Views
11 months ago

gelen yazı

gelen

1 / 4 MANİSA VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Sayı :73528095-502.99-E.1468 06.02.2018 Konu :Açık Artırma Usulü ile Satış Talebi. DAĞITIM YERLERİNE İlgi : a) Salih ÖZCAN’ın 14/12/2017 tarih ve 25564 evrak giriş sayılı dilekçesi. b) 19/12/2017 Tarih ve E.15870 sayılı yazımız. c) Salih ÖZCAN vekili Av. Necibe KARAOĞLANLAR HASGÖR’ün 15/12/2017 tarihli dilekçesi. ç) 26/12/2017 Tarih ve E.16162 sayılı yazımız. d) 22/12/2017 Tarih ve 1701959197 BİMER başvuru sayılı dilekçe. e) 05.01.2018 Tarih ve E.161 sayılı yazımız. f) Seval AŞIK’ın 10/01/2018 tarihli dilekçesi. g) Yunusemre Tapu Müdürlüğüne gönderilen 15/01/2018 tarih ve E.463 sayılı yazımız. ğ) Seval AŞIK’ın 26/01/2018 tarihli dilekçesi. h) Manisa 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin 05/02/2018 tarih ve 2018/98 Esas sayılı yazısı. İlgi (a)'da kayıtlı dilekçede Manisa İli Yunusemre İlçesi Topçuasım Mahallesi 3524 Sokak No:2 ve İzmir Caddesi No:209/A adresinde, 1510 Ada, 4 Parsel sayılı 7 nolu dükkanının da içinde bulunduğu yapının riskli olarak tespit edildiği, yıkılması için 60 günlük sürenin verildiği yazının kendisinme ulaştığı, sahibi bulunduğu bağımsız bölümün İl Müdürlüğümüze ve Yunusemre Belediyesine sunulan dosyalardaki taşınmaza ait tapu kayıtlarında "MESKEN" niteliğinde görüldüğü, 11/12/2017 tarihinde Yunusemre Tapu Müdürlüğüne tarafınca yapılan inceleme talebi sonucunda yapının tüm tapu kayıtlarında niteliğinin "DÜKKAN" olduğu görülerek Tapu Müdürlüğünce niteliğinin güncellendiğini belirtilmektedir. Ekte sunulan 11/12/2017 tarihli ve onaylı taşınmaza ait tapu kaydının dosyaya eklenmesi talep edilmektedir. Yıkım kararı onaylanan ve maliki bulunduğu dükkanın da içinde bulunduğu yapının yenilenmesi işine müteahhitlik yapacak olan Bahri SAĞLAM'ın ilgili binadaki diğer maliklerle sözleşme yapmasına karşın, uzlaşma ve anlaşma talebi olmasını bilmesine rağmen tarafına herhangi bir resmi teklifte bulunmadığı, ilgili şahısın son 6 aylık süreçte görüşme ve sözleşme yapma taleplerini kendisini oyalayarak geri çevirdiği, şahsın bu tavrının ana amacının kendisini uzlaşmaya yanaşmayan ve yıkıma karşı duran taraf olarak gösterme çabası olduğu, 6306 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde verilen sürede yıkım kararına herhangi bir itirazının olmadığı, mevcut hukuki haklarının ve sahipliğinin saklı kalması şartıyla binanın yıkılarak yenilenmesine itirazının bulunmadığı, fakat mevcut şartlar gereği ivedi olarak tedbiren yıkımın durdurulması gerekliliği hasıl olduğundan ve bu aşamada diğer maliklerle yapılan sözleşme ve uzlaşma yolunun tarafına tanınmaması sebebiyle, Manisa 1.Sulh Hukuk Mahkemesi 2017/34 değişik iş sayılı tespit dosyası kapsamında yasalar çerçevesinde hukuki süreci işleteceğini belirterek gereğinin yapılmasını talep etmiştir. Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır. Uncubozköy Mah. İzmir-Balıkesir Karayolu Üzeri No: 181 Yunusemre/Manisa Tel :0236 233 26 70-73 Fax: 0236 233 17 90 E-Posta: manisa@csb.gov.tr Kep: manisacevresehircilik@hs01.kep.tr Bilgi için:Ogün EKİN Şube Müdürü

KAPAK AP
BinärNytt nr 1 2000 - Binar Elektronik
Elektronik Flyer, .pdf-Prospekt, ca. 1 MB - Power-Hydraulik
BinärNytt nr 1 1999 - Binar Elektronik
BB Life Dergisi 1. Sayı çıktı
ANADOLU
i