Views
11 months ago

BIO 9 UC 9.pregled

7. Razvrščanje

7. Razvrščanje organizmov Kako urediti podatke o organizmih? Na Zemlji obstaja neverjetna raznolikost življenja, tako izumrlih kot danes živečih vrst. Pregled nad organizmi je mogoč le, če organizme poimenujemo in jih smiselno razvrstimo v skupine. V preteklosti je razvrščanje organizmov temeljilo predvsem na osnovi zunanje podobnosti (morskega psa in delfina so na primer uvrščali v isto skupino) ali pa na praktičnem vidiku (na primer razvrščanje rastlin glede na njihovo užitnost, strupenost ali zdravilnost). V tem primeru je šlo za subjektiven način razvrščanja, ki ne temelji na sorodnosti med organizmi. Napredek v znanosti in sodobne raziskovalne metode (poznavanje zgradbe celice, ugotavljanje sorodnosti na osnovi biokemijskih lastnosti, kot je sestava beljakovin in DNA) pa omogočajo, da organizme razvrščamo glede na njihovo evolucijsko zgodovino oziroma sorodnost. prokarionti bakterije arheje LUCA Evolucijsko drevo življenja evkarionti Evolucijsko zgodovino organizmov lahko predstavimo z razvejenim diagramom, ki ga imenujemo evolucijsko drevo življenja. V takšnem diagramu so skupine organizmov razvrščene v naravne enote, ki so se razvile z evolucijo. Diagram si lahko predstavljamo kot pravo drevo, pri čemer korenine pomenijo skupnega prednika vseh živih bitij (LUCA, Last Universal Common Ancestor), vsaka nadaljnja razvejitev v posamezne veje pa zadnjega skupnega prednika določene skupine. Spomni se rakov vitičnjakov. Čeprav se od ostalih predstavnikov prostoživečih rakov zelo razlikujejo, ima njihova ličinka več lastnosti, ki si jih deli z ličinkami drugih vrst rakov, kar kaže na njihovo evolucijsko sorodnost. Če bi za namene razvrščanja opazovali le zgradbo in obliko telesa odrasle živali, jih prav gotovo ne bi uvrstili v skupino rakov. Danes pri razvrščanju organizmov v sistem navadno primerjamo več različnih lastnosti, kot so: • oblika in zgradba telesa (po navadi so si bolj sorodni organizmi tudi bolj podobni, ni pa to nujno), • zaporedje nukleotidov v DNA ali aminokislin v beljakovinah • razvoj ličinke • razvoj zarodka pri vretenčarjih in • nekatere druge lastnosti. Bolj sorodne vrste imajo navadno več skupnih lastnosti, ki so jih podedovali od skupnega prednika. Biološka disciplina, ki razlaga pestrost živih organizmov, ugotavlja evolucijske odnose med njimi in jih glede na sorodnost uvršča v sistem, se imenuje sistematika ali sistematska biologija. Naloga sistematike je urediti znanje o raznolikosti organizmov na osnovi evolucijske zgodovine. 98

Eden izmed začetnikov biološke sistematike je bil švedski botanik, zdravnik in zoolog Carl Linnaeus. S svojim delom Systema naturae je utemeljil načela sistematike in znanstvenega poimenovanja vrst. Njegovo delo Systema naturae je bilo tako pomembno, da mu je švedski kralj podelil plemiški naziv, in tako je postal Carl von Linné. Linné je uvedel dvočleno latinsko poimenovanje vrst (binarna nomenklatura). Vsako ime vrste je sestavljeno iz dveh latinskih ali polatinjenih besed. Prva beseda pomeni rodovno ime. Zapišemo jo z veliko začetnico. Druga beseda pa je vrstno ime ali vrstni pridevek, ki predstavlja eno izmed značilnosti vrste. Campanula zoysii wulf. (zoisova zvončica) rodovno ime, ime rodu, v katerega vrsta spada vrstni pridevek (imenovana je po Karlu Zoisu, slovenskem botaniku, ki je rastlino našel) okrajšano ime avtorja, ki je vrsto opisal (Franz Xaver von Wulfen) Znanstveno poimenovanje vrst je pomembno tudi v komunikaciji med znanstveniki iz različnih držav. V vsaki državi poimenujejo vrste v svojem jeziku. V angleščini rečejo orehu »walnut«, v nemščini »Walnuss«, v španščini »nogal« itd. Si predstavljaš, da bi se bilo treba za vsako vrsto naučiti toliko različnih imen? Prav zaradi tega strokovnjaki uporabljajo znanstvena imena vrst. V slovenščini poznamo tudi več ljudskih imen, na primer za posamezno vrsto rastline. Navadni materini dušici tako rečemo tudi divji timijan, materin dušek, babja dušica, duša, dušje, bukvica, bukovica, mačešica, materinka, timas, popovec, preprišč, prprišč, prežilka. Znanstveno poimenovanje, Thymus effusus, je bolj stalno in nedvoumno, kot so ljudska imena. Nymphaea alba (beli lokvanj) (Nymphea: lat. lokvanj; alba: lat. albus = bel) Navadna materina dušica 99