Views
10 months ago

BIO 9 UC 9.pregled

Ponovitev 7.

Ponovitev 7. Razvrščanje organizmov Povzetek .......................................... Na Zemlji obstaja velika raznolikost življenja, tako izumrlih kot še živečih organizmov. Pregled nad organizmi je mogoče le, če jih poimenujemo in ustrezno uvrstimo v skupine. V preteklosti je razvrščanje temeljilo predvsem na zunanji podobnosti organizmov ali pa na praktičnem vidiku (rastline so npr. razvrščali glede na njihovo zdravilnost ali strupenost). Sodobne raziskovalne metode omogočajo, da organizme razvrščamo glede na njihovo evolucijsko zgodovino oz. sorodnost. Ena izmed takšnih metod je ugotavljanje sorodnosti na osnovi biokemičnih lastnosti, (npr. sestava beljakovin in DNA). Evolucijsko zgodovino lahko predstavimo z razvejenim diagramom ali evolucijskim drevesom življenja, kjer korenine ponazarjajo skupnega prednika vseh živih bitij. Biološka disciplina, ki razlaga pestrost živih organizmov, ugotavlja evolucijske odnose med njimi in jih glede na sorodnost uvršča v sistem, je sistematika ali sistematska biologija. Eden izmed njenih začetnikov je bil Carl von Linné, ki je uvedel znanstveno poimenovanje vrst. Ime vsake vrste se zapiše z dvema besedama: prva označuje rodovno, druga pa vrstno ime. Takemu zapisu pravimo dvočleno latinsko poimenovanje vrst ali binarna nomenklatura. Poleg dvojnega poimenovanja je Carl von Linné uvedel tudi sistem hierarhično urejenih skupin ali sistematskih kategorij. Osnovna sistematska kategorija je vrsta. Vrste združujemo v rodove, rodove v družine, sledijo red, razred, deblo, kraljestvo in domena. Ključni pojmi ................................... Carl von Linné – švedski botanik, zdravnik in zoolog, ki je utemeljil načela sistematike in znanstvenega poimenovanja vrst z rodovnim imenom in vrstnim pridevkom dihotomni določevalni ključ – ključ za določanje organizmov do vrst. Med določevanjem se odločamo med dvema trditvama, izberemo pa tisto, ki je ustreznejša. evolucijsko drevo – razvejen diagram, v katerem so skupine organizmov razvrščene v sistematske kategorije glede na svojo evolucijsko zgodovino oziroma sorodnost sistematika – biološka disciplina, ki razlaga pestrost živih organizmov, ugotavlja evolucijske odnose med njimi in jih glede na sorodnost uvršča v sistem Dejavnosti........................................ • Pojasni, na osnovi katerih značilnosti so uvrščali organizme v sistem v preteklosti in katere značilnosti upoštevamo danes. • Pojasni, zakaj je pomembno, da vrste znanstveno poimenujemo. • Izdelaj določevalni ključ za zveri, ki živijo na območju Slovenije. domena Carl von Linné uvedel znanstveno poimenovanje vrst kraljestvo deblo razred RAZVRŠČANJE ORGANIZMOV pomeni dvočleno latinsko poimenovanje vrst red družina rod evolucijsko drevo življenja Campanula zoysii za določanje uporabljamo vrsta sistematska biologija dihotomni ključ 102

8. Raznolikost živih bitij Kot rezultat dolge evolucijske zgodovine življenja na Zemlji danes živi na milijone vrst različnih organizmov. Vedno bolj se zavedamo pomena raznolikosti na našem planetu in medsebojne odvisnosti vseh živih bitij. Ob tem pa spoznavamo, da bi znatno zmanjšanje te raznolikosti lahko ogrozilo biosfero . Ključni pojmi • biotska pestrost • genetska pestrost • vrstna pestrost • ekosistemska pestrost • Simpsonov indeks • vroča točka 103