Views
8 months ago

ORIGINAL-PREVEDEN-NA-SRPSKI-sa-FR

na „čvrsta i

na „čvrsta i koherentna svedočenja“ 612 [U referenciji na presudu, par. 315]​. Nasuprot odsustvu materijalnih dokaza koji tačno izlažu okolnosti i datum smrti sedam muslimanskih osoba, Prvostepeno veće se u tome oslonilo isključivo na iskaze svedoka. Može biti začuđujuće da Veće koje otkriva „nesaglasnosti između svedočenja“ 613 [U referenciji na presudu, par. 308]​. nije dublje pristupilo sa većom opreznošću suđenja. Činjenica da se daje jedna maksimalna vrednost svedočenjima ma kako se razmimoilazila može biti jedna greška posebno u odsustvu materijalnih dokaza koji u posebnom slučaju karakterišu zlodela koja izgledaju važna. Činjenica za Prvostepeno veće da se bazira samo na izjavama direktnih svedoka zbivanja obeležava za najmanje jedno neprecizno približavanje i čak mogućno krivudanje i to, u odsustvu materijalnih dokaza koji potvrđuju počinjena zlodela i okolnosti i datume smrti. Na bazi svedočenja VG024 i VG042 jedan savestan sudija ne može zaključiti izvan svake razumne sumnje da je Milan Lukić bio prisutan u Fabrici Varda na dan 10 jun 1992 godine, to je moj zaključak. 5. Svedoci alibija kao potvrda revizionog istraživanja U okviru svoje odbrane, Milan Lukić će se pozvati na odbranu alibija. Tim povodom, on će priložiti dokazna sredstva za pobijanje optužbe od strane Optuženičkog tima. Ovi elementi se nalaze u zaključcima paragrafa 326 i 327 suđenja koje se povraća na zbivanja na Drini. Prvostepeno veće je odbacilo dostavljeni alibi Milana Lukića po kome, na dan zbivanja, Milan Lukić je odvozio svoju majku u Beograd na bolničke preglede​ 614​ [Presuda par. 146 ­ 230 i 277 ; Drugostepena presuda, par. 36.]. U revizionoj istragi, Odbrana Milana Lukića će izneti elemente vezane za odbranu svog alibija a za koje smatra da su nove činjenice. Ti elementi će biti dostavljeni pomoću dva svedoka: 1 i 5 615 [Poverljivi aneks spojeno sa Tužilac protiv Milana Lukića i Sredoja Lukića​, MICT­13­52­R.1, “Application on behalf of Milan Lukić for review of the trial judgement of 20 July 2009”, 6. februar 2014]​. Prema većinskoj odluci revizionog veća a po izjavi svedoka 1, Milan Lukić nije bio poslat od policijske stanice u fabriku Varda 10. juna 1992 i moguće je da se on nalazio u Beogradu, jer se on

tamo nalazio slučajno 616 [Videti Tužilac protiv Milana Lukića i Sredoja Lukića​, MICT­13­52­R.1, “Relativna odluka za revizioni zahtev dostavljen od Milana Lukića” (“Odluka”), 7. jula 2015 par. 33]​. Svedok 1 jeste jedan bivši policijac iz Višegrada. Kada je bio na službi, poznavao je Milana Lukića koji se nalazio u rezervnom sastavu i koji je pozvan kada je izbio rat. On navodi da su često radili zajedno. O događajima u fabrici Varda, svedok navodi da je imao uvid u ta zbivanja i da on ne zna ko je to učinio, ali uverava da Milan Lukić nije bio u to umešan. Svedok će potvrditi da on nije bio poslat u fabriku Varda na dan tamošnjih zbivanja i da se mogao nalaziti u Beogradu. Svedok dodaje da nije uvek bio u policijskoj stanici u Višegradu u junu i julu 1992 godine. Vezano za Svedoka 5, većina Revizionog veća će navesti da, na osnovu ovog svedoka, isti “nikada nije našao ni najmanju informaciju koja pokazuje da je Milan Lukić učestvovao, na bilo koji način u počinjenim zlodelima u Višegradu u 1992 godini 617 [Odluka, par. 33]​. Ovo svedočenje jeste svedočenje Javnog tužioca Bosne i Hercegovine koji je imao priliku da svedoči u drugim sudskom sporovima MKSJ­a. Ovaj svedok će navesti da nikada nije imao nikakvu informaciju o Milanu Lukiću vezano za počinjena zlodela u Višegradu u 1992. Svedok dodaje da puno osoba u Višegradu je imalo poverenje u Milana Lukića, štiteći ih i davajući im odeću i novac. On navodi da je Milan Lukić podjednako štitio Dom zdravlja gde je radila njegova žena. Ostala imena kriminalaca su bila navedena od strane ovog Tužioca potpuno precizirajući da se ime Milana Lukića na tom spisku ne nalazi. Za većinu revizionog veća, informacije sadržane u izjavama svedoka 1 i 5 su prosto dodatna dokazna sredstva koja se odnose na već ispitivana pitanja pri početnoj sudskoj proceduri 618 [Odluka, par. 37]​. Prema tome, oni ne sačinjavaju nove činjenice koji opravdavaju revizionog postupka u primeni člana 146 Pravilnika 619 [Odluka Revizionog veća, par. 37]​. Da se na prvom mestu zabeležiti, da odbrana alibija se bazira na dva svedoka koji su sposobni da se izjasne pred Revizionim većem o detaljima njihovih izjava. Zatim se da konstatovati da među ova dva svedoka jeste Javni tužilac koji je za vreme zbivanja 1992 godine imao priliku da se obavesti o zlodelima nad muslimanskim življem. To svedočenje mi izgleda temeljno u meri gde on navodi da u tom periodu on nije poznavao//čuo za ime Milana Lukića kao počinioca zlodela. Osim toga, on navodi druga imena među kojima nema imena Milana Lukića. Ova dva svedoka navode da se Milan Lukić nije nalazio na mestima zbivanja 10. jun 1992. Za potkrepljivanje ovih iskaza, svedoci ne prilažu nijedan materijalni dokaz, prihvatajući svoje lične izjave kao verodostojne.

iu_ARTUM1_2015-07
Ratovi tek dolaze.pdf - Liga socijaldemokrata Vojvodine
EUROPA NA TANJURU - Opatija.net
eURopa na RasKRižjU - Zarez
NAUKA Embriolog dr Miodrag Stojkovi TERAPIJA SKROJENA PO ...
EIC - Evropski puls 30 - Centar za građansko obrazovanje
br. 113 siječanj / veljača 2010. tevet / švat / adar 5770. - Židovska ...
r@mc @j hcdmshsds t oqnbdot rs@qnf h mnunf - Helsinki ...
iiiizz zz dddd aaaa jjjjee ee ssss aaaa vvvv eeee zzzz dddd rrrr uuuu
List učenika Osnovne škole Janka Leskovara ... - Pregrada.info
Српске народне новине, Будимпешта 2006/04
Fojnička škrinja broj 9 - Samostan Fojnica
INTERVJU - KARLA DEL PONTE: SPREMNA SAM ZA PROMENE ...
Amra SILAJD@I] - bhudruzenje.se
Poseta Intervju sa poznatima - ITHS - Srednja škola za informacione ...
Slavlje kraj Tise nije mogla da pokvari ni kiša - Bečejski mozaik
NJUJORK I LOKALNA ZAJEDNICA - Glas Bosne i Hercegovine
Avgust, 2010. go di ne Broj 16 www.forumbosnjaka.com Go di na V
bum magazin182.pdf