Views
6 months ago

BIO 9 UC 9.pregled

Ponovitev 3. Genetika I

Ponovitev 3. Genetika I II III 1 1 2 2 3 4 1 2 Dejavnosti ............................................................... • Na podoben način, kot je prikazano na sliki dedovanja krvnih skupin za primer staršev z genotipom A0 in B0 (stran 31), izriši, kakšne krvne skupine imajo lahko potomci staršev še z drugimi genotipi krvnih skupin (nariši vsaj še tri primere). • Oglej si rodovnik (levo). Zapiši, zakaj je sin zbolel, ter zakaj je vnuk prenašalec. • V literaturi poišči, kaj se skriva pod pojmom mitohondrijska Eva. • Eden najznamenitejših družinskih rodovnikov je rodovnik potomcev angleške kraljice Viktorije. Spodaj je povzet tisti del, v katerem je prikazano dedovanje hemofilije. Oglej si ga in ugotovi, za kateri tip dedovanja gre. I princ Albert angleška kraljica Viktorija II nemški cesar Friderik III Viktorija Ludvik IV Alice Leopold Helena Beatrice Henrik III princ Henrik Irena Friderik Aleksandra ruski car Alice Aleksander Leopold Moritz Viktorija Nikolaj II Evgenija španski kralj Alfonz XIII IV Waldemar Henrik carjevič Aleksej Rupreht Alfonzo Gonzalo mejoza oploditev odvisno, katere gene/alele potomci dedujejo od staršev nove kombinacije genov/alelov lahko jo določa 1 gen več genov dedna lastnost več 1000 recesivni dominantni intermediarni GENI OSNOVE DEDOVANJA tipi kodominantni 1 gen lahko določa eno ali več lastnosti točno določeno mesto na kromosomu RAZLIČICE genotip ALELI fenotip homozigoten heterozigoten 38

Vpliv okolja na izražanje v genih zapisanih lastnosti Pravimo, da je v genih samo načrt za izgradnjo živega bitja in njegovo delovanje, da imamo dispozicije, talente za določene stvari, a to, kako se načrt dejansko uresniči, je v veliki meri odvisno tudi od okolja, v katerem organizem živi. Zato se lahko isti genotip v različnih okoliščinah izrazi kot različen fenotip. Spremembam fenotipov, ki so posledica vplivov okolja, in ne sprememb v genotipu, pravimo modifikacije. Primer izraženih različnih fenotipov iz rastlinskega sveta je planika. V visokogorju, kjer je hladneje, bolj sušno in je več ultravijoličnih žarkov kot v dolini, raste kot drobna rastlina, v dolini pa je njeno steblo daljše. Planika v visokogorju Planika v dolini V živalskem svetu je primer hrošč rogati skarabej. Na njegovo velikost (tako pri samcu kot pri samici) in dolžino roga (imajo ga samo samci) vplivata količina in kakovost hrane, ki jo imajo ličinke hrošča na voljo v svojem okolju – več ko je hrane, večji hrošči se razvijejo in daljši rog imajo. količina hrane Rogati skarabej in vpliv količine hrane na telesno velikost in velikost roga Tudi pri ljudeh lahko opazujemo vpliv okolja: zaradi boljše oskrbe se nam je npr. podaljšala življenjska doba, dosegamo višjo telesno velikost, narašča delež ljudi s povečano telesno maso. Znanstveniki lahko vpliv okolja raziskujejo tudi na primeru enojajčnih dvojčkov, ki živita vsak v svojem okolju. Enojajčna dvojčka imata namreč popolnoma enak genotip, ki pa se, odvisno od vplivov okolja, lahko zelo različno fenotipsko izrazi. 39