Views
5 months ago

BIO 9 UC 9.pregled

Ponovitev 8. Raznolikost

Ponovitev 8. Raznolikost živih bitij Potrebuješ: –– štiri palice, dolge 1 m (ali vrvico, dolgo 4 m), –– svinčnik, –– papir, –– žepni računalnik, –– belo odejo, –– škarje Na travniku najprej izberi prostor za delo. Nato s palicami (ali vrvico) sestavi kvadrat. Položi ga na tla in preštej različne rastline v notranjosti kvadrata. To storiš tako, da iz kvadrata odrežeš eno rastlino, nato pa vse ostale rastline iste vrste le prešteješ. To ponovi za vse vrste rastlin v kvadratu. Bodi pozoren na barvo in obliko cvetov, če jih rastline imajo, na obliko listov in podobno: –– Pri prepoznavanju rastlin si pomagaj s kakšno knjigo iz knjižnice (slikovni ali opisni ključ za določevanje rastlin). –– Ko prešteješ vse rastline iz kvadrata, izračunaj Simpsonov indeks. Na katerem travniku je biotska pestrost večja? upad biotske pestrosti ugodne razmere padavine temperatura geografski predel vroče točke genetska pestrost BIOTSKA PESTROST ekosistemska pestrost genski skladi znotraj vrste vrstna pestrost ekosistemska in med ekosistemi v najširšem smislu vrste na določenem območju Simpsonov indeks 108

4. 9. Ekologija Biotehnologija Naš planet ni naseljen z naključno množico rastlinskih in živalskih vrst, nepovezano živečih druga ob drugi. Vsi organizmi so se z evolucijsko zgodovino razvijali, se prilagajali, med njimi pa so se ustvarili raznoliki odnosi. Odnose med organizmi ter odnose med organizmi in njihovim okoljem preučuje ekologija. Znanje ekologije nam pomaga pri razumevanju teh odnosov, hkrati pa nas poduči, kako lahko že najmanjše spremembe v okolju vplivajo na organizme. Ključni pojmi • biotop • biocenoza • ekosistem • habitat • biom • biosfera • prehranjevalni splet • pionirska vrsta • sukcesija • ekologija • medvrstni odnos 109