Views
5 months ago

3555_vBP_Prospekt_CHIN RZ

MANAGING DIRECTOR .

MANAGING DIRECTOR . MICHAEL STERN . DR. RUDOLF VON BORRIES . CHRISTOPH VON BORRIES 亲 爱 的 嘉 宾 , von Borries 及 其 合 伙 人 是 一 个 专 门 运 营 特 别 优 质 餐 饮 服 务 的 企 业 。 她 的 业 务 还 特 别 包 括 了 她 在 科 隆 - 波 恩 大 区 域 里 挑 选 的 一 流 活 动 场 所 。 这 些 场 所 一 方 面 以 它 们 高 标 准 的 独 特 性 和 永 恒 的 高 雅 感 而 著 称 , 另 一 方 面 又 因 它 们 的 地 理 位 置 , 建 筑 艺 术 , 室 内 装 潢 , 设 计 , 历 史 传 统 和 多 样 性 而 捕 获 人 心 。 但 在 今 天 , 光 有 美 丽 的 外 表 是 不 够 的 , 专 业 特 长 , 经 验 , 灵 感 和 创 造 性 则 更 能 把 每 个 活 动 的 点 点 滴 滴 升 华 为 一 种 庆 典 。 您 的 会 议 , 论 坛 , 演 讲 , 庆 典 或 聚 会 , 当 然 还 有 您 社 团 和 家 族 的 活 动 每 天 都 能 激 发 我 们 的 激 情 , 以 为 您 精 心 打 造 尤 为 特 别 的 氛 围 。

钟 情 于 最 佳 质 量 所 有 我 们 的 建 筑 内 都 有 自 己 单 独 的 , 且 引 人 赞 赏 的 餐 饮 业 。 这 意 味 着 : 我 们 要 做 到 最 佳 质 量 最 新 鲜 地 选 择 原 材 料 , 为 来 宾 准 备 出 色 的 葡 萄 酒 , 提 供 细 致 且 极 为 友 好 的 服 务 , 并 完 成 主 意 丰 富 且 胸 有 成 竹 的 菜 单 设 计 及 餐 桌 布 局 。 总 而 言 之 , 这 是 一 个 专 业 性 和 工 作 热 情 的 综 合 结 果 , 它 能 让 您 的 计 划 得 以 实 现 – 甚 至 还 能 帮 助 实 现 一 些 非 常 特 别 的 愿 望 – 并 在 实 施 中 赢 得 您 信 服 。

Managing Capital Flow - Tata Mutual Fund
Amadeus Hotels Training Manual.pdf
Otwórz prezentację - Karstans
Otwórz prezentację - Karstans
Schule und Cannabis - Helmholtz Gymnasium Bonn
Raport wraz z pełnymi wynikami badań do pobrania - Amadeus
Հավասարակշռության ապահովումը հսկվող ... - libdoc.who.int
Managing YOUR PERSONAL FINANCES - Herbert W. Armstrong ...
Zestaw ćwiczeń – pisownia wyrazów z „rz”
Page 1 7L BIRD CONTROL /ïALYsrÍ 'BIRD STRIK! MANAGING ...
24. März- 2. fllllil 2011 - ArcTron
rz-heimspiel - Nr. 6 - FC Carl Zeiss Jena - TuS Koblenz
Koncepcja utowrzenia geoparku na obszarze Wzgórz ... - Robert Tarka
高视远望视界杂志第二期海德堡蓝致自发荧光联合OCT专刊