Views
9 months ago

BIO 9 UC 9.pregled

Ponovitev 6. Evolucija

Ponovitev 6. Evolucija Povzetek .......................................... Evolucijska zgodovina človeka, tako kot vseh drugih živih bitij na Zemlji, sega vse do nastanka prvih enoceličnih organizmov. Pred 65 milijoni let naj bi se razvil zadnji skupni prednik primatov, med katere spada tudi človek. Osnovne značilnosti primatov so gibljivi prsti, ki omogočajo oprijemanje, občutljive blazinice na prstih, nohti in razvitost vida kot najpomembnejšega čuta. Z analizo DNA so ugotovili, da so človeku najbolj sorodni šimpanzi, s katerimi naj bi imel zadnje skupne prednike. Od odcepitve človeške razvojne veje od šimpanzove je obstajalo večje število nam sorodnih rodov in vrst, ki jih uvrščamo med človečnjake. Preživela je samo ena vrsta, sodobni človek ali Homo sapiens, ki je zaradi velikosti možganov dosegel visoko stopnjo inteligence. Ena izmed pomembnih prelomnic v razvoju človeka je osvojitev pokončne drže, ki je omogočila uporabo sprednjih okončin za različna opravila, to pa je pospešilo razvoj možganov. Razvoj sodobnega človeka naj bi se začel v gozdovih vzhodne Afrike, natančneje, Etiopije, kjer so našli najstarejše fosilne ostanke. Ključni pojmi ................................... primati – red sesalcev, za katere so značilni gibljivi prsti, ki omogočajo oprijemanje, občutljive blazinice na prstih, nohti in razvitost vida kot najpomembnejšega čuta. Oči na sprednjem delu glave omogočajo izvrstno prostorsko gledanje in ocenjevanje razdalj. V primerjavi z drugimi sesalci je pri primatih voh manj razvit. Homo sapiens – sodobni človek; edina vrsta človečnjakov, ki je preživela do danes Dejavnosti ....................................... • Naštej značilnosti, ki si jih človek deli s človeku sorodnimi opicami. • Na spletu poišči zanimivosti iz življenja krapinskih neandertalcev in ugotovi, zakaj je Potočka zijalka pomembno arheološko najdišče v Sloveniji. • S pomočjo plakata predstavi, kako naj bi sodobni človek poselil posamezne kontinente. pred 65 milijoni let gibljivi prsti občutljive blazinice zadnji skupni prednik primatov osnovne značilnosti primatov nohti EVOLUCIJA ČLOVEKA vid, najpomembnejši čut visoka stopnja inteligence Homo sapiens (sodobni človek) obredi živel v skupini, v jamah orodje nakit 96

4. 7. Razvrščanje Biotehnologija organizmov Danes živi na Zemlji več milijonov vrst različnih organizmov. Z raziskovanjem postaja število znanih vrst vedno večje, pregled nad vsemi vrstami pa vedno težji. Edini način, da se znajdemo v tolikšni Danes množici živi raznolikih na Zemlji več organizmov, milijonov vrst je, da različnih oblikujemo organizmov. primeren Z raziskovanjem sistem, v katerem postaja število ima vsaka znanih vrsta, vedno glede večje, na sorodnost pregled nad z vsemi drugimi vrstami organizmi, pa vedno svoje težji. Edini mesto. način, da se znajdemo v tolikšni množici raznolikih organizmov, je, da oblikujemo primeren sistem, v katerem ima vsaka vrsta, glede na sorodnost z drugimi organizmi, svoje mesto. Ključni pojmi • evolucijsko drevo • sistematika • Carl von Linné • rod • družina • red • razred • določevalni ključ 97