanja koja bi zasluživala po mom mišljenju, odgovarajuću pažnju sa njihove strane. Suprotno vođenoj proceduri, smatram da su čak izjave svedoka protiv alibija Milana Lukića same po sebi vrlo ograničene496. Zasnivajući se isključivo na svedočenjima Zehre Turjačanin, VG058, VG115, VG094 i VG 119 dva sudska veća su počinila očiglednu sudsku grešku pri vrednovanju dokaza. Odsustvo koherentnosti i verodostojnosti u izjavama svedoka moralo bi jednog savesnog sudiju navesti da odbaci sva ova svedočenja iz razloga nedostatka kredibiliteta u interesu koherentnosti i ustanovljavanja istine. b) Svedoci alibija Milana Lukića MLD2 se nalazio na listi svedoka koga je Milan Lukić naveo za izlaganje svoje odbrane alibijem. Naime isti se nalazio sa svojim roditeljima u selu Rujište od 26. do 29. juna 1992. godine. Međutim odbrana Milana Lukića nije ga pozvala497. MLD10 se takođe pripremao da svedoči povodom događaja u junu 1992. po kojima će MLD2 takođe biti saslušan, pri svemu tome, Optuženički tim se usprotivio iz razloga da MLD10 nije bio na listi svedoka incidenta na Bikavcu498. Prvostepeno veće je ipak odobrilo Odbrani da izvrši ispitivanje MLD10 o alibiju povodom događaja na Bikavcu, ovlašćujući takođe Optuženički tim da dostavi dokazne elemente za

Poseta Intervju sa poznatima - ITHS - Srednja škola za informacione ...
motocikl i automobil, sa svim onim - MTM
Ana Ristovic, Lajke na Mesecu
Maj 2005 - Vikend Magazin
Reč Đački odgovori Rečnik - Politehnička škola Subotica
januar - Savez pčelarskih organizacija Srbije
Borelioza – što kada se desi - Hrvatske šume
Biogradski glasnik - broj 74 - Grad Biograd na Moru
Na četiri (i dvije !) noge - Hrvatske šume
Brezici 4 2008.pdf - Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Gornje ...
Mart, 2009. go di ne Broj 10 www.forumbosnjaka.com Go di na IV
RaDionica na TEmu - REZ
Obiteljski list br. 4