Views
10 months ago

eMmpresso4

Newsletter Fondacije Mozaik

2 Arenius, Pia i

2 Arenius, Pia i Mainniti, Maria, 2005, Perceptual Variables and Nascent Entreprenuership, Small Business Economics, 24: 233-247. 3 Karl Wennberg, Saurav Pathak & Erkko Autio, 2013, How culture moulds the effects of self-efficacy and fear of failure on entrepreneurship, Entreprenuership & Regional Development, Vol. 25, Iss. 9-10. 4 Krueger, Norris; Linan, Francisko & Nabi, Ghulam, 2013, Cultural values and entreprenuer. poduzetničkih sklonosti kao što su svjesnost o prilikama, odnosno mogućnost budućeg poduzetnika ili poduzetnice da prilike primijeti i na njih reaguje, strah od neuspjeha, tačnije, sposobnost da se taj strah amortizuje, te konačno vjerovanje u vlastite vještine za uspjeh. 2 S obzirom na to da je procent propadanja poduzetničkih inicijativa u svijetu izrazito visok, pa negdje premašuje i 95 %, sasvim je razumljivo da je ta prepreka nešto što se najčešće spominje kao razlog zbog kojeg se neko i ne odlučuje za pokretanje biznisa. S obzirom na to da se strah od propadanja u većini kultura navodi kao jedna od najvećih prepreka poduzetništvu, istraživanje na uzorku od 42 zemlje pokazalo je da se nekada izražene perceptivne varijable mogu ublažiti postojanjem dobre strukture podrške u samoj kulturi, poput društvene infrastrukture koja propadanje neće osuditi niti će osujetiti ponovni poduzetnički pokušaj. 3 Pored toga, kontekst i kultura koji podržavaju poduzetništvo takvom će izboru karijere dodijeliti veći društveni status i osigurati da se poduzetnici posmatraju kao uzori u društvu, što će onda samo ojačati temelje poduzetničke kulture. 4 40 Newsletter Fondacije Mozaik novembar 2017 – januar 2018.

INSIGHT Uspavani poduzetnici Prema svim parametrima poduzetničke aktivnosti, regija Zapadnog Balkana se smatra izrazito neaktivnom. Rijetki su pokušaji da se obezbijedi mreža podrške koja će zajedno s poduzetnikom ili poduzetnicom podijeliti inicijalni rizik pokretanja firme. Ako se zanemare svi politički i ekonomski parametri koji otežavaju poslovanje na Balkanu, a specifično u BiH, možemo pokušati da izolujemo tzv. perceptivne faktore prilikom razumijevanja inertnosti poduzetničke scene među mladom populacijom u BiH. S obzirom na to da Fondacija Mozaik već tri godine implementira sveobuhvatni program podrške razvoju društvenih biznisa, i to tako što uspostavlja sistem, tj. kulturu koja će njegovati eksperimentisanje i učenje radije nego osuđivati propadanje ideja, zanimalo nas je kako na poduzetništvo gledaju polaznici našeg inkubatora. Svjesni metodoloških limitacija našeg istraživanja kao i činjenice da ne govorimo o reprezentativnom uzorku za mlade u cijeloj BiH, smatramo da je važno govoriti o njihovim percepcijama o poduzetništvu. 5 Oko 70 % mladih iz našeg uzorka dolazilo je iz urbanog dijela svoje općine ili grada, dok je 40 % njih imalo visoku stručnu spremu. Čak 40 % mladih iz našeg uzorka živi s roditeljima i nema osnovna sredstva za samostalan život s radnim iskustvom koje je uglavnom uključivalo honorarne poslove. Poduzetništvo je u slučaju ovog uzorka odgovor na problem nezaposlenosti i pokušaj dugoročnog rješavanja egzistencijalnih pitanja. 5 Uzorak je imao 28 ispitanika, od čega 14 muškaraca i 14 žena. Kvantitativne informacije smo dobili kroz strukturirani upitnik, dok smo kvalitativne informacije dobili kroz fokusnu grupu. Tri su generalna stava dominirala grupom: 1. mladim ljudima treba više od godinu dana da od početne ideje pokušaju napraviti prvi korak ka realizaciji; previše vremena se potroši na razmišljanje jer „strah od rizika i propadanja paralizira“; 2. jedno iskustvo straha obeshrabruje novi poduzetnički pokušaj; 3. nevladine organizacije su prva polazna tačka kada je pokretanje biznisa u pitanju. Svi mladi unutar ovog uzorka smatraju da bi poznanstvo s nekim uspješnim poduzetnikom ili poduzetnicom uveliko povećalo njihove šanse za uspjeh jer trenutno dominira osjećaj da je uspjeh jedino moguć kroz formiranje političkih konekcija Newsletter Fondacije Mozaik novembar 2017 – januar 2018. 41

Life along the Sava newsletter No.3. / Zivot duz Save e-bilten Br.3.
Recesijski newsletter hara Hrvatskom - Skipper4You
bunjevacke novine januar crno belo:master kolor.qxd - Bunjevci
Planiranje budućnosti – realizacija strategija razvoja - Bečejski mozaik
Slavlje kraj Tise nije mogla da pokvari ni kiša - Bečejski mozaik
newsletter novembar 2011 - Beograd 2020
Newsletter Poslovne mreže - ProCredit
Bh. fudbalska reprezentacija igra u Atlanti Feljton - Europa Magazine
doo Industrija komunalne opreme
Oktobar - novembar, 2009. go di ne Broj 12 www.forumbosnjaka.com ...
januar - Savez pčelarskih organizacija Srbije
Newsletter 01/2010 - AHK Serbien
tandrcak 23 NOVEMBAR OK:tandrcak.qxd - Bunjevci
ALO-Sprint-broj-1@16-nov-2017
dr. sc. Zrinka Paladino dr. sc. Zrinka Paladino - Filipović poslovno ...
delegacijaEU_2015051214585473eng
Obiteljski list br. 2