Views
1 week ago

3555_vBP_Prospekt_CHIN RZ

贝 多 芬 大 厅 贝

贝 多 芬 大 厅 贝 多 芬 大 厅 200 平 方 米 。 大 理 石 铺 地 。 可 召 开 多 达 125 人 的 会 议 。 可 供 多 达 200 人 在 布 置 有 序 的 餐 桌 用 餐 。 连 接 公 园 的 单 独 露 台 。 迎 宾 区 可 接 待 多 达 400 人 的 来 宾 。 安 有 通 风 装 置 。 强 电 流 电 源 插 座 花 园 大 厅 120 平 方 米 。 大 理 石 铺 地 。 可 召 开 多 达 75 人 的 会 议 。 可 供 多 达 120 人 在 布 置 有 序 的 餐 桌 用 餐 。 可 接 待 多 达 275 人 的 单 独 迎 宾 露 台 。 安 有 通 风 装 置 。 强 电 流 电 源 插 座 黄 色 沙 龙 77 平 方 米 。 大 理 石 铺 地 。 可 召 开 40 人 的 会 议 。 可 供 多 达 60 人 在 布 置 有 序 的 餐 桌 用 餐 。 迎 宾 区 可 接 待 多 达 90 人 的 来 宾 。 通 风 装 置 。 与 贝 多 芬 大 厅 入 口 相 连 绿 色 沙 龙 77 平 方 米 。 拼 花 木 地 板 。 可 召 开 多 达 40 人 的 会 议 。 可 供 60 人 在 布 置 有 序 的 餐 桌 用 餐 。 敞 开 式 壁 炉 。 迎 宾 区 可 接 待 90 来 宾 。 可 使 用 美 妙 无 比 的 屋 顶 露 台 蓝 色 沙 龙 27 平 方 米 。 拼 花 木 地 板 。 可 召 开 多 达 12 人 的 会 议 。 可 供 多 达 25 人 在 布 置 有 序 的 餐 桌 用 餐 。 迎 宾 区 可 接 待 多 达 50 人 的 来 宾 。 可 使 用 屋 顶 露 台 粉 色 沙 龙 25 平 方 米 。 拼 花 木 地 板 。 可 召 开 多 达 12 人 的 会 议 。 可 供 20 人 在 布 置 有 序 的 餐 桌 用 餐 。 迎 宾 区 可 接 待 多 达 30 人 的 来 宾 。

用 明 亮 舒 适 的 气 氛 和 充 满 爱 意 的 细 节 处 理 来 营 造 个 性 化 的 氛 围 如 果 您 想 在 舒 适 的 气 氛 中 举 办 您 的 家 庭 庆 典 会 , 周 年 纪 念 日 或 召 开 您 的 会 议 , 那 么 在 Redüttchen 您 就 能 如 期 所 愿 。Redüttchen 有 自 己 单 独 的 露 台 , 紧 靠 La Redoute 和 波 恩 -Bad Godesberg 的 休 闲 公 园 – 温 和 的 氛 围 中 洋 溢 着 充 满 风 格 的 气 氛 。

Managing Capital Flow - Tata Mutual Fund
Amadeus Hotels Training Manual.pdf
Otwórz prezentację - Karstans
Page 1 7L BIRD CONTROL /ïALYsrÍ 'BIRD STRIK! MANAGING ...
Managing Risks in Supply Chains - Hicl.org
Page 1 Page 2 Edltor Gary Levy Managing Editor Anna LaBallister ...
Скачать юбилейную брошюру - Географический факультет МГУ
WHA-00099 RZ Aluform Broschüre.cz_korr - Colorama.sk
März 1994 - Huttner Fahrzeugbau GmbH
otwórz - Strona główna
Managing Diversity: Toward a Globally Inclusive Workplace
Otwórz prezentację - Karstans
Otwórz prezentację - Karstans