Views
10 months ago

Przegląd Piaseczyński, wydanie 183

Przegląd Piaseczyński, wydanie 183

2 NR

2 NR 183 (6) 14 LUTEGO 2018 AKTUALNOŚCI Bezpłatne czipowanie \\\ PIASECZNO W gminie Piaseczno rozpoczęła się bezpłatna akcja sterylizacji, kastracji i czipowania zwierząt. Kampania skierowana jest do właścicieli, którzy mieszkają w gminie. Czipowanie, sterylizacja i kastracja to najskuteczniejsza walka z bezdomnością wśród zwierząt. Zaczipowane zwierzę, jeżeli zaginie i zostanie odłowione, nie trafia do schroniska, tylko do właściciela. Sterylizacja i kastracja, co oczywiste, zapobiega mnożeniu się zwierząt, których wciąż za dużo przebywa w schroniskach. – Czipowanie psów i kotów jest całkowicie bezpłatne dla właściciela, odbywa się na koszt gminy. Elektroniczne znakowanie zwierząt polega na wprowadzeniu przez lekarza weterynarii pod skórę zwierzęcia mikroczipu. Zabieg jest bezbolesny dla zwierzęcia. Numer chipu rejestruje się w ogólnopolskiej bazie danych, podając dane właściciela pupila. To doskonała metoda zapobiegania bezdomności zwierząt umożliwiająca szybkie ustalenie właściciela zwierzęcia - informuje Urząd Miasta i Gminy Piaseczno. Koszty sterylizacji i kastracji również pokrywa gmina. Warunkiem skorzystania z zabiegu jest: – Wypełnienie przez właściciela formularza „Wniosek właściciela o wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji psa/kota w 2018 r.”; – Okazanie dowodu tożsamości lub innego dokumentu stwierdzającego adres zameldowania/zamieszkania na terenie gminy Piaseczno (np. zeznanie podatkowe złożone za rok poprzedni); – Okazanie książeczki zdrowia psa/ kota, rodowodu lub innego dokumentu potwierdzającego prawa do zwierzęcia; \\\ P0wiat na sygnale \\\ Kryminalni z Piaseczna zatrzymali 32-letniego mężczyznę, mieszkańca Warszawy, podejrzewanego o dokonanie co najmniej dwóch kradzieży markowych kurtek w jednym z centrów handlowych. 12 stycznia w piaseczyńskim centrum handlowanym dokonano kradzieży kurtki wartej 700 zł. Po kilku dniach, w tym samym sklepie, zginęła kolejna taka sama kurtka. Złodziejem był ten sam mężczyzna. Funkcjonariusze z wydziału kryminalnego z Piaseczna w wyniku pracy operacyjnej ustalili tożsamość tego Czipowanie i sterylizacja to najlepsze metody zapobiegania bezdomności zwierząt W przypadku zabiegu sterylizacji/ kastracji zwierzę musi być oznakowane chipem; W przypadku psów wymagane jest, aby zwierzę posiadało aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie; Właściciel zwierzęcia może wykonać maksymalnie 2 zabiegi w 2018 r. W akcji biorą udział lecznice konsorcjum lekarzy weterynarii wolnej praktyki (na podstawie umowy konsorcjum z dnia 20.01.2018 r.); uczestnicy konsorcjum: 1. Iwona Piechowska, Przychodnia Weterynaryjna, ul. Szkolna 24 lok. 4, Piaseczno, tel. (22) 716-44-16, 605-256-582 2. Patrycja Kurska, Lecznica Weterynaryjna Dobry Wet, ul. Mazowiecka 42, Bobrowiec, tel. (22) 423-60-10 , 502-402-606 3. Janusz Jakubowski, Przychodnia Weterynaryjna Saba; Zalesie Górne ul. Księżycowa 11A, tel. (22) 757-85-04 4. Katarzyna Zapaśnik, Gabinet Weterynaryjny BemaVet; ul. Grochowskiego 1/52, Piaseczno, tel. 604-405-953 5. Adam Grabowski, Gabinet Weterynaryjny; mężczyzny. Okazał się nim 32-letni mieszkaniec Warszawy. