Views
10 months ago

BIO 9 UC 9.pregled

3. Genetika Osnove

3. Genetika Osnove dedovanja Tudi tvoji starši in stari starši so verjetno že kdaj rekli: »Tole imaš pa prav gotovo po meni – dobil(a) si moje gene.« Bolj prav bi bilo, da bi rekli – dobil(a) si moje alele. Vsak gen ima namreč lahko več različic in tem različicam pravimo aleli. Tako na primer obstajata dva različna alela za tip ušesnega masla, alel za mokro ušesno maslo in alel za suho ušesno maslo. Ob nastanku zigote od vsakega od staršev podedujemo en alel za določen gen (lastnost). Če od obeh staršev dobimo enak alel, npr. od obeh dobimo alel za mokro ušesno maslo, potem rečemo, da smo za ta gen oz. lastnost homozigotni. Če pa od vsakega od staršev dobimo drugačen alel, npr. od enega alel za mokro ušesno maslo in od drugega alel za suho ušesno maslo, potem rečemo, da smo za ta gen oz. lastnost heterozigotni. gen za tipgen gen za za tip tip ušesnega masla ušesnega masla A A A A A A A a A A a a Na kromosomu ima vsak gen točno določeno mesto Prikazana je shema človeškega kromosoma 16 (par) z lokacijo gena za tip ušesnega masla (rdeča črtica). Narisana sta tako kromosom, podedovan po materi, kot kromosom, podedovan po očetu. Na obeh kromosomih je alel nekega gena na enakem mestu. homozigot homozigot heterozigot heterozigot Za vsak gen smo lahko homozigotni ali heterozigotni Prikazani sta shemi človeškega kromosoma 16 (par), ki je bodisi homozigoten bodisi heterozigoten za gen za tip ušesnega masla. Homozigot: ta osebek je od obeh staršev podedoval enaka alela gena za tip ušesnega masla. Heterozigot: ta osebek je od staršev podedoval različna alela gena za tip ušesnega masla. Naš genski zapis ima več tisoč različnih genov; samo za kromosom 16, kjer je gen za tip ušesnega masla in ki je eden manjših kromosomov, ocenjujemo, da jih je okoli 900. Za vsakega od genov imamo dva alela, ki sta lahko bodisi enaka bodisi različna; enega smo dobili s kromosomi jajčne spolne celice od matere in drugega s kromosomi semenčice od očeta. Enako velja tudi za gene potomcev drugih organizmov, ki so nastali s spolnim razmnoževanjem. Genotip in fenotip Če bi bil kateri od tvojih ožjih sorodnikov biolog, bi se lahko zgodilo, da bi o tvoji podobnosti s katerim od tvojih staršev izrekel celo nekaj takega: »Tale tvoj fenotip pa kaže na to, kakšen imaš genotip.« Genotip je namreč kombinacija alelov določenega gena (homozigotna ali heterozigotna kombinacija). Na podlagi kombinacije alelov se lastnost osebka izoblikuje. 28

Stanje izoblikovane lastnosti osebka pa označimo kot fenotip. V primeru alelov gena za tip ušesnega masla je tako fenotip lahko bodisi mokro bodisi suho ušesno maslo. Mokro ušesno maslo je rjavkaste barve in je lepljivo. Suho ušesno maslo je sivkasto rumene barve in kosmičasto. Izraza genotip in fenotip pa uporabljamo tudi širše, in sicer lahko z izrazom genotip označimo tudi zbir vseh osebkovih genov – alelov in z izrazom fenotip zbir vseh osebkovih lastnosti (zgradba, podoba, delovanje …), ki jih njegovi geni zapisujejo. Glede na to, kako alel v kombinaciji dveh alelov nekega gena deluje, da se izoblikuje lastnost, da se torej pojavi neki fenotip, označimo alele kot: • dominantne, • recesivne, • nepopolno dominantne (intermediarne) in • kodominantne. Mokro ušesno maslo se prilepi na vatirano paličico. Suho ušesno maslo od vatirane paličice zlahka odstopi. Dominantni alel je tisti alel, ki v kombinaciji s kakim drugim alelom prevlada in se fenotipsko izrazi. Zapišemo ga z veliko tiskano črko. Alelu, ki se v takšni kombinaciji ni fenotipsko izrazil, pravimo recesivni alel in ga zapišemo z malo tiskano črko. V primeru tipa ušesnega masla je tako alel za mokro ušesno maslo dominanten in alel za suho ušesno maslo recesiven. Osebek, ki dobi od staršev vsaj en alel za mokro ušesno maslo, bo tako imel mokro ušesno maslo. Recesivnim alelom se uspe izraziti samo, če osebek od obeh staršev dobi recesivni alel. V primeru ušesnega masla tako velja, da je osebek, ki ima suho ušesno maslo, od obeh staršev dobil alel za suho ušesno maslo. mokro ušesno maslo suho ušesno maslo fenotip starši genotip telesnih celic Mm mm genotip spolnih celic M m m m potomci genotip telesnih celic fenotip Mm Mm mm mm Dominantni in recesivni alel – primer ušesnega masla Alel za mokro ušesno maslo je dominanten, alel za suho ušesno maslo pa recesiven. Ne pozabi: genotip telesnih celic potomcev je enak genotipu zigote, ki je nastala po združitvi moške in ženske spolne celice. 29