Views
10 months ago

stablekey

ציוד:‏ ארדואינו נאנו ‏)רכיב קטן ביותר(,‏ מנוע סרוו קטן,‏ סוללת נטענת,‏ מטריצות קטנות,‏ חוטים,‏ נורת לד קטנה,‏ חיישני ג'יירו מנוע הסרוו ישאיר את המפתח מאוזן בעזרת חיישני הג'יירו.‏ מנגנון זה דומה למנגנון ייצוב מצלמות ברחפנים.‏ V/9V5 . מהלך בניית המוצר:‏ המוצר יהיה בנוי מהרכיבים שצויינו בסעיף הקודם.‏ חיישני הג'יירו ייקלטו את רמת הרעידות וישלחו את המידע אל הארדואינו.‏ בארדואינו תהיה הוראה שתישלח למנועיי הסרבו שבה המנועים ייצבו את קצה המכשיר,‏ אליו יהיה מחובר המפתח.‏ נורת הלד תהיה מחוברת לקצה המכשיר ליד המפתח,‏ בכדי שתאיר את החור אליו ייכנס המפתח.‏ נשתמש בתוכנה שיכתבו עבורנו.‏ בתוכנה זו תהיה הוראה שתגיע למנוע ה סרוו לייצב את המכשיר על ידי מידע שיתקבל מחיישני הג'יירו.‏ נעזר במעצבים כדי שיעזרו לנו לעצב את המוצר בצורה הכי פרקטית ונוחה שאפשר,‏ זאת על מנת שהשימוש במוצר יהיה קל וידידותי.‏ לאחר סיום בניית האב טיפוס,‏ נביא את המוצר לפנחס כדי שיבדוק אם הוא עובד ואם יהיה צורך,‏ אז גם הצעות לשיפור.‏