Views
8 months ago

ORIGINAL-PREVEDEN-NA-SRPSKI-sa-FR

Reviziono veće su

Reviziono veće su sačinjavali sudije Meron, ja lično – Jean Klaude Antonetti, sudija Agius i sudija Liu. Daje se takođe na znanje da je sudije odredio Predsednik Mehanizma koji, bez unutrašnjeg konsultovanja, određuje koji će sudija biti uvršten ili isključen iz ovog pravnog postupka (MICT­13­52­R.1). Ovaj postupak imenovanja sudija po njegovom diskrecionom pravu predstavlja veoma važan rizik. Da bi se to izbeglo, više bi vredelo da Predsednik drugostepenog postupka (apelacionog) koji određuje sudije ne bude on lično u tom sastavu. Drugi problem vlada u gomilanju funkcija Predsednika u ustanovi kao što je Mehanizam i u vođenju sudskih postupaka. Kada obuhvatimo potrebno vreme za odobrenja tretmana jednog sudskog spora, jedan spoljni posmatrač bi mogao konstatovati da povereni sudski spor zahteva mnogobrojne radne časove. U tom kontekstu, pitanje koje se postavlja jeste to da se sazna kako Predsednik Mehanizma, koji predvodi više sudskih postupaka a takođe i putuje, učestvuje u predstavljanjima i sastancima (većanjima), može pravilno pratiti mnoge sudske sporove ovog Suda ? Mislim da je nemoguće i da postoji izvestan rizik da jedna višebrojna ekipa sudija obavlja takav posao na mestu koje obavlja predsednik. Kako rešiti taj problem? Po meni je to vrlo jednostavno, treba da Predsednik Mehanizma (Suda) bude zadužen samo za poslove vezane za njegovu funkciju kao što su administrativni i reprezentativni, da dostavi podstrek svojoj sudijskoj organizaciji, posebno kao autoritet Zapisničara, on igra ulogu u oslobađanju osuđenih i kao Predsednik ne može se nalaziti svuda a da ne zanemari svoju poverenu mu ulogu u procesima Haškog Suda. Praksa „ad­hok“ (specijalnih sudova) sastoji se da se dodeli pomoć sudijama sa adekvatnim pomoćnicima. To može biti dobar praktičan primer, ali još treba li da dodeljena pomoć bude potpuno pod kontrolom i izgleda mi nemoguće vezano za radne obaveze jednog Predsednika Suda jedne ustanove da On obavlja poslove osnovnog sudije. Ovo pitanje nadmašuje naše kapacitete jer ono zavisi od Saveta Bezbednosti koji može intervenisati u okviru odgovarajuće rezolucije da odredi tačnu funkciju PREDSEDNIKA SUDA modifikujući čl.11.2 Statuta njegovim brisanjem i izostavljanjem početka rečenice čl. 12.3 koji određuje da Predsednik Mehanizma je član drugostepenog veća i da imenuje ostale članove i da rukovodi rasprravom. Sa moje tačke gledišta, nezavisnost zakonodavstva bila bi konkretnija značajnim distanciranjem između onog koji imenuje sudije i onog koji predvodi raspravu u sporovima takve važnosti.

Tim povodom, treba naglasiti nepovoljnu poziciju PREDSEDNIKA SUDA u slučaju zahteva za izuzeće nekog sudije koga je on imenovao pošto po čl. 18 Pravilnika procedure i dokazivanja, on (Predsednik Suda) se oglašava na zahtev ili oformljuje kolegijum ako on smatra da je to potrebno. Jedan drugi problem koji moram navesti vezan je za pitanje novčane nadoknade jednog sudije Hađkog Suda i podnošljivosti ovakvog načina plaćanja za određeni rad i prihvatljivosti ovakvog regulisanja plaćanja sa Statutom Suda koji raspolaže da sudija ovog Suda bude plaćen kao Sudija „ad­hok“ Međunarodnog Suda pravde. Novčana nagrada koju prima jedan sudija zavisi od radnog učinka koji taaj sudija ostvaruje i garancija za Optuženog i žrtve da Sudija neće biti potplaćen ni osetljiv da to bude u skladu sa novčanimk primanjem. Vezano za sudiju „ad­hok“ (slučajno angažovanom) u izvesnom Međunarodnom pravnom poslu (CIJ), sudija „ad­hok“ je sudija imenovan od strane države u okviru jednog spora. Jedan tako izabrani Sudija koji podržava tezu Države raspolaže administrativnim aparatom te države za pomoć u svom poslu i deo njegovog radnog angažovanja moraće biti nadopunjen sudskom administracijom ili drugim osobama. Što se tiče Međunarodnog krivičnog Sudije, on nema na raspolaganju državni aparat kao ni administrativni osim jednog pomoćnika i još... Zbog ove činjenice, vezati platu sa slučajno odabranim Sudijom Međunardnog Suda Pravde nije baš dobro odabrano rešenje. zadržavajući taj stav, o kakvom ličnom dohodku se radi? Stalni lični dohodak ili blaagovremen („po učinku“)? Izbor se vrši da se Sudija plaća „po učinku“ počevši od odgovarajućeg radnog učinka koji je sudija ostvario. Ovaj dispozitiv nalaže mnogobrojne probleme jer on u sebi izaziva kolegijalnost različitih načina plaćanja, pošto PREDSEDNIK SUDA proceni njegov mesečni rad, dok njegove kolege koji obavljaju isti posao koji je njemu dodeljen predstavlja najmanji procentualni deo. Ovaj diskriminatorni sistem postaviće među sudijama motive razdora jer svaki sudija vrši svoju ličnu procenu koja se dostavlja PREDSEDNIKU SUDA za isti obavljeni posao jedan Sudija dobija H časova rada a drugi sudija Y časova, što će imati za posledicu različite lične dohodke Sudija koji sačinjavaju jedno sudijsko veće (kolegijum). Tamo gde sistem postaje opasniji je da će predsednik suda u Hagu imati u svom posedovanju dokumenta napisana od strane njegovih kolega elemente koji dozvoljavaju da se pomisli da je taj sudija radio više od drugih ili bar da su sudije preterale u radnom angažovanju vezano za procenu njihovih radnih časova...

Poseta Intervju sa poznatima - ITHS - Srednja škola za informacione ...
motocikl i automobil, sa svim onim - MTM
Ana Ristovic, Lajke na Mesecu
Maj 2005 - Vikend Magazin
Reč Đački odgovori Rečnik - Politehnička škola Subotica
januar - Savez pčelarskih organizacija Srbije
Borelioza – što kada se desi - Hrvatske šume
Biogradski glasnik - broj 74 - Grad Biograd na Moru
Na četiri (i dvije !) noge - Hrvatske šume
Brezici 4 2008.pdf - Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Gornje ...
Mart, 2009. go di ne Broj 10 www.forumbosnjaka.com Go di na IV
RaDionica na TEmu - REZ
Obiteljski list br. 4