Views
10 months ago

PLAN wspolpracy_2018

3644 Podróż studyjna.

3644 Podróż studyjna. listopad (1 dzień) Bytom Pokaz sprzętu wojskowego i wyposażenia, zwiedzanie jednostki i Sali Tradycji. 34. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej Wyższa Szkołą Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu WNS w Jaworznie 3645 Obchody rocznicy pacyfikacji Kopalni Wujek. 16.12 Kopalnia Wujek Katowice Wystawienie wojskowej asysty honorowej (kompania honorowa, poczet sztandarowy, poczet flagowy), salwa honorowa (amunicja 5,56 nb. "ślepy" ­ 144 szt.), odczytanie apelu pamięci, zabezpieczenie transportu dla asysty i Orkiestry Wojskowej. 34. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej Orkiestra Wojskowa z Bytomia (według decyzji DGW) Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach 3646 Uroczystości patriotycznoreligijne dla upamiętnienia 78. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej. 13.04 Katedra Pomnik­ Krzyż ofiar Katynia Gorzów Wielkopolski Wystawienie wojskowej asysty honorowej (kompania honorowa, poczet sztandarowy, poczet flagowy), salwa honorowa (amunicja 5,56 nb. "ślepy" ­ 144 szt.), odczytanie apelu pamięci, zabezpieczenie transportu dla asysty i Orkiestry Wojskowej, zabezpieczenie nagłośnienia do uroczystości. 35. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej Orkiestra Wojskowa (według decyzji DGW) Prezes Gorzowska Rodzina Katyńska 3647 XI Rajd Harcerski "Czerwona Jedynka" 3DSH RED 1 ONE im. Cichociemnych. 20­22.04 Skwierzyna Użyczenie żołnierza wraz ze sprzętem fotograficznym do robienia zdjęć podczas rajdu, wydzielenie 12 żołnierzy do pomocy przy organizacji rajdu w godzinach od 07:00 do 20:00. 35. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej 45. Wojskowy Oddział Gospodarczy Wędrzyn Związek Harcerstwa Polskiego 3648 Udział w Dniach Otwartych Szkoły. 25.04 Skwierzyna Pokaz sprzętu i uzbrojenia będącego na wyposażeniu jednostki, stoisko informacyjno­promocyjne jednostki, pokaz broni strzeleckiej i środków łączności. 35. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Skwierzynie 3649 IV Wojewódzki Przegląd Musztry Paradnej Klas Mundurowych. maj (2 dni) Gorzów Wlkp. Pomoc w organizacji przeglądu musztry, oddelegowanie jednego oficera lub podoficera do jury, ufundowanie nagrody dla zespołu który zajmie II miejsce w postaci jednodniowego szkolenia na terenie 35. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Skwierzynie, zabezpieczenie medyczne (pojazd sanitarny z obsługą), wystawienie punktu promocyjnego wraz z pokazem sprzętu wojskowego. 35. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej 45. WOG Wędrzyn 17. BZ w Międzyrzeczu WKU Gorzów Wielkopolski Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wielkopolskim 3650 Wojewódzkie Zawody Strzeleckie Klubów Żołnierzy Rezerwy o puchar Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. 19.05 lub 09.06 Skwierzyna Udostępnienie strzelnicy garnizonowej (na podstawie umowy z RZI ­ Zielona Góra) na czas zawodów, zabezpieczenie medyczne zawodów, wydzielenie kadry instruktorskiej do przeprowadzenia konkurencji strzeleckich i sprzętu (7 szt. kbk AK, 7 szt. pistolet wojskowy) oraz 5 stołów i 15 taboretów. zabezpieczenie amunicji do kbkak ­ 700 szt., pistolet wojskowy ­ 700 szt. 35. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej Lubuska Organizacja Ligi Obrony Kraju Gorzów Wielkopolski 3651 Programowe szkolenie klas o profilu proobronnym (obóz szkoleniowy). 11.06­16.06 Niesulice Oddelegowanie dwóch instruktorów do szkolenia ogólnowojskowego. 35. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Skwierzynie Strona 16

3652 Programowe szkolenie klas o profilu proobronnym (obóz szkoleniowy). czerwiec (10 dni) Kaplin Oddelegowanie dwóch instruