Views
10 months ago

BIO 9 UC 9.pregled

Ponovitev 5. Začetki

Ponovitev 5. Začetki življenja Povzetek .......................................... Zemlja je nastala pred približno 4,6 milijarde let. Bila je velika žareča krogla, ki se je več milijonov let ohlajala in strjevala. Postopoma je nastala Zemljina skorja. Kasneje je dež omogočil nastajanje prvih oceanov, ki so bili vroči in zaradi raztopljenega železa rjave barve. Taki vodi rečemo prajuha, v njej naj bi pred 3,5 milijarde let nastalo prvo življenje. O razvoju življenja obstaja več hipotez, danes pa prevladuje biokemijska evolucijska hipoteza, ki pravi, da so se v prajuhi v takratnih pogojih pod vplivom razelektritev, visokih temperatur ter UV, kozmičnega in radioaktivnega sevanja oblikovale preproste celice, ki so se že lahko podvojevale. Prvi organizmi so bili preprosti enocelični heterotrofi, kasneje so se razvili tudi avtotrofi. Prvi avtotrofi so bile modrozelene cepljivke ali cianobakterije, ki so si s fotosintezo tvorile organske snovi, s tem pa se je v vodo in ozračje začel sproščati kisik. Koncentracija kisika je v ozračju začela postopno naraščati, kar je omogočilo nastanek ozonske plasti, zato se je življenje razširilo tudi na kopno. Fosilni ostanki kažejo, da naj bi cianobakterije na kopnem živele že pred milijardo let; kasneje so kopno poselile rastline in glive, nato živali. Prve kopenske rastline so se najverjetneje razvile iz sladkovodnih alg. Prvi kopenski vretenčarji so bile dvoživke. Ključni pojmi ................................... avtotrofni – organizmi, ki iz anorganskih (mineralnih) snovi sami proizvajajo organske snovi, ki jih potrebujejo za življenje biogeneza – nastanek življenja iz prej obstoječih organizmov cianobakterije – prvi avtotrofni organizmi, ki so opravljali fotosintezo; cianobakterije živijo še danes heterotrofni – organizmi, ki se za svoj obstoj prehranjujejo z organskimi snovmi, z razgradnjo katerih dobijo posamezne sestavine za izgradnjo lastnih snovi ter energijo, potrebno za življenje membrana – celični ovoj, ki loči notranje okolje celice od zunanjega; pri prvih organizmih je membrano sestavljal le dvojni sloj lipidov, celična membrana današnjih organizmov vsebuje še beljakovine prajuha – prvi oceani, ki so bili vroči in so vsebovali organske snovi ter različne kemijske elemente; predvidevajo, da so bili rjave barve zaradi raztopljenega železa Dejavnosti ....................................... • Razmisli, s katerimi dokazi lahko utemeljiš domnevo, da življenje na Zemlji izvira z drugih planetov. • Pojasni, kaj pomeni, da so bili prvi organizmi enocelični heterotrofni anaerobi. • Z mikroskopom opazuj predstavnike enoceličnih mikroorganizmov. Prinesi vodo iz bližnjega ribnika ali mlake. Kapljico vode s kapalko kani na objektno steklo in pokrij s krovnim stekelcem. Opazuj premikanje organizmov v vodi. Da upočasniš njihovo gibanje, lahko na kapljico vode položiš nekaj vlaken vate; ta bo omejila gibanje živali. Svoja opažanja skiciraj in zapiši v zvezek. ZAČETKI ŽIVLJENJA pred nastankom življenja prve oblike življenja nastanek Zemlje: pred 4,5 milijona let žareča krogla strjevanje površine dež prvi oceani (prajuha) enocelični anaerobni heterotrofni organizmi avtotrofni organizmi (cianobakterije) razvoj življenja na kopnem rastline živali brez kisika kisik ozon 58

4. 6. Evolucija Biotehnologija Osnovna gradbena in funkcionalna enota živih sistemov so celice, ki imajo podobno osnovno zgradbo in delovanje. Življenje se je razvilo najprej kot preproste celice, danes pa je na Zemlji že na milijone različnih vrst organizmov, ki so rezultat dolgotrajnega spreminjanja in prilagajanja. V organizmih, ki danes živijo na Zemlji, je zapisana zgodba o preteklosti in natančno opazovanje vsega živega okoli nas nam to zgodbo lahko razkrije. Ključni pojmi • Charles Darwin • evolucija • tekmovanje • naravni izbor • populacija • genetska raznolikost • mutacija • prilagoditev • izumiranje • vodilni fosil • umetni izbor • homologija • vzajemna evolucija • mimikrija • endemit • fosil • živi fosil • primati • Homo sapiens • analogni organi • homologni organi 59