Views
9 months ago

Bio Slo 8 UC merged

7. Čutim Ponovim

7. Čutim Ponovim Ključni pojmi ........................................................... čutila (oko, uho, nos, jezik, koža) – obveščajo možgane o spremembah v okolju in telesu čutnica ali receptor – celica, ki sprejme dražljaj iz okolja, ga preoblikuje v živčni impulz in prenese na čutilno živčno celico zaznavanje– sporočila iz čutil potujejo od receptorjev po živcih v centre zaznavanja, ki so v možganih. Tam se iz sporočila, preteklih izkušenj in drugih pogojev oblikuje zaznava. Izberi pravilne odgovore ...................................... 1. Čutila omogočajo različne čute: A okus B ravnotežje C sluh D vid E zaznavanje dotika, temperature in bolečine F zaznavanje nizkega zračnega pritiska 2. Vloga čutil je A obveščanje možganov o spremembah v okolju. B ohranjanje uravnovešenega delovanja organizma. C opozarjanje na nevarnost v okolju. D ugotavljanje vremenske napovedi. E uravnovešanje delovanja organizma. Pojasni ..................................................................... • Baletnikom in umetnostnim drsalcem uspe ob hitrem vrtenju telesa preprečiti vrtenje v glavi. Kako to? • Katere vrste čutnic v jeziku te obvarujejo pred prevročo hrano? Razmisli ................................................................... • Na mrežnici nastane narobe obrnjena slika. Kako to, da vidimo realno sliko? • Zakaj ob nahodu ne vohamo? • Katero čutilo posreduje informacije o jakosti, višini, trajanju in barvi zvoka po živcu v zadnji predel možganov? • Kako se imenujejo receptorji za okus? Naštej vse vrste okusov. • Katere čutnice so še v jeziku? Za pomoč ti povem, da so poleg okušalnih čutnic v jeziku še štiri druge vrste čutnic. • Mornarji uporabljajo podoben način orientacije v morju kot kiti, vendar z napravo, ki proizvaja visoke tone in nato ujame njihov odboj. Imenuje se sonar. Naš sluh ni tako občutljiv. Poznaš še kakšno žival, ki se z lahkoto giba v temi po podobnem principu in se zato lahko hitro giba – celo leti? 88

Raziskuj .................................................................... • Ob pomoči literature primerjaj fotoaparat in risbo očesa na strani 79 v učbeniku. Nariši in zapiši podobnosti v zvezek. • Oči si preveži z ruto in sedi na mizo v sredini razreda. Sošolci naj ploskajo iz različnih smeri. Ali lahko ugotoviš, od kod prihaja zvok? Poskus ponovi z enim zamašenim ušesom. Ali enako dobro ugotoviš, od kod prihaja zvok? • Poskusi dognati, zakaj imamo uhlje. Dlani oblikuj v skledici in ju prisloni za uhlja. Poslušaj sošolca, ki pripoveduje zgodbo. Nato dlani položi čez uhlja. Ali slišiš drugače? • Pet sošolcev naj okrog tebe naredi krog. Oči si preveži z ruto. Stoj trdno, a ne lovi ravnotežja. Sošolci naj te nalahno potiskajo v različne smeri. Opiši svoje občutke. • Oči si preveži z ruto. Stoj na eni nogi. Koliko časa zdržiš? Kaj pa, če stojiš na eni nogi brez rute čez oči? Razloži stavka ......................................................... Za zelo radovedne: Čemu rabijo tri majhne koščice v srednjem ušesu? Koščice med bobničem in ovalnim okencem prenesejo nihanje zvočnih valov z večje površine bobniča na 20-krat manjšo površino ovalnega okenca. S tem pri ohranjeni enaki sili, ki deluje na zmanjšano površino, povečajo pritisk: dražljaj tako do čutnic v notranjem ušesu pride tudi do 20-krat ojačen. »Z očmi gledamo, z možgani vidimo.« »V temi je vsaka krava črna.« Izdelaj model očesa .............................................. Potrebuješ: kos lepenke, svetilko, okroglo stekleno posodo, povečevalno steklo, bel papir, lepilni trak in košček plastelina za postavitev povečevalnega stekla. Opiši nastanek slike na svojem modelu. Naredi svoj risani film ........................................... V spodnjem desnem kotu vsake strani 7. in 8. poglavja lahko opaziš sličico. Skupaj sestavljajo risani film. Med palcem in prsti leve roke na hitro prelistaj poglavje in pred tabo bo zaživela risanka. Podobno risanko lahko narišeš tudi sam. Kako je torej sestavljena vidna zaznava gibanja? Zapiši svoje ugotovitve. Kako ustvarjam srečen, ljubezniv in miren svet? S tem, da se poleg natančnega zaznavanja učim preproste, lepe, toda težavne umetnosti, ki se ji pravi gledati vase. 89