Views
8 months ago

kimya proje

THREE MILE NÜKLEER

THREE MILE NÜKLEER SANTRAL KAZASI Pennsylvania, Harrisburg yakınındaki Three Mile Island(TMI) nükleer santralında 28 Mart 1979 tarihinde saat 4.00 de 2 numaralı reaktördeki arıza ve sonrasında gelişen olaylar türbinin devreden çıkmasına ve santralın tamamen durmasına neden olmuştur. Operatörler, başlangıçta arızayı gidermek için uğraşmışlar, ancak cihazlardan gelen sinyalleri yanlış yorumlayıp, durumu tam kavrayamadıklarından reaktör çekirdeğinin etrafındaki suyun önemli bir kısmının buharlaşmasına neden olmuşlardır. Böylece bina ve site dışına radyasyon kaçağı başlamış ve acil durum ilan edilmiştir. TMI kazası Amerikan nükleer endüstrisinin en önemli kazalarından biridir. ABD başkanı bir komisyon kurdurarak kazayı inceletmiş ve komisyon kazayı inceleyerek bulgularını bir rapor (Kemeny Report) olarak yayınlamıştır. Diğer taraftan Nükleer Düzenleme Komisyonu (Nuclear Regulatory Commission, NRC) tarafından bir inceleme başlatılarak bulgular rapor olarak yayınlanmıştır. Kaza öncesi olaylar Kazadan iki gün önce yardımcı besleme hattı üzerindeki tüm pompalardaki vanalara rutin kontrol ve testler yapılmıştı. Burada bulunan 12 adet vanadan iki tanesi, dikkatsizlik sonucu kapalı pozisyonda bırakılmıştı. Kazadan yaklaşık 11 saat önce operatörler yoğuşuk su temizleme hattındaki tıkanıklığın nedenini anlamaya ve açmaya çalışıyorlardı. Bu amaçla basınçlı hava kullandılar. Tıkanıklığı açmak için cihazları besleyen hava hattındaki havayı kullandılar. Cihazları besleyen hava hattının basıncı ünitelerdeki su basıncından daha düşüktür. Bu nedenle yanlış kullanım, hatta tek yönlü bir vana olmasına karşın hava hattına bir miktar su kaçmasına neden olmuş, bu su hattan bazı cihazlara kadar gidebilmiştir.

28 Marttaki kaza anında reaktör %97 yükte otomatik olarak çalışmaktaydı. Kaza cihaz (enstruman) hava hattına su kaçağı ile başlamış ve yoğuşuk su (kondensat) temizleme hattındaki izolasyon vanalarının tıkanması nedeniyle yoğuşuk su yardımcı pompalarında basınç düşmesine neden olmuştur. Böylece, ikincil devredeki ana besleme pompaları ve hemen ardından ana türbin devreden çıkmıştır. Saat tam 4.00.37 iken. Yoğunlaştırıcıya buhar girişini sağlayan vanalar açılır ve yardımcı besleme pompaları devreye girer. Böylece reaktör soğutma sistemi devre dışı kalır ve basıncı yükselir. 3–6 sn gibi kısa bir süre içinde boşaltma vanalarının ayar basıncı olan 15,5 MPa basınca ulaşılır ve vanalar açılır. Fakat mevcut vanaların kapasitesi 8 sn içinde basıncı düşürmeye yetmediği için basınç 16,6 MPa değerine yükseldi. Bu basınç değeri reaktör için alarm değeri idi. Kontrol çubukları reaktörün kalbine sürülerek reaktör durduruldu. Böylece basınç ayar değerinin altına düştü, fakat vana yine kapanmadı. Öte yandan, kontrol odasındaki gösterge panosunda vananın olması gereken konumda olmadığı gözüküyordu. Vanaya sinyal gönderildiğinde kapalı olarak gözüküyordu. Böylece, reaktör soğutma sistemi açık kalan boşaltma(tahliye) vanasından su kaybetmeye devam etti. İkincil devredeki yoğuşuk su (kondensat) vanası kapalı olduğundan buhar jeneratörüne su gelmiyordu. Yardımcı besleme pompaları çalışmasına rağmen pompalarla buhar jeneratörü arasındaki vanalar da kapalıydı. 1 dak 45. sn de buhar jeneratöründeki su tamamen bitti. Bu esnada soğutma sisteminin basıncı da düşüyordu. 2. dakikada reaktör kalbi acil soğutma sistemi(ECCS) ayar basıncı olan 11 MPa’a düştü. Yüksek basınç enjeksiyon sistemi(HPI) otomatik olarak devreye girdi ve yüksek basınçlı su enjekte etmeye başladı. Böylece basınç tankında su seviyesi yükselmeye başladı. Kontrol odasındaki panoda ise basınç tankındaki sıvı seviyesi normal gözükmekteydi. Basınç tankındaki buhar kabarcıkları nedeniyle gösterge yanlış gösteriyordu. Operatörler yüksek basınç enjeksiyon sistemi ile basınç tankındaki havayı boşaltmaya çalıştılar ama soğutma devresindeki su miktarı sürekli arttığı için 4 dakika 38. sn de sistem tamamen su ile dolduğu için önce pompalardan biri ve sonra diğerleri durdu. Böylece, soğutma sistemindeki su, boşaltma (tahliye) vanalarından geçerek reaktör drenaj hattında basınç yükselmesine neden oldu. 7 dakika 45. sn de reaktör binası lağım pompası devreye girdi ve soğutma sistemindeki suyu yardımcı binaya pompalamaya başladı. 8.dakikada operatörler buhar jeneratöründeki suyun bittiğinin farkına vardılar. Yardımcı besleme vanasının kapalı olduğunu tespit edip vanayı açtılar ve jeneratörü su ile yeniden beslemeye başladılar.

t%C3%BCbitak2016-ortaokul
AĞUSTOS
T%C3%BCbitak2016-%20Lise
www.tureb.com.tr
ve
ORGE 2016 - 12
RİSK ALGISI