Views
10 months ago

Przegląd Piaseczyński, wydanie 185

Przegląd Piaseczyński, wydanie 185

Przegląd Piaseczyński, wydanie

BEZPŁATNY TYGODNIK 28 LUTEGO 2018 DODATKI: czytaj str. 10-11 DODATEK ZDROWIE 185 (6) 2018 ISSN 2300–5688 OFERTY PRACY czytaj str. 15 P I A S E C Z N O \\\ G Ó R A K A L W A R I A \\\ K O N S T A N C I N - J E Z I O R N A \\\ L E S Z N O W O L A \\\ P R A Ż M Ó W \\\ T A R C Z Y N \\\ Góra-Kalwaria – Nowa nazwa zostaje s. 2 \\\ Piaseczno – Krzewy czy 100-letnie lipy? s. 4 \\\ Powiat – Dom dzienny s. 5 \\\ Konstancin-Jeziorna – Rusza sezon rowerowy s. 7 \\\ Sport – Emocje i walka na lodzie s. 13 Antenom mówimy „nie” Stacja sieci Play miałaby stanąć na działce między zabudowaniami \\\ PIASECZNO Mieszkańcy Chylic sprzeciwiają się postawieniu w ich wsi stacji bazowej sieci Play. Informacja o planowanej w okolicy ulic Piaskowej, Polnej i Toskańskiej inwestycji dotarła do okolicznych mieszkańców ze Starostwa Powiatowego, w którym inwestor, operator sieci komórkowej Play, poprosił o zgodę na budowę. – Wiemy, że tego typu inwestycje budzą spore zastrzeżenia, więc staramy się zawiadomić jak najszersze grono osób zainteresowanych. W tym wypadku wysłaliśmy ponad 200 dokumentów – wyjaśnia działania urzędu członek zarządu powiatu Ksawery Gut. Mieszkańcy sprawdzili dostępną w starostwie dokumentację dla inwestycji i przygotowali pismo, w którym wyrażają swój sprzeciw wobec budowy. Uchwałę w tej sprawie przyjęto podczas spotkania wiejskiego 16 lutego. – Projekt jest niezgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Maszt miałby mieć wysokość 46 m z odgromieniem, a plan przewiduje w tym miejscu maksymalnie 15 m – przedstawia jeden z mocnych argumentów sołtys wsi Chylice Wojciech Mika. \\\ Bezpieczeństwo dzieci i koni Oczywiście podstawowym argumentem mieszkańców jest troska o zdrowie i bezpieczeństwo. Stacja bazowa miałaby stanąć w obszarze o gęstej zabudowie. – Promieniowanie elektromagnetyczne nie pozostaje bez wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt, a tymczasem oprócz domów w obszarze oddziaływania stacji znajduje się również szkoła oraz hodowla koni – zaznacza sołtys. Mieszkańców oburza pomysł stawiania kolejnej stacji w okolicy. Zwracają uwagę, że w promieniu 1,5 km znajdują się 3 podobne nadajniki – w Jastrzębiu, Chyliczkach i Konstancinie-Jeziornie, a dodatkowo nie brakuje w okolicy nieużytków na których bez zagrożenia dla ludzi mogłaby stanąć taka stacja. dokończenie na str. 3 Sanepid na targowisku \\\ PIASECZNO Po piątkowej akcji we wtorek w hali pojawiło się tylko dwóch sprzedawców Stali, bo musieli pilnować dzika czytaj na str. 3 \\\ PIASECZNO Jedyny patrol drogówki w powiecie musiałby pilnować dziki do rana, bo powiat wpisał firmie utylizacyjnej 12 godzin na reakcję R E K L A M A

Wydanie nr 8/61 - Mosina, Urząd Miasta
Wydanie Nr 09/43 (wrzesień 2006) - Mosina, Urząd Miasta
Wydanie Nr 7/41 (lipiec 2006) - Mosina, Urząd Miasta
Zobacz pełne wydanie (PDF) - Sądeczanin
Wydanie nr 11/64 - Mosina, Urząd Miasta
Wydanie Nr 3/37 (marzec 2006) - Mosina, Urząd Miasta
Kwiecień 07 - Kórnik
Czytaj Przegląd Piaseczyński, wydanie 188