Views
11 months ago

BIO 9 UC 9.pregled

1. Biologija in družba

1. Biologija in družba Bionika – področje, kjer se srečujeta biologija in tehnika O naravi lahko rečemo, da ji je v evoluciji uspelo izdelati kar nekaj osupljivih inženirskih rešitev. In te rešitve poskušajo strokovnjaki za bioniko prenesti v človeško tehniko vsakdana. Ime bionika je sestavljenka iz dveh izrazov – »biologija« in »tehnika«. Gre za interdisciplinarno področje, ki biologijo povezuje z inženirskimi znanostmi, arhitekturo in matematiko. Leonardo da Vinci (1452–1519) Izraz bionika je leta 1958 prvi uporabil Jack E. Steele, ameriški letalski oficir, ki je deloval kot raziskovalec na področju, kjer sta se stikali biologija in tehnika. A za prvega bionika na svetu velja italijanski umetnik Leonardo da Vinci, ki je skonstruiral letalno napravo na podlagi ptičjih kril. Imenoval jo je ornitopter. Pripravil je tudi prve osnutke za helikopter. A ne z eno ne z drugo napravo da Vinciju ni uspelo poleteti. Model da Vincijeve letalne naprave Da Vincijeva risba osnutka helikopterja Otto Lilienthal (1848–1896) Resnično je občutek ptice v zraku doživel šele Nemec Otto Lilienthal, ki je na podlagi študij štorkljinega krila izdelal svojo letalno napravo. Kasneje je izdelal še več različnih letalnih priprav in danes velja za pionirja na področju letalstva. Lilienthal preizkuša eno izmed svojih letalnih naprav Slika študije štorkljinega krila iz leta 1889 objavljene Lilienthalove knjige o ptičjem letu kot temelju umetnosti letenja 8

Tudi danes narava s svojimi rešitvami navdihuje konstruktorje letal, pa tudi številne druge, na primer konstruktorje v avtomobilski industriji in ladjedelništvu (npr. aerodinamične oblike, površinske strukture po vzoru različnih živali, ki zmanjšajo trenje), oblikovalce orodja (npr. vzor za zmeraj ostre zobce na orodjih so bili zobje glodavcev, ki so sestavljeni iz dveh različno trdih materialov in se ob uporabi sami ostrijo), oblikovalce oblačil (npr. zaščitne obleke po zgledu oklepa pasavca) ter mnoge druge. Namen bionike ni v natančnem kopiranju narave, ampak ta, da načela narave razumemo in jih vzamemo kot navdih za inovacije, ki jih je mogoče uporabiti v vsakdanu in v trajnostnem razvoju. temeljne uporabne interdisciplinarne RAZISKAVE BIOLOŠKA ZNANOST BI + človek BIOLOGIJA in DRUŽBA živinoreja BIOLOŠKO ZNANJE aktivno državljanstvo gozdarstvo kmetijstvo medicina veterina TEMELJNO ZA POMEMBNO ZA sprejemanje odločitev biotehnologija živilska industrija osebna raven družbena raven 9