Views
10 months ago

BIO 9 UC 9.pregled

6. Evolucija Plavanje:

6. Evolucija Plavanje: Večina aktivnih plavalcev ima hidrodinamično obliko telesa, ki jim omogoča lažje drsenje skozi vodo in hitro plavanje. Delfin, morski pes in pingvin so razvili podobne strukture in obliko telesa, vendar si niso sorodni. Kljub navidezni podobnosti se med sabo močno razlikujejo. Razmisli, v čem. Navadna pliskavka Beli morski volk Humboldtov pingvin Grabilne okončine: Podobno kot pri bogomolkah (krilate žuželke) so se sprednje grabilne okončine za lov plena razvile tudi pri zapončicah (krilate žuželke, mrežekrilci) in morskih bogomolkah (raki deseteronožci). Bogomolka Zapončica Morska bogomolka Preživetje v sušnih razmerah: Tudi pri različnih vrstah rastlin se glede na podobne življenjske razmere razvijajo podobne strukture. Številne puščavske rastline so si po obliki zelo podobne, a jih uvrščamo v različne skupine. Razvile so prilagoditve, ki jim omogočajo preživetje v skrajnih sušnih razmerah. Vegetacijski razvoj je zelo hiter, imajo dolge korenine, s katerimi dosežejo vodo v globljih plasteh, in mesnato steblo, v katerem zadržujejo vodo. Večina ima tudi majhne liste, preobražene v trne, ki preprečujejo preveliko izhlapevanje vode. Vrsta mlečka Vrsta kaktusa Po navadi vse rastline s trni imenujemo kar kaktusi, kar pa ni vedno pravilno. Čeprav sta si rastlini na spodnjih slikah zelo podobni, ju uvrščamo v različni rastlinski skupini, med mlečke in kaktuse. Kadar zacvetita, imata povsem različne cvetove. 74

Vedenjske oblike Pri nekaterih vrstah se je razvilo tudi podobno vedenje. Ličinki pegastega volkca in črvastega volkca imata podobno ime, vendar ju uvrščamo v različni skupini žuželk. Čeprav sta si po zgradbi zelo različni, je njuno plenilsko vedenje zelo podobno, saj živita v podobnih bivališčih. Ličinki obeh vrst živita v peščenih podlagah in gradita lijakaste pasti za lov plena. Črvasti volkec Ličinka črvastega volkca Lijakasta past Črvastega volkca uvrščamo med dvokrilce (odrasli osebki imajo en par kril). Pegasti volkec Ličinka pegastega volkca Lijakasta past Pegastega volkca uvrščamo med mrežekrilce (odrasli osebki imajo mrežasto ožiljena krila). Listi semenk Tako kot okončine vretenčarjev imajo tudi listi semenk skupni evolucijski izvor, pri različnih vrstah pa se lahko zelo razlikujejo. Listi se razlikujejo po velikosti, barvi, razporeditvi žil, otipu, vonju in obliki listne ploskve. Slednja je lahko enostavna, srčasta, jajčasta, ledvičasta, igličasta, črtalasta, suličasta ali pa je deljena z globljimi zarezami, kot na primer pri belem javorju. Iglasta drevesa imajo zelo majhne liste v obliki iglic. Semenke že poznaš. Ponovi, katere so njihove značilnosti. Navadni jeglič ali trobentica Beli javor Bor Razmisli, kje rastejo in kako jim takšni listi omogočajo preživetje glede na življenjske razmere v njihovem bivališču. Tisa Bukev 75