Views
6 days ago

BIO 9 UC 9.pregled

Tudi danes narava s

Tudi danes narava s svojimi rešitvami navdihuje konstruktorje letal, pa tudi številne druge, na primer konstruktorje v avtomobilski industriji in ladjedelništvu (npr. aerodinamične oblike, površinske strukture po vzoru različnih živali, ki zmanjšajo trenje), oblikovalce orodja (npr. vzor za zmeraj ostre zobce na orodjih so bili zobje glodavcev, ki so sestavljeni iz dveh različno trdih materialov in se ob uporabi sami ostrijo), oblikovalce oblačil (npr. zaščitne obleke po zgledu oklepa pasavca) ter mnoge druge. Namen bionike ni v natančnem kopiranju narave, ampak ta, da načela narave razumemo in jih vzamemo kot navdih za inovacije, ki jih je mogoče uporabiti v vsakdanu in v trajnostnem razvoju. temeljne uporabne interdisciplinarne RAZISKAVE BIOLOŠKA ZNANOST BI + človek BIOLOGIJA in DRUŽBA živinoreja BIOLOŠKO ZNANJE aktivno državljanstvo gozdarstvo kmetijstvo medicina veterina TEMELJNO ZA POMEMBNO ZA sprejemanje odločitev biotehnologija živilska industrija osebna raven družbena raven 9

Ponovitev 1. Biologija in družba Povzetek .................................................................. Biološko znanje je temelj za medicino, veterino, farmacijo, biotehnologijo, kmetijstvo, gozdarstvo, živinorejo, živilsko industrijo itd. Biologija je primer znanosti, ki je temeljna, a vodi tudi v kopico uporabnih raziskav. S svojimi spoznanji se vključuje tudi v interdisciplinarne raziskave. Biološko znanje je vse pomembnejše za sprejemanje odločitev na osebni in tudi na družbeni ravni – za sprejemanje ustrezne nacionalne in mednarodne zakonodaje (aktivno državljanstvo). Ključni pojmi ........................................................... biologija – naravoslovna veda, ki proučuje razvoj, zgradbo in delovanje živih sistemov in njihovo medsebojno povezanost ter procese v živi naravi od molekularne ravni pa vse do biosfere interdisciplinarna znanost oz. interdisciplinarne raziskave – znanost oz. raziskave, ki vključujejo spoznanja različnih ved; v takšnih raziskavah sodelujejo strokovnjaki z različnih področij znanosti temeljna znanost oz. temeljne raziskave – znanost oz. raziskave, ki preučujejo in opisujejo temeljne značilnosti in zakonitosti nekega področja uporabna znanost oz. uporabne raziskave – znanost oz. raziskave, ki izsledke temeljnih znanosti poskušajo pretvoriti v uporabne in koristne stvari. Dejavnosti ............................................................... • Naštej še nekaj primerov prenosa biološkega znanja iz temeljne znanosti v uporabo. Razmisli, katera so bila potrebna znanja iz temeljne znanosti, ki so bila v ozadju prenosa znanja v uporabo. • Razmisli, katero znanje ali spoznanje bi lahko prenesli v uporabo. Zapiši primer. • Da vidiš, v kolikšni meri se v slovenski zakonodaji zrcalijo biološka spoznanja, na spletni strani Registra predpisov Slovenije http://zakonodaja.gov.si/, kjer je povzeta vsa zakonodaja Republike Slovenije, poišči in si oglej naslednje zakone: - Zakon o ohranjanju narave (ZON), - Zakon o zašciti živali (ZZZiv), - Zakon o gozdovih (ZG), - Zakon o kmetijstvu (ZKme-1), - Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (ZRGSO). • Poišči še kakšne druge zakone, ki so povezani z biološkim področjem oz. znanjem. • Domnevamo, da bomo v prihodnosti lahko natančno poznali dedne lastnosti vsakega posameznega človeka. Ali bi se ti zdelo prav, da bi bili ti podatki na voljo zavarovalnicam, ki bi tako za nas lahko pripravile osebne zavarovalne police in jih vrednotile glede na posameznikova tveganja za določene bolezni? Kaj pa, če bi bili ti podatki na razpolago delodajalcem? Svoj odgovor utemelji. 10