Views
10 months ago

kimya proje

Nükleer Tesisler Nasıl

Nükleer Tesisler Nasıl Çalışır? Nükleer santralde enerji bir türden başka bir türe dönüştürülür. Atom enerjisi ısı enerjisine, ısı enerjisi mekanik enerjiye, mekanik enerji ise elektrik enerjisine dönüşür. Özel teknolojiler sayesinde nükleer santrallerde çekirdek tepkimeleri sürekli olarak kontrol altında tutulur. Bu yüzden bu reaksiyonlar kontrol edilebilir reaksiyonlar olarak adlandırılabilir. Nükleer santraller farklı donanımlar kompleksidirler ve her bir donanım belirli bir amaca hizmet eder. Nükleer santralde en önemli tertibat, reaktördür. Diğer tertibatlarla birlikte reaktör enerji bloğunun içinde bulunur. Genellikle nükleer santraller bir kaç enerji bloğundan oluşurlar. Reaktördeki ısı enerjisi taşıyıcı sıvı yardımı ile reaktörden çıkarılır. Reaktörün aktif bölgesinde atom çekirdeği nötron olarak adlandırılan küçük parçacıklara bölünür. Bu olay sonucundan çok büyük miktarda ısı açığa çıkar. Reaktördeki su kaynar ve buhar taneciklerini oluşturur. Oluşan bu buhar tanecikleri jeneratörün türibinlerine yüksek basınçla çarparak türbinlere hareket kazandırır. Elde edilen elektrik enerjisi dağıtım sistemi üzerinden elektrik iletim yollarına yani yüksek gerilim hatlarına iletilir. Nükleer santralin en önemli tertibatlarından bir diğeri ise nükleer atıkların korunduğu ve işlendiği korpus adı verilen bölümüdür. Reaktörde kullanılan yakıt işlenmiş yakıt olarak adlandırılır. İşlenmiş yakıtta çok az miktarda kullanılabilir uranyum kalır. Daha sonra bu yakıtlar belirli bir süreliğine saklama alanına alınırlar. Bir kaç yıl geçtikten sonra kullanılan bu yakıt ya uzun süreli koruma havuzlarına alınır yada tekrar işlenerek kullanılabilir hale getirilir. Nükleer santrallerde her türlü doğabilecek tehlikeye karşı önlemler alınmıştır. Enerji blokları 10-15 metre boyunda 3-5 metre çapında silindirik yapılı bir kazana benzetilebilir. Kullanılan çeliğin kalınlığı 15-25 cm civarındadır. İşte bir nükleer santral içinde büyük bir kazan ve bu kazan içine sokulmuş yüzlerce çubuktan ibaret bir yapı mevcuttur. Gerek bu yapılar, depremlere, uçak kazalarına ve diğer doğal afetlere dayanıklıdırlar.

Nükleer santralin kazanı ve boruları dışında başka parçası var mı? Elbette vardır. Nükleer santral aslında bir beton yığınıdır dersek, hata yapmayız. Önce kazanı ve insanları koruyacak betondan kalın bir kubbesi olan yuvarlak bir betonarme kavanoz misali bir kabuk yapılır. Buna koruma kabuğu denir. Çapı 50-60 metre civarında olan bu kabuğun kalınlığı ise 1.5-2 metre kalınlığında olmaktadır. Yüksekliği ise 20 katlı bina kadar olup içi tor çeliği olan özel bir betondur. Mühendislerin, teknisyenlerin %75 i bu bina içinde çalışır. Bina dışında ise yakıt deposu, buhar tribünü, elektrik jeneratörü, trafo ve destek üniteleri mevcuttur.

t%C3%BCbitak2016-ortaokul
T%C3%BCbitak2016-%20Lise
AĞUSTOS
www.tureb.com.tr
ve
ORGE 2016 - 12
RİSK ALGISI