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi. W zeszłym tygodniu usłyszał zarzuty karne za przestępstwo kradzieży. \\\ W piątek, w samo południe, w szkole podstawowej w Józefosławiu ponad 130 uczniów klas VII uczestniczyło w zajęciach zorganizowanych przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. Tematem lekcji była odpowiedzialność prawna nieletnich. Głównym elementem zajęć była rozmowa o dorosłości i związanej z tym wzrastającej odpowiedzialności prawnej osób nieletnich oraz edukacja w zakresie zagrożeń związanych z przemocą. ul. Pod Bateriami 27, Piaseczno, tel. (22) 756-73-27, 604-409-158 6. Jacek Stanisławski, Gabinet Weterynaryjny; ul. Granitowa 18B, Piaseczno, tel. 607-623-423 7. Jacek Lemański, Przychodnia Weterynaryjna; ul. 3-go Maja 46, Złotokłos, tel. (22) 726-97-79 , 602-245-105 8. Maciej Wojtczak, Gabinet Weterynaryjny; ul. Kościuszki 2, Piaseczno, tel. (22) 756-99-15 9. Ireneusz Niemywski, Całodobowa Lecznica dla Zwierząt; ul. Działkowa 42A, Józefosław, tel. (22) 716-93-67, 601-354-467 10. Tomasz Stawikowski, Gabinet Weterynaryjny; ul. Młynarska 23, Piaseczno, tel. 502-183-952 11. Joanna Sawicka, Gabinet Weterynaryjny; ul. Millenium 38, Głosków, tel. 501-926-437 12. Maciej Dereziński, Gabinet EMDE VET; ul. Urocza 14, Józefosław, tel. (22) 110-52-27, 663-224-481 Joanna Grela W części zajęć, dotyczącej zagrożeń w Internecie, uczestnicy poznali różnice pomiędzy zwykłą przemocą a cyberprzemocą. Zapoznali się z najczęstszymi formami, jakie przybiera cyberprzemoc, a także z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu. Uczniowie dowiedzieli się, jak powinien zachować się świadek cyberprzemocy oraz co zrobić, gdy sami staną się ofiarą przemocy przy użyciu nowych technologii. Temat odpowiedzialności prawnej i wieku osób odpowiadających za swoje czyny wzbudził wśród uczniów żywe zainteresowanie, o czym świadczyły liczne pytania kierowane do policjantów prowadzących zajęcia, którymi byli st. sierż. Jacek Maliszewski i kom. Jarosław Sawicki. Dokończą rozbudowę \\\ GÓRA KALWARIA Prace mają potrwać najdłużej do końca lipca. Rozbudowa szkoły w Baniosze pierwotnie miała zakończyć się jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Na przeszkodzie stanęły problemy z wykonawcą inwestycji, który opuścił teren budowy, chociaż do zakończenia prac zostało mu naprawdę niewiele. W związku z tą sytuacją, już jakiś czas temu gmina podjęła działania mające na celu wyłonienie nowej firmy, która dokończy to, czego nie zrobił poprzedni wykonawca. \\\ KONSTANCIN-JEZIORNA Decyzja spowodowana jest zagrożeniem bezpieczeństwa mieszkańców. Wtrakcie posiedzenia sesji rady Konstancina-Jeziorny 14.02. mają zostać poddane pod głosowanie dwa projekty uchwał dotyczące zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomniki przyrody. Celem tego działania jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom mieszkającym w pobliżu. Aby można było ściąć drzewo uznane za pomnik przyrody, należy wpierw pozbawić je tego statusu. Pierwszy z pomników przyrody to lipa drobnolistna, która znajduje się na zabudowanej działce przy ulicy Szkoła Podstawowa w Baniosze W lutym gminni urzędnicy ogłosili przetarg na roboty budowlane dotyczące nowej części szkoły. Do wykonania pozostało między innymi: ukończenie szybu windowego, ułożenie wykładziny w pomieszczeniach na parterze i na piętrze, montaż parapetów zewnętrznych oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych. Ponadto konieczne będzie wywiezienie gruzu i uporządkowanie terenu. Wszystkie prace mają zostać wykonane najpóźniej do końca lipca tego roku. Rafał Lipski By można było wyciąć drzewo, najpierw trzeba je pozbawić statusu Dwa pomniki mniej \\\ SPROSTOWANIE Wierzbnowskiej 30. Z powodu silnych wiatrów, latem zeszłego roku drzewo utraciło znaczną część korony. – Na pniu drzewa stwierdzono ubytek kominowy, głębokie spękanie oraz zapadlisko, co wpływa na