Views
10 months ago

BIO 9 UC 9.pregled

10. Vpliv človeka na

10. Vpliv človeka na biosfero Proizvajanje odpadkov Vsako živo bitje proizvaja odpadke, snovi, ki jih ne uporabi in jih zavrže. Recikliranje je eden izmed postopkov predelave že uporabljenih odpadnih snovi nazaj v uporabne izdelke; z njim se zmanjšuje količina odpadkov. Mednarodni znak za recikliranje pomeni, da je embalažo mogoče reciklirati in ponovno uporabiti. Razmisli, zakaj biološke odpadke ločujemo posebej in jih ne odlagamo skupaj z ostalimi odpadki na smetišča. Odpadke, ki jih je mogoče reciklirati, odlagamo v ločene zbiralnike Vseh odpadkov ni mogoče reciklirati, zato se nekateri odpadki kopičijo. Zaradi nevednosti in malomarnosti ljudi se med komunalnimi odpadki večkrat znajdejo takšni, ki spadajo med nevarne snovi. Oznake nevarnih snovi poznaš iz kemije. Zmanjšaj, ponovno uporabi in recikliraj. Zmanjšanje količine odpadkov ne pomeni, da se moraš stvarem odpovedati, pač pa pametno nakupuj. Razmisli, koliko hrane zavržemo, ker je kupimo preveč. Poskušaj se izogibati izdelkom s preveč embalaže. Ko greš v trgovino, s sabo vedno vzemi vrečko. Proizvajanje snovi, ki obremenjujejo okolje Številne snovi, ki jih vnašamo v okolje, so lahko strupene. Če je njihov vnos v organizem hitrejši, kot je izločanje, se v telesih kopičijo. Ob prenašanju po prehranjevalni verigi se njihova koncentracija v plenilcih poveča tudi več tisočkrat glede na koncentracijo v okolju. Čeprav strupene snovi namenjamo točno določeni vrsti organizmov, lahko z njimi škodujemo tudi drugim organizmom, ki živijo v istem ekosistemu in v njegovi okolici. Takšni so pesticidi, PCB-ji in težke kovine. 126

Pesticidi Pesticidi (npr. insekticidi za uničevanje žuželk in herbicidi za uničevanje nezaželenih rastlin na kmetijskih površinah) so namenjeni predvsem zatiranju škodljivcev in prenašalcev nalezljivih bolezni. Spadajo med zelo obstojna organska onesnažila. Zaradi velike uporabe pesticidov v kmetijstvu se na naših mizah pogosto znajdejo živila, ki vsebujejo pesticide. Koncentracije nekaterih pesticidov v hrani so tako visoke, da lahko povzročijo zastrupitev. Jabolka, kakršno je to na sliki, se prav gotovo dobro prodajajo. Toda da takšna zrastejo, se pogosto uporabljajo pesticidi, s katerimi jih zaščitijo pred boleznimi in zajedavci. Škropljenje pridelka s pesticidom za zatiranje škodljivcev ZANIMIVOSTI: Eden najbolj znanih sintetičnih pesticidov se imenuje DDT (diklorodifeniltrikloroetan). V drugi polovici 2. svetovne vojne so ga med drugim uporabljali za uspešno zatiranje komarjev, ki prenašajo malarijo. Zaradi rakotvornosti je danes v številnih državah prepovedan. Škodljivi vpliv delovanja DDT-ja se je pokazal pri pticah, ki jim nikoli ni bil namenjen. DDT na jajčno lupino vpliva tako, da ta zaradi nepravilne vezave kalcija postane krhka in tanka. Zaradi takšne lupine preživi le malo ptičjih mladičev, posledično pa upade celotna ptičja populacija. PCB spojine PCB-ji (poliklorirani bifenili) so umetne organske spojine, ki se na široko uporabljajo v industriji. Zaradi velike toplotne obstojnosti in nizke prevodnosti so prisotni v električnih napravah (transformatorji, kondenzatorji), pogosti so v hidravličnih oljih, kompresorjih itd. Danes je njihova uporaba prepovedana ali omejena, vendar so zaradi svoje obstojnosti in kopičenja v živih bitjih vzdolž prehranske verige še vedno prisotni v naravi, zato še vedno obstaja nevarnost zastrupitve. Več kot 90 % jih pride v organizem s hrano, okrog 10 % z vdihavanjem. Pri človeku povzročajo številne bolezni, kot so rak, slabšanje imunskega sistema in neplodnost. Težke kovine Tudi težke kovine so izjemno strupene. Za razliko od pesticidov je veliko težkih kovin v majhnih koncentracijah za rastlinska in živalska telesa nujnih, večje koncentracije pa so škodljive. Med težkimi kovinami so najnevarnejše svinec, kadmij in živo srebro. Povzročajo poškodbe celic, moteno je delovanje encimov in presnove. Do izpostavljenosti lahko pride prek zraka, hrane in vode zaradi neustreznega odlaganja odpadkov, ki vsebujejo težke kovine (npr. barve, akumulatorji, elektronska in električna oprema), uporabe gnojil, vodovodne napeljave iz svinčenih cevi, pesticidov, taljenja rude idr. ZANIMIVOSTI: Leta 1956 so prebivalci obmorskega mesta Minamata na Japonskem začeli množično obolevati za neznano boleznijo, ki je povzročala otrplost obraza, težave pri premikanju, slabo koordinacijo, težave z vidom in sluhom, v končni fazi tudi smrt. Odkrili so, da so se prebivalci zastrupljali z živim srebrom, ki ga je v morje vse od leta 1932 odlagala bližnja kemična tovarna. Prebivalci so se zastrupili z uživanjem morskih rib in školjk, v katerih je bila velika koncentracija živega srebra. Obolelo naj bi okrog 12.000 ljudi, do danes pa je zaradi bolezni minamata umrlo že 2000 ljudi. Pozanimaj se, kako pravilno odlagaš embalažo ali neporabljene izdelke, na katerih je znak za nevarno snov. 127