Views
10 months ago

kimya proje

NÜKLEER ENERJİNİN

NÜKLEER ENERJİNİN FAYDALARI Önceki konularımızda anlattığımız üzere; nükleer enerji, atomların çekirdeklerinin parçalanması sonucunda elde edilen enerjidir. Atom çekirdeğinden elde edilen enerji Uranyum atomunun parçalanmasıyla oluşur. Nükleer enerji, açığa çıkan enerjinin kuvveti nispetinde tehlikelidir. Nükleer enerji sayesinde daha az kaynak ve hammadde ile birlikte daha fazla enerji üretilmektedir. Nükleer enerjinin kurulumu, güvenliğinin sağlanması maliyetli olsa da, enerji üretimi açısından en iyi yollardan biridir. Nükleer enerjinin içinde barındırdığı tehlike, en fazla saldırı risklerine, aksiliklerinin sonucunda yaşanabilecek patlamalara binaen fazladır. Şimdi nükleer enerjinin faydalarından bahsedeceğiz. *Çok yüksek miktarlarda enerji üretilmesini sağlar. Radyoaktif element olan uranyumun (zenginleştirilmiş uranyum yani saflaştırılmış) reaktör içinde nötron bombardımanından sonra parçalanarak yüksek enerji açığa çıkar. Bu enerjiden su ısıtılır ve kızgın su buharı elde edilerek türbinlerin döndürülmesiyle elektrik enerjisi elde edilir. Bu enerjinin yanı sıra radyoaktif element olan uranyumun radyasyon yaymasıdır ve bu radyasyon sürekli bir olgudur. Zaten hayatımızda belli bir seviyede radyasyona maruz kalıyoruz. ( cep telefonu, mikrodalga fırın v.b ) Ancak nükleer santraldeki iyonlaştırılmış uranyum, hücrenin genetik materyali olan DNA’yı parçalayabilecek kadar enerji taşımaktadır. DNA’nın zarar görmesi ise hücreleri öldürmektedir. Bunun sonucunda doku zarar görür. DNA’da çok az bir zedelenme, kansere yol açabilecek kalıcı değişikliklere sebep olur. Bu yüzden nükleer santralin en önemli sorunu ortaya çıkan atıklardır. Çevreye zarar vermemesi için çok dikkatli muhafaza etmeliyiz. Nükleer enerji, çevresel koşullar göz önüne alınarak yapıldığında çok verimli ve çok ucuz bir enerjidir. 1 kg nükleer yakıt (saflaştırılmış uranyum) =100.000 kg kömür =600.000 petrol kg Öyle ki 1 kg nükleer yakıttan elde ettiğimiz enerjiyi ancak 100.000kg kömür veya 600.000 kg petrolden elde edebiliriz. Kömürle çalışan termik santralde ortaya çıkan kömür tozlarının çevreye ve insan hayatına verdiği zararlarını düşünürsek ve doğal enerji kaynaklarının azalmasıyla nükleer enerji düşünülmesi gereken bir enerjidir.

*Çevre kirliliğinin ve sorunlarının yaşanmamasını sağlar. Sızdırma yapmadığı sürece kirletmez. Nükleer santraller fosil yakıt kullanmadığı için sera etkisine sebep olan CO2, CH2, HFCs gibi kirletici gazları doğal çevreye saçmazlar. Nükleer santrallerde radyoaktivitesi yüksek elementler kontrollü bir şekilde nükleer tepkimeye sokularak ısı enerjisi elde edilir. Bu ısı enerjisi suya aktarılır. Isınan suyun buharlaşması sonucunda buhar türbini dönmeye başlar ve türbine bağlı alternatör elektrik üretir. Geriye radyoaktif atıklar kalır. Yanmış atıkların radyoaktivitesi çok uzun yıllar boyunca devam ettiği için onları çok iyi saklamak gerekir. Kesinlikle doğa ile bir temaslarının bulunmaması gerekir. *Küresel ısınmaya engel olur. Üretim zinciri tümüyle ele alındığında, nükleer enerji, sera gazı salımı konusunda en temiz seçenektir. Nükleer enerjinin iklim değişikliğine sebep olan atmosferdeki sera gazı konsantrasyonunun azaltılmasında büyük rolü vardır. Günümüzde nükleer santraller, elektrik sektöründen kaynaklanan sera gazı salımında yıllık olarak yaklaşık %17 tasarruf sağlamaktadır. Yani bu santrallerin yerine fosil yakıtlı santrallerden elektrik elde edilseydi her yıl 1,2 Milyar ton daha fazla karbon atmosfere verilecekti. *Çevreye daha az karbon salınımı yapar. Atmosfere bırakılan ve dünya ikliminde önemli değişikliklere sebep olan "sera gazları (başta karbondioksit, metan, azotdioksit olmak üzere, CFC, ozon gibi gazlar) özellikle petrol, kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtların yanmasıyla ortaya çıkmaktadır. Sera gazları salımlarının sabitlenmesi veya azaltılması amacıyla Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (İDÇS) 1992 yılında imzaya açılmıştır. Sözleşmenin amacı atmosferdeki sera gazı birikimini, insanın iklim sistemi üzerindeki tehlikeli etkilerini önleyecek bir düzeyde durdurmaktır.

t%C3%BCbitak2016-ortaokul
T%C3%BCbitak2016-%20Lise
YILMAZGLOBAL
EKOIQ
Структура отчета «Интер РАО ЕЭС» за 2012 год
AĞUSTOS