Views
11 months ago

BIO 9 UC 9.pregled

Ponovitev 2. Kemija

Ponovitev 2. Kemija živih sistemov (biokemija) Povzetek .......................................... Ogljik ima v živih sistemih osrednjo vlogo, ker ima sposobnost tvorjenja mnogih kombinacij z drugimi atomi ogljika in drugimi elementi. Molekule v živih sistemih so zgrajene pretežno iz ogljika, dušika, kisika, vodika, kalcija, fosforja, kalija in žvepla. Organizmi vsebujejo različne molekule, od majhnih (voda, soli) do zelo velikih (sladkorji, lipidi, beljakovine, DNA); vpletene so v življenjske procese, ki neprestano potekajo v živih sistemih in temeljijo na kemijskih in fizikalnih načelih. Ključni pojmi ................................... Dejavnosti ....................................... • Izračunaj, koliko različnih molekul DNA (dolžina 20 nukleotidov) lahko nastane, če se kombinirajo 4 različni osnovni gradniki. Si lahko predstavljaš, kakšna bi bila ta številka za DNA z dolžino 1000 nukleotidov, kar je povprečna dolžina enega gena? • Predstavljaj si, da prvega aprila v dnevnem časopisu zaslediš naslov: Znanstveniki v človeškem telesu našli kemijski element, ki ga ni v Zemljini skorji. Razloži, zakaj lahko v tem naslovu prepoznaš prvoaprilsko šalo. biokemija (biološka kemija) – interdisciplinarna veda, ki preučuje kemijske spojine (predvsem biološke makromolekule) in kemijske procese v živih organizmih osnovni gradniki – gradniki, ki se med seboj povezujejo in sestavljajo večje molekule H O N C ELEMENTI MOLEKUL V ŽIVIH SISTEMIH O H H voda Cl – Na + soli Ca P K S majhne BIOKEMIJA = KEMIJA ŽIVIH SISTEMOV MOLEKULE V ŽIVIH SISTEMIH (zelo) velike temelji na C – OSREDNJA VLOGA C C DNA kemijskih načelih fizikalnih načelih C C C C ogljikovi hidrati lipidi beljakovine NEPRESTANI ŽIVLJENSKI PROCESI

4. 3. Genetika Biotehnologija GENETIKA je biološka panoga, ki preučuje DNA in dedovanje. Je zelo široka panoga, ki zajema preučevanje zgradbe in delovanja genov ter načinov, kako ti prehajajo iz generacije v generacijo. Ključni pojmi • dvojna vijačnica • gen • kromosom • mitoza • mejoza • telesni kromosomi • spolni kromosomi • kariogram • diploiden • haploiden • alel • homozigot • heterozigot • genotip • fenotip • dominanten alel • recesiven alel • intermediaren ali nepopolno dominanten alel • kodominanten alel • enogenska lastnost • večgenska lastnost • modifikacije • genetika • čista linija • križanec • zgoščevanje DNA 17