Views
9 months ago

BIO 9 UC 9.pregled

Ponovitev 3. Genetika

Ponovitev 3. Genetika Povzetek .................................................................. Na izražanje v genih zapisanih lastnosti organizmov vpliva okolje, zato se lahko isti genotip v različnih okoliščinah izrazi z različnimi fenotipi. V stabilnih okoljskih razmerah ima nespolno razmnoževanje prednost, saj omogoča hitrejši prirast števila potomcev, v okolju z nestabilnimi razmerami pa ima prednost spolno razmnoževanje, saj omogoča večjo raznolikost. Pri spolnem razmnoževanju namreč potomci dobijo DNA z novimi kombinacijami. Ključni pojmi ........................................................... modifikacije – spremembe fenotipa, ki so posledica vplivov okolja in se ne dedujejo Dejavnosti ............................................................... Ob naslednjem obisku kakšnega zgodovinskega muzeja poišči oklep viteza iz srednjega veka in poglej, ali bi bil prav povprečno postavnemu moškemu sedanjega časa. Pojasni svoje ugotovitve skozi oči genetika. hitrejši prirast števila potomcev prednost nespolno razmnoževanje RAZLIČNO OKOLJE isti genotip VPLIV OKOLJA NA IZRAŽANJE GENOV okoljske razmere STABILNE različni fenotipi NESTABILNE prednost nespolno razmnoževanje potomci z novimi kombinacijami v DNA 42

4. 4. Biotehnologija Biotehnologija Pravi razmah je biotehnologija dosegla z genskim inženirstvom, to je tehnologijo, ki vključuje osamitev določenega dela DNA in pomnoževanje tega dela v velikem številu kopij. Ključni pojmi • gensko inženirstvo • gensko spremenjeni organizem (GSO) • kloniranje • genska terapija • matične (izvorne) celice • bioetika • biotehnologija 43