Views
1 week ago

3555_vBP_Prospekt_CHIN RZ

第 29 层 第 28 层

第 29 层 第 28 层 250 平 方 米 。3 米 顶 棚 及 窗 高 。 活 动 区 域 铺 有 暗 色 橡 木 地 板 。 全 空 调 用 房 。 移 动 隔 墙 。 投 影 仪 。 顶 棚 音 响 。 组 装 在 墙 面 上 的 投 影 面 3 x 3 米 。 吸 音 天 花 板 。 吸 音 墙 。 公 告 板 。 挂 图 架 。 强 电 16/32A 第 30 层 300 平 方 米 。 在 清 风 徐 徐 和 阳 光 明 媚 的 日 子 里 能 环 眺 远 景 有 连 接 远 景 露 台 的 公 共 通 道 。 根 据 需 要 屋 顶 露 台 也 可 用 于 举 办 活 动 或 迎 宾 致 辞 节 目 。 第 29 层 450 平 方 米 。4 米 顶 棚 和 窗 高 。 活 动 区 域 铺 有 亮 色 竹 地 板 。 全 空 调 用 房 移 动 隔 墙 。 投 影 仪 。 顶 棚 音 响 。 组 装 在 墙 面 上 的 投 影 面 4 x 3 米 。 吸 音 天 花 板 。 吸 音 墙 。 舞 台 大 小 可 达 8 x 6 米 。 公 告 板 。 挂 图 架 。DVD 播 放 器 。 量 身 定 制 的 辅 助 系 统 。 强 电 16/32A 玻 璃 大 厅 500 平 方 米 。 根 据 协 商 可 把 入 口 大 厅 用 于 晚 上 或 周 末 的 迎 宾 接 待 活 动 , 或 用 于 大 型 演 讲 。 玻 璃 大 厅 也 可 与 我 们 在 第 27 和 28 层 的 的 活 动 用 房 组 合 使 用 , 这 样 可 以 在 白 天 的 活 动 后 紧 接 着 继 续 举 行 有 壮 观 远 景 伴 随 的 晚 间 欢 庆 。 所 有 用 房 内 都 可 免 费 使 用 WLAN 按 需 可 连 通 SDSL

第 29 层 第 28 层 第 29 层

Managing Capital Flow - Tata Mutual Fund
Page 1 7L BIRD CONTROL /ïALYsrÍ 'BIRD STRIK! MANAGING ...
Amadeus Hotels Training Manual.pdf
Managing Budgets
Otwórz prezentację - Karstans
Managing Crisis Seminar - Duane Morris LLP
Managing Risks in Supply Chains - Hicl.org
Page 1 Page 2 Edltor Gary Levy Managing Editor Anna LaBallister ...
WHA-00099 RZ Aluform Broschüre.cz_korr - Colorama.sk
otwórz - Strona główna
März 1994 - Huttner Fahrzeugbau GmbH
Programm Januar - März 2012 - Corbo
Managing Diversity: Toward a Globally Inclusive Workplace
Скачать юбилейную брошюру - Географический факультет МГУ