mechaniczne osłabienie go i wzrost podatności na wyłamanie. Drzewo stanowi zagrożenie dla pobliskich zabudowań, sieci energetycznej i użytkowników posesji – czytamy w uzasadnieniu. Drugie drzewo mieści się w miejscowości Opacz. Mierząca 588 centymetrów w obwodzie pnia topola biała o nazwie „Białodrzew Krysów” uległa znacznemu uszkodzeniu podczas pożaru pobliskiej stodoły. Ekspertyza dendrologiczna wykazała, że drzewo może się złamać lub wywrócić. Tekst i zdjecie Rafał Lipski \\\ W ostatnim numerze „Przeglądu Piaseczyńskiego” w artykule „Żytnia bez niespodzianek” błędnie podałam informację na temat odcinka drogi, który miałby być budowany w pierwszej kolejności. Jeśli kolejny przetarg zakończy się zbyt wysokimi kwotami, gmina w pierwszej kolejności wybuduje projektowany odcinek ulicy Żytniej między ulicami Nadarzyńską a Jana Pawła II. Urzędników i Czytelników za omyłkową informację przepraszam. Joanna Ferlian Wydawca: Jarosław Mika, j.mika@przegladpiaseczynski.pl adres redakcji: ul. Sierakowskiego 12a (przy skwerze Kisiela), 05-500 Piaseczno Redaktor naczelna: Agnieszka Zofia Piechowska, z.piechowska@przegladpiaseczynski.pl, tel. 731–163–646 redakcja: redakcja@przegladpiaseczynski.pl; Joanna Ferlian, j.ferlian@przegladpiaseczynski.pl; Joanna Grela, j.grela@przegladpiaseczynski.pl; Karolina Hofman, k.hofman@przegladpiaseczynski.pl współpracują: Rafał Lipski, Małgorzata Szturomska, Piotr Włodarczyk ILU STRA CJE: Ka ta rzy na „Waw ry ko” Waw ry ko wicz Opracowanie graficzne/łamanie: Małgorzata Kulesza reklama: Monika Komisarczyk – Dyrektor ds. Marketingu i Reklamy, tel. 501 091 480, reklama@przegladpiaseczynski.pl, m.komisarczyk@przegladpiaseczynski.pl Agnieszka Małaczek – Kierownik Działu Reklam tel.: 786 202 606, a.malaczek@przegladpiaseczynski.pl Monika Gwara, tel. 786 202 066, m.gwara@przegladpiaseczynski.pl Mateusz Kanabus, tel. 570 202 626, m.kanabus@przegladpiaseczynski.pl Ogłoszenia drobne: drobne@przegladpiaseczynski.pl, tel. 786 202 066 Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów. Zastrzega sobie prawo do skrótów. Naklad 35 000 egzemplarzy. Zasięg Powiat Piaseczyński www.przegladpiaseczynski.pl

Kochajmy się! dokończenie ze str. 1 AKTUALNOŚCI NR 183 (6) 14 LUTEGO 2018 Prokuratura bada sprawę Piędziów 3 \\\ KRAJ Jak Walentynki, to miłość. A jak miłość – to ślub. Czy na pewno? Statystyki pokazują, że Polacy coraz mniej chętnie biorą ślub. Wpierwszej połowie 2017 r. w Polsce zawarto prawie 71 tys. związków małżeńskich – o ponad 2 tys. mniej w porównaniu z adekwatnym okresem 2016 r. Jednocześnie rozwiodło się ponad 34 tys. par. Stan wolny nie oznacza oczywiście bycia singlem. Coraz więcej par decyduje się, z różnych względów, na życie w konkubinacie. A ci, którzy jednak decydują się na legalizację związku, podejmują tę decyzje w coraz późniejszym wieku. Średni wiek panny młodej wynosi obecnie 27 lat, a pana młodego – 29. Powodem zawierania małżeństwa nadal bywają plany związane z posiadaniem dzieci, ale też nie jest to już warunek konieczny. Obecnie w Polsce już ponad 25% dzieci rodzi się w związkach nieformalnych. Niemniej jednak nadal większość młodych ludzi prędzej czy później zdecyduje się na sformalizowanie związku, czy to w kościele (blisko 70% ślubów ma charakter religijny), czy w Urzędzie Stanu Cywilnego. Obyczajowa rewolucja dotyczy też przebiegu ślubnych uroczystości. Coraz częściej państwo młodzi chcą uniknąć tradycyjnego wielkiego wesela na kilkadziesiąt lub więcej par. Nie tylko ze względu na ogromne koszty takiego przedsięwzięcia. Wielu marzy raczej o kameralnej