Views
4 months ago

BIO 9 UC 9.pregled

6. Evolucija Fernandina

6. Evolucija Fernandina Isabela San Salvador Santa Cruz San Cristobal Galapaški ščinkavci Pred nekaj milijoni let je na novonastalo Galapaško otočje veter zanesel del populacije ščinkavcev iz Južne Amerike. Fernandina Isabela Galapaški otoki San Salvador Santa Cruz San Cristobal Na otokih so ščinkavci našli dovolj hrane in ugodne selitev življenjske pogoje. Pozneje je manjša skupina ščinkavcev Galapaški otoki odletela na enega izmed JUŽNA AMERIKA drugih otokov, kar se je večkrat ponovilo. Vendar takšne selitve niso bile pogoste, saj galapaški ščinkavci niso dobri letalci na daljše razdalje. Prav tako se je gladina morja dvignila, nekateri otoki so se pogreznili ali dvignili in preleti z otoka na otok so postali nemogoči. Tako so se osebki na različnih otokih popolnoma ločili. JUŽNA AMERIKA Galapaški otoki so se med seboj po živalstvu in rastlinstvu precej razlikovali. Na posameznih otokih so bili na voljo različna hrana in različna bivališča, zato so se ščinkavci prilagajali različnim razmeram. hranijo se predvsem z brsti in plodovi rastlin hranijo se predvsem s semeni hranijo se predvsem s kaktusi hranijo se predvsem z žuželkami hranijo se predvsem z žuželkami talni ščinkavci drevesni ščinkavci ščinkavci pevci Evolucija vrst iz ene predniške vrste Darwinovih ščinkavcev skupni prednik z južnoameriške celine V manj kot tri milijone let dolgem obdobju je iz ene same predniške vrste nastalo štirinajst različnih vrst ščinkavcev, ki se razlikujejo po velikosti, obarvanosti perja, predvsem pa po obliki kljuna in najpogostejši vrsti hrane. Nekatere vrste se hranijo s semeni, druge z žuželkami, tretje s kaktusi itd. 82

Razširjenost vrst Razširjenosti organizmov lahko pojasnimo z evolucijsko teorijo in geološkim dogajanjem v preteklosti. Pred približno 200 milijoni let so bile celine združene v enoten prakontinent, ki so ga znanstveniki poimenovali Pangea. Kasneje se je Pangea ločila na več manjših celin, ki so se počasi oddaljevale, drsele druga ob drugi ali se približevale. Tako se je v 200 milijonih let izoblikovalo današnje površje, ki se še vedno spreminja. Perm (od pred 280 do 248 milijoni let) Trias (od pred 248 do 202 milijoni let) Jura (od pred 201 do 145 milijoni let) Kreda (od pred 135 do 65 milijoni let) Sedanjost (od pred 65 milijoni let do danes) Geološka obdobja in premikanje celin Na podlagi fosilnih najdb lahko sklepamo, da sta bila mezozaver in listrozaver razširjena po Pangei. Ko so se celine oddaljile, so se ločile tudi njune populacije. Razširjenost listrozavra (zeleno) in mezozavra (rdeče) 83