Views
5 months ago

Bio Slo 8 UC merged

2. Sem iz celice

2. Sem iz celice celična membrana, citoplazma, celični organeli, specializacija celic, mitotska delitev, mejotska delitev, dedna snov, kromosom, DNA, gen, nukleotid Čeprav se zdi, da smo precej različni, smo vendarle zgrajeni po enakih zakonitostih. Zgradba celice Naša telesa so sestavljena iz enakih organov, tkiv in celic. Telo opisujemo po organskih sistemih (npr. obtočila), ki opravljajo značilne funkcije v njem. Organski sistem tvorijo organi (npr. srce). Ti pa so sestavljeni iz različnih tkiv (npr. srce je pretežno sestavljeno iz mišičnega in vezivnega tkiva). Tkiva so zgrajena iz enakih ali podobnih celic, ki opravljajo enake naloge (npr. celice srčne mišice in vezivne celice). Živalska celica endoplazemski retikel celična membrana citoplazma jedro z dedno snovjo ribosomi mitohondrij Kadar s svetlobnim mikroskopom opazuješ celico, kaj vse lahko opaziš? Opazuj celice ustne sluznice. Nariši eno celico in označi njene osnovne dele. ZANIMIVOSTI: Ali veš, katera je največja celica v telesu? Imajo jo ženske. To je jajčece. Vidiš ga lahko s prostim očesom. Velikost jajčeca je 0,1 mm, kar lahko primerjaš z luknjico, ki jo s šivanko narediš v papir. 16 • Vsako celico od njene okolice razmejuje celična membrana. Za nekatere snovi je prepustna, za druge pa ne. Zato rečemo, da je celična membrana izbirno prepustna. • Rastlinsko celico obdaja kompaktna celična stena, ki ji daje obliko in trdnost. Celično steno najdemo tudi v glivni celici in v nekaterih bakterijah. • Celico obdaja medceličnina. • V celični tekočini – citoplazmi so številni organeli. • Vse celice imajo v celičnem jedru dedni zapis obdan z jedrno membrano. Izjema so bakterije, v katerih dedni zapis ni obdan z jedrno membrano, ampak je prosto v citoplazmi. • Mitohondrije imajo vse celice, v katerih poteka celično dihanje. Število mitohondrijev v celici je odvisno od njene aktivnosti. Veliko jih je v mišičnih, živčnih in žleznih celicah. • V nekaterih organelih nastajajo nove beljakovine, to so endoplazemski retikel in ribosomi. • Kloroplast najdemo le v rastlinskih celicah in zelenih algah. Vsebuje molekule klorofila. V njem poteka fotosinteza. • Vakuola je struktura, napolnjena s tekočino. Celici daje trdnost.

Rastlinska celica kloroplast mitohondrij citoplazma ribosomi jedro z dedno snovjo celična membrana celična stena Oglej si vrste celic na ilustracijah. Primerjaj jih po zgradbi in poišči razlike med njimi. S pomočjo spleta poišči še informacije o načinu delovanja različnih vrst celic in jih med sabo primerjaj. vakuola endoplazemski retikel Glivna celica vakuola citoplazma endoplazemski retikel jedro z dedno snovjo mitohondrij celična membrana ribosomi Bakterija celična stena celična membrana celična stena dedna snov v citoplazmi ribosomi biček ZANIMIVOSTI: • Večina bakterij je koristnih in le malo jih povzroča bolezni. • Na naši koži in sluznicah živi veliko bakterij, ki se prehranjujejo z izločki žlez ali ostanki hrane. Prisotnost neškodljivih bakterij preprečuje naselitev škodljivih. • Poznavanje sestave celične stene bakterij je omogočilo razvoj nekaterih antibiotikov, ki onemogočajo razmnoževanje bakterij. 17