uroczystości w gronie najbliższej rodziny i przyjaciół, za to ze specjalną oprawą. \\\ KONKURS GRAJ I WYGRYWAJ! KONKURS WALENTYNKOWY DLA CZYTELNIKÓW \\\ Na plaży, w kopalni, pod wodą Każda para chce, by dzień ślubu był wyjątkowy. A marzyć można coraz śmielej. Ślub na Hawajach czy Bali o zachodzie słońca? Nic trudnego – wystarczy znaleźć odpowiedniego konsultanta ślubnego, który nam taką imprezę zorganizuje. Niestety za niemałe pieniądze, zwłaszcza jeśli zażyczymy sobie fotografa i kamerzysty, którzy tę niezwykłą uroczystość uwiecznią. Można jednak zorganizować sobie ślub w wymarzonym miejscu, w Europie czy poza nią, bez pośredników. Koszty ślubu udzielonego przez polskiego konsula nie są duże ( w Europie trzeba za to zapłacić 500 euro), a jego organizacja też nie nastręcza większych trudności – większość spraw można załatwić mailowo, a do zawarcia związku są potrzebne podstawowe dokumenty i dwóch świadków. Taki ślub trzeba tylko potem zarejestrować po powrocie do kraju w USC. Od ponad dwóch lat można też zawierać małżeństwa w dowolnym wybranym przez narzeczonych miejscu. Plaża? Las? Kopalnia? Jedynym ograniczeniem naszej wyobraźni jest to, że miejsce musi odpowiadać powadze sytuacji i zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom uroczystości. Za ślub w „plenerze” zapłacimy dodatkowo tysiąc złotych. Taką opcję coraz chętniej wybierają też osoby zmieniające stan cywilny w piaseczyńskim USC. W latach 2015-2017 zawarto tu 701 małżeństw, z czego: w roku 2015 – 222, w roku 2016 – 266 a w roku 2017 – 213. W okresie tym, na terenie miasta i gminy Piaseczno, zawarto 42 śluby poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego, w tym: w roku 2015 było ich 9, w roku 2016 – 14, a w roku 2017 – 19. Joanna Ferlian \\\ Czyim patronem (oprócz zakochanych) jest św. Walenty? Trzy pierwsze osoby, które wyślą smsa z poprawną odpowiedzią w czwartek 15 lutego o godz.12:00 na numer +48 731 163 646, otrzymają podwójne zaproszenie na pełen gorących emocji spektakl walentynkowy BCA Flash. Cały spektakl powstanie bezpośrednio na scenie, bez scenariusza, spontanicznie i celnie doprowadzając całą widownię do łez. Sobota, 17 lutego, godz. 19:00, KDK ul. Mostowa 15, Konstancin-Jeziorna. \\\ BANIOCHA Prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu Michała i Anny Piędzio oraz w sprawie znęcania się fizycznego i psychicznego nad nimi. OAnnie i Michale Piędzio z Baniochy pisaliśmy już dwukrotnie. Kiedy ich poznaliśmy, uznaliśmy, że sprawa – choć na pozór prosta – została tak skomplikowana, że musimy pomóc im w znalezieniu pomocy prawnej. Ich pełnomocnikiem zgodził się zostać adwokat Michał Rosa, również wiceprzewodniczący rady miejskiej w Piasecznie. \\\ Koszmar, który trwa od 15 lat Rodzina Piędziów zamieszkała w domu przy ul. Sportowej jeszcze przed II wojną światową. Tata Anny i Michała był pracownikiem spółdzielni Grupa Techniczna, właściciela nieruchomości. Był również społecznikiem, dlatego w 2015 r. uroczyście nadano jego imię stadionowi w Baniosze. W tym czasie jego dzieci przeżywały koszmar, którego nikt nie widział. Na początku zeszłego roku zauważyła go Inga Lechowska z Fundacji Animal Rescue Polska, ponieważ Piędziowie byli właścicielami psa, który błąkał się po ulicy. Jak się okazało państwo D., którzy kupili budynek od Grupy Technicznej, zabronili im trzymać nawet psa. Pan Michał zamiast go porzucić czy oddać, zrobił mu budę, do której wstawił lampę, żeby go grzała. Pan Michał jest niezwykle eleganckim, uprzejmym i dobrym człowiekiem, inżynierem, absolwentem Platerówki w Zalesiu Dolnym. Pani