Views
8 months ago

Bio Slo 8 UC merged

3. Razlikujem se,

3. Razlikujem se, privlačim Spolne celice V spolnih celicah, jajčecih pri dekletih in v semenčicah pri fantih, je pol manj kromosomov kot v telesnih celicah. Ženske in moške spolne celice nastanejo tako, da se dedni zapis, ki je v parnih kromosomih, razdeli, tako da nastanejo spolne celice z enojnim številom kromosomov. Takšno delitev imenujemo mejotska delitev. Fotografiji jajčeca in semenčic pod mikroskopom. Človek se razmnožuje samo spolno. Pri tem je vključen način delitve celic, ki ga imenujemo mejotska delitev. Spolno razmnoževanje omogoča: • prenos dednih informacij na potomstvo • nastanek novih kombinacij dedne snovi Mejotska delitev praspolna celica 22 + 22 + XX praspolna celica 22 + 22 + XY mejoza mejoza 22 + X 22 + X 22 + X 22 + X 22 + X 22 + X 22 + Y 22 + Y jajčece polarna telesca semenčice Z mejotsko delitvijo pri ženskah nastanejo štiri celice; le ena dozori v jajčno celico, tri pa dozorijo v manjša polarna telesca, ki propadejo. Pri moških nastanejo štiri semenčice. 30

(mati) (oče) (mati) (oče) 22 + X 22 + X 22 + X 22 + Y 22 + 22 + XX 22 + 22 + XY (hči) (sin) Možne kombinacije ob združitvi ženske in moške spolne celice Oplojeno jajčece pod mikroskopom Po združitvi jajčeca in semenčice ima novonastali spojek, ki bo zrasel v zarodek, spet dvojno število kromosomov (22 parov + XX pri deklicah ali 22 parov + XY pri dečkih). Kje je torej zapis za razliko v spolu? V semenčici! Kolikšno bi bilo število kromosomov v oplojenem jajčecu, če se število kromosomov med mejotsko delitvijo ne bi prepolovilo? Nekatere lastnosti so prevladujoče ali dominantne nad drugimi, ki so podrejene ali recesivne. Tak primer je tudi dedni zapis za barvo oči, ki se deduje na telesnih kromosomih. Zapis za rjavo barvo oči je dominanten nad zapisom za modro barvo oči, ki je recesiven. Za zelo radovedne: • Reši uganko, kako sta lahko oče in mati rjavooka, otrok pa ima modre oči. • Ob pomoči literature razišči pravila dedovanja pri dedni krvni bolezni hemofiliji. Včasih pa se med celično delitvijo pripetijo napake. Lahko se zgodi, da imajo celice po delitvi drugačno število kromosomov. Kadar se to zgodi v telesnih celicah, to za razmnoževanje človeške vrste nima posledic. Če pa se okvara pripeti pri nastanku ženske ali moške spolne celice, ima otrok v vseh svojih celicah drugačno število kromosomov. Tak primer je downov sindrom, pri katerem je v jedru vsake celice na mestu 21. para kromosomov zraven še tretji kromosom. 31