Views
11 months ago

kimya proje

*Enerji kaynaklarının

*Enerji kaynaklarının doğru ve yerinde kullanılmasında etkilidir. Nükleer enerjinin büyüklüğünü düşünürsek petrol, kömür v.b yenilenemez enerji kaynaklarının yerini alternatif enerji kaynağı olan nükleer enerji alacağı için petrol ve kömür değerini kaybedecek. Nükleer enerjinin sektörler içindeki yararları ise şunlardır; Nükleer enerjinin tıp alanında kullanılmasıyla nükleer tıp adında bir bilim dalı çıkmıştır. Nükleer tıp yardımıyla birçok hastalığın teşhis edilmesi, kanser gibi hastalıkların tedavisi mümkün olabilmektedir. Çok sayıda uygulama alanı vardır. Önem sırasına göre: Besinlerin ve tıbbı malzemelerin sterilizasyonunda, boru ve metallerdeki üretim çatlaklarını ve kaynak çatlaklarının tespitinde, tahribatsız testlerde, yoğunluk, kalınlık, kaplama kalınlığı ölçümünde, büyük silolarda seviye tespitinde, suyun ve malzemelerin yaş tayininde, ve sayamadığımız birçok uygulamalarda kullanılmaktadır. Tarım alanında bitkilerde üretim artışı sağlama amaçlı genetik çalışmalarda, ıslâh çalışmalarında toprak-bitki-besin-su ilişkilerinin hassas olarak incelenmesi, çeşitli haşere ve böceklerle mücadele, çiftlik hayvanlarının üreme performanslarının arttırılması, depolanmış tarım ürünlerinin ışınlanarak korunması ve benzeri birçok uygulamada kullanılır.

NÜKLEER ENERJİNİN ZARARLARI Nükleer santrallerin çevreye verdiği birçok zarar vardır. Denizlere, göllere karışması ve bunun yanı sıra rüzgâr ve yağmur yardımıyla da atmosfere taşınması geçekleşecektir. Burada tüm bu doğa şartları bitkilere ve sular karışacağından insan vücuduna erişimini de kolaylaştıracaktır. Bu anlamda insan sağlığına da birtakım zararları vardır. Bu zararları ise şu şekilde sıralayabiliriz; *Üretim sırasındaki oluşan atıkların son derece tehlikeli olmasıdır. Nükleer reaktörlerin çalışması sırasında atık olarak ortaya çıkan plütonyum üst düzeyde zehirli ve kanser yapıcıdır. Doğada bulunma ömrü 250 yıldır. Açığa çıkan bir diğer radyoaktif madde olan stronsiyum yağış yoluyla bitkilere oradan da hayvanların sütüne geçerek insanlara bulaşır. Kan kanserine ( lösemi ) yol açar. 280 yıl ömrü vardır Sezyum ve iyot da besin yoluyla insan vücuduna girer ve tiroid bezi kanserine, çocuklarda büyüme aksaklıklarına ve genetik bozukluklara neden olur. *Teknolojisindeki riski fazladır. Yeni teknoloji çok ilerlemiş olmasına rağmen Çernobil gibi ya da Fukushima felaketleri gibi ciddi sorunların oluşma ihtimali hala daha devam etmektedir. Küçük bir radyasyon sızıntısı bile yıkıcı etkilere neden olabilmektedir. İlk olarak bulantı, kusma, ishal ve yorgunluk belirtileri oluşması nükleer enerjinin zararları arasındadır. Bu santrallerin yakınında yaşayan insanlarda bu etkiler bir sızıntı dahilinde meydana gelebilir.

t%C3%BCbitak2016-ortaokul
T%C3%BCbitak2016-%20Lise
AĞUSTOS
www.tureb.com.tr
ve
ORGE 2016 - 12
RİSK ALGISI