Views
6 months ago

Bio Slo 8 UC merged

2. Sem iz celice Ponovim

2. Sem iz celice Ponovim Ključni pojmi ........................................................... celična membrana – izbirno prepustna membrana, ki obdaja citoplazmo celice; skoznjo poteka izmenjava snovi z okoljem celični organeli – deli celice, ki opravljajo točno določene naloge; jedro, kloroplast, mitohondrij, endoplazemski retikel, vakuole citoplazma– vsebina celice znotraj celične membrane dedna snov– v kromosomih zgoščen dedni zapis. V kromosomih so razvrščeni geni, ki vsebujejo gensko kodo oziroma zaporedje nukleotidov. DNA– mednarodna kratica za deoksiribonukleinsko kislino (slovensko DNK), to je molekula nukleinske kisline, ki je sestavljena iz osnovnih enot – nukleotidov. Ima obliko dvojne vijačnice in je nosilec dedne informacije. gen– odsek DNA, ki ima točno določeno funkcijo, na primer nosi informacijo za sintezo beljakovine, ki se izrazi kot točno določena lastnost (npr. kodravost las) kromosom– nitasta struktura, ki je sestavljena iz molekule DNA in beljakovin nukleotid– osnovna enota DNA. Nukleotidi se v DNA kot v verižici izmenjujejo in s svojim specifičnim zaporedjem določajo lastnosti organizma. mejotska delitev – proces delitve celice, v katerem nastanejo štiri nove celice, v vsaki pa je polovica prvotne dedne snovi mitotska delitev – delitev ene celice v dve identični hčerinski celici za rast in obnovo specializacija celic – poleg splošnih osnovnih nalog lahko celice v človeškem telesu opravljajo še posebne naloge, za katere so specializirane (mišične, vezivne, kostne, žlezne, krvne, živčne, spolne celice in številne druge) Izberi pravilne odgovore ...................................... (pomagaj si tudi s snovjo prejšnjega poglavja) 1. Kdo je prvi opisal celico? A Anton van Leeuwenhoek B Charles Darwin C James Watson D Robert Hooke 2. Kaj imajo skupnega človeške, rastlinske celice, celice gliv in bakterije? Vse imajo A jedro. B membrano. C dedno snov. D kloroplast. 3. S celično delitvijo nastaneta dve enaki celici pri A mejotski delitvi. B mitotski delitvi. C menstruaciji. D mikroskopiranju. 4. S celično delitvijo spolnih celic se dedna snov v novih celicah A podvoji. B razpolovi. C potroji. D izgubi. 22

Pojasni ..................................................................... Antibiotiki so zdravila, ki uničujejo bakterije. Nekatere bakterije so odporne proti določenim antibiotikom, ker lahko na primer spremenijo svojo dedno snov tako, da antibiotik nanje ne more več delovati. Nepravilno in nedosledno jemanje antibiotikov ta proces odpornosti bakterij proti antibiotikom še pospešuje. Pojasni, zakaj je pri jemanju antibiotikov pomembno natančno upoštevati navodila zdravnika. Razmisli ................................................................... • Zakaj smo najpogosteje izpostavljeni okužbam dihal? Zakaj se z bolj zdravim življenjskim slogom okrepi odpornost proti okužbam? Alexander Fleming v svojem laboratoriju. S še dvema raziskovalcema, ki sta izpopolnila uporabo penicilina v medicini, je Fleming leta 1945 prejel Nobelovo nagrado za medicino. • Veliko pomembnih odkritij v zgodovini znanosti je bilo naključnih. Škotski zdravnik Alexander Fleming je delal kot bakteriolog v eni od bolnišnic v Londonu. Ko je poleti leta 1928 odšel na počitnice, je svoje petrijevke, v katerih je gojil bakterije, pospravil ob rob laboratorijske mize. Po enomesečnem dopustu je nato v teh petrijevkah opazil tudi plesen, kar ni bilo nič presenetljivega, saj je hranilo za bakterije v petrijevkah pač splesnelo. A ob robu plesni ni bilo bakterij. Plesen je preprečevala njihovo rast. Sklepal je: A da plesen izloča kemično snov, ki uničuje bakterije – antibiotik. B da je za zdravljenje bakterijskih okužb treba jesti plesen. C da je zdravo živeti v vlažnih in plesnivih prostorih. Raziskuj .................................................................... Opravi poskus s tremi petrijevkami s hranilno osnovo. Prvo petrijevko izpostavi zraku v razredu za nekaj minut in jo pokrij. Drugo petrijevko izpostavi zraku v razredu za en dan, nato jo pokrij. V tretjo petrijevko razmaži slino in jo pokrij. Vse tri petrijevke opazuj čez tri dni. Opiši, kaj se zgodi, in skušaj razložiti. Opomba: Po končanem poskusu petrijevk ne odpiraj, ampak jih najprej steriliziraj (segrevaj 2 uri pri 120 °C) in šele nato umij. Na gojišču so se lahko namnožile bolezenske bakterije. Razloži stavek ................................................... ≈Antibiotiki ∑ minljivi Ëudež medicine.« 23