Anna właśnie przestała chodzić. Państwo D. zmuszają ich do życia w domu, do którego przez ziejące w dachu dziury leje się woda. Państwo D. twierdzą, że to nie oni muszą remontować dom, chociaż w 2002 r. kupili całą nieruchomość (willę, w której sami mieszkają, oraz dom Piędziów) od ZUT Grupa Techniczna, podpisując akt notarialny z prawem dożywotniego użytkowania lokalu przez Piędziów. Oznacza to, że po Piędziach nikt nie może go oddziedziczyć, nie mogą oni go zbyć, nie mogą wziąć kredytu pod zastaw domu. Jedynymi Kupując nieruchomość z lokatorami z dożywotnim prawem użytkowania D. wzięli na siebie również obowiązki właścicielami stali się państwo D., a w akcie notarialnym widnieje zapis, że przechodzą na nich wszelkie korzyści, ale także ciężary związane z posiadaniem tej nieruchomości. Na przykład utrzymanie domu w stanie użytkowym. Choć minęło 16 lat, D. nigdy nie przeprowadzili żadnego remontu, choć dom wymagał go już w momencie nabycia, na co także wskazują odpowiednie zapisy w akcie notarialnym. Państwo D. zmuszają ich do życia w domu, do którego przez ziejące w dachu dziury leje się woda D. twierdzą, że Piędziowie sami muszą go wyremontować. Pan Michał ma ponad 80 lat, a pani Anna, jak wspomnieliśmy, już nawet nie chodzi. Niemniej państwo D. umożliwić remontu nie chcą. Po naszych artykułach, lokalna społeczność Baniochy oraz burmistrz Góry Kalwarii Dariusz Zieliński chcieli pomóc zabezpieczając dach, żeby Piędziom przynajmniej nie lała się do domu woda. Pan D. przy nas, ale także w rozmowie z Michałem Rosą, zgodził się na to. Jednak kiedy przyszło do konkretów, odmówił. Jest właścicielem, więc to do niego należy ostateczna decyzja. \\\ Zamiast remontować wzywają do opuszczenia domu Wezwał za to nadzór budowlany. – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wyłączył z użytkowania budynek zamieszkiwany przez państwa Piędzio. Decyzja uprawomocniła się. Inspektorat wskazał, że budynek nie nadaje się do zamieszkiwania przez ludzi, a jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu mieszkańców – mówi nam adwokat Michał Rosa. – Po wydaniu decyzji przez PINB wezwałem na piśmie właścicieli budynku, czyli Beatę i Wojciecha D., do zapewnienia lokalu zastępczego państwu Piędzio, ponieważ jako właściciele mają w mojej ocenie taki obowiązek, jeżeli ich budynek nie może być zamieszkiwany, a pani Anna i Michał posiadają prawo dożywotniego zamieszkiwania tam. Moje pisma pozostały bez odpowiedzi. Zamiast tego, D. już dwukrotnie wezwali na piśmie Piędziów do opuszczenia lokalu bez zapewnienia im lokalu zastępczego. Michał Rosa złożył zawiadomienie do prokuratury. – Dochodzenie zostało wszczęte 12 grudnia 2017 r. Prowadzone jest w sprawie narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu Michała i Anny P. oraz w sprawie znęcania się fizycznego i psychicznego nad w/w pokrzywdzonymi poprzez utrudnianie im korzystania z posesji, na której mieszkają – mówi nam prokurator Łukasz Łapczyński, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej. – Postępowanie jest na etapie gromadzenia materiału dowodowego. Ponadto Prokuratura Rejonowa w Piasecznie zgłosiła uczestnictwo w charakterze strony w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przed PINB dotyczącego budynku przy ul. Sportowej. Państwo Piędzio nie są osobami roszczeniowymi. Nie potrafili skutecznie poprosić o pomoc, choć próbowali. Dlatego sprawa ujrzała światło dzienne tak późno. O 15 lat za późno. Tekst i zdjecia Joanna Grela R E K L A M A

Wydanie nr 3/90 - Mosina, Urząd Miasta
Czytaj Przegląd Piaseczyński, wydanie 188