Views
9 months ago

ORIGINAL-PREVEDEN-NA-SRPSKI-sa-FR

kada je otišao da

kada je otišao da služi vojni rok. U više navrata je ponovila da ga je dobro poznavala. Navešće osim toga da je viđala crveni Pasat u blizini fabrike Varda kojim se Milan Lukić služio u tom periodu552. b. Svedok VG042 O zbivanjima od 10.06.1992. godine svedok VG042 će navesti da je sa svog balkona čija kuća je bila udaljena pedesetak metara vazdušnom linijom553 od glavnog ulaza u fabriku Varda, videla Milana Lukića kako ide u pravcu upravne zgrade gde je odabrao : Nusreta Aljoševića, Nedžada Bektaša, Ibrišima Memiševića, Hameda Osmanagića, Mušana Čančara, Lutvu Tvrkovića i Sabahudina Velagića. VG042 je poznavala ovih sedam osoba. Svi su oni bili njennj komšije osim Mušana Čančara koji je stalno navrađao u njihov komšiluk554. Naoružan puškom Milan Lukić je odveo ljude ka portirnici. Kada su ovi stigli do portirnice dobili su naređenje da skinu radnu odeću, zatim su bacili cigarete i ključeve na košulju Ibrišima Memiševića555. Milan Lukić je prinudio sedmoricu ljudi da idu ispred njega prema reci. U jednom momentu stavio je svoju ruku na rame Hameda Osmanagića. Na obali reke Milan Lukić je poređao ljude jednog pored drugog. ubijao ih je jednog po jednog. Svedok će potvrditi sve ove činjenice u unakrsnom ispitivanju. Vezano za tela sedmoro ljudi (ubijenih muslimanskih civila) svedok će navesti da je istog dana puštena jedna pregrada za vodu na brani i voda je odnela nekoliko tela. Sutradan ujutru pronađeni ostaci umrlih su pokopani556. Prema svedoku VG042 neka tela su bila zakopana pored obale reke, druga su bila sahranjena od članova njihovih porodica u parku ili na drugim mestima. istog dana VG042, Vahida Memišević i žena Rame Ramića su pomogle da se preuzmu posmrtni ostaci Ibrišima memiševića i da ga sahrane kod njegove kuće. VG042 je takođe prepoznala tela Mušana Čančara, Nusreta Aljoševića i Hameda Osmanagića. Na identifikaciji Milana Lukića svedok navodi da je jasno videla Milana Lukića. Svedokinja je izjavila da je videla Milana Lukića u fabrici Varda malo pre zbivanja u ovoj fabrici558. Naoružan

sa puškom ušao je u strugaru i prisilio njenog muža i Ahmeda Kasapovića da idu do ualaza u fabriku. Tamo je on naredio trojici ljudi da sednu na zadnje sedište pasata i otišao je u pravcu višegrada560. Nekoliko meseci kasnije VG042 je saznala da je telo njenog muža bilo pronađeno u Drini. Njegovi posmrtni ostaci su zatim bili identifikovani u Visokom. VG042 će potvrditi u više navrata pri unakrsnom ispitivanju da je njen muž bio odveden tog jutra. Drugog puta svedokinja je izjavila da je jednog dana videla Milana Lukića da uzima pasat Bahije i Džeme Zukić koji je bio parkiran na asvaltnom putu pored reke Drine u blizini fabrike Varda. To je dakle stanje zbivanja u fabrici Varda, preciziraće ona pri njenom unakrsnom ispitivanju. VG042 je izjavila da je dobro poznavala Milana Lukića, da ga je upoznala kada je bio mali i da su putovali istim autobusom svako jutro563. Milan Lukić je isto tako bio prijatelj sa njenim sinovima koji su rođeni skoro u isto vreme kao i on. Poznavala je njegove roditelje a deda Milana Lukića je bio prijatelj njenog oca. precizirala je da je znala da je porodica Milana Lukića bila iz sela Rujište i da je napustio Višegrad u 18 ili 20 godina da bi radio u Srbiji. Ona će navesti prilikom predhodnog ispitivanja da kada je zadnji put videla Milana Lukića pre rata on bio dete a ona još nije bila udata564. 2. Osporavanje kredibiliteta svedoka VG024 i VG042 od strane Milana Lukića a. Svedok VG024 Pri unakrsnom ispitivanju odbrana Milana Lukića će otkriti da postoje odudaranja u izjavi svedoka Vg024. Na prvom mestu odbrana podseća da je ovaj svedok pre svoje izjave dao dve izjave u 1994. i 1998. godine o događajima. Izjave koje nisu bile tako detaljne. U stvari ona je oržtkrila da nije rekla u svojim izjavama od 1994 i 1998. da su ljudi skinuli svoja radna odela i da su bili poređani pored reke565. Mešutim ovi glavni elementi su bili skriveni od svedoka u njene dve predhodne izjave iz razloga vezanih za činjenicu da je njena izjava iz 1998. godine bila sačinjena na brzinu566 i da joj je izjava jednog drugog svedoka osvežila sećanje567. Vezano za njenu izjavu iz 1994. godine ona objašnjava da nije u tom periodu znala da su ti detalji važni568. U ovoj fazi, dakle, treba napomenuti da se njene predhodne izjave iz 1994. i 1998. godine ne poklapaju sa

Poseta Intervju sa poznatima - ITHS - Srednja škola za informacione ...
motocikl i automobil, sa svim onim - MTM
Ana Ristovic, Lajke na Mesecu
Maj 2005 - Vikend Magazin
Reč Đački odgovori Rečnik - Politehnička škola Subotica
januar - Savez pčelarskih organizacija Srbije
Borelioza – što kada se desi - Hrvatske šume
Biogradski glasnik - broj 74 - Grad Biograd na Moru
Na četiri (i dvije !) noge - Hrvatske šume
Brezici 4 2008.pdf - Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Gornje ...
Mart, 2009. go di ne Broj 10 www.forumbosnjaka.com Go di na IV
RaDionica na TEmu - REZ
Obiteljski list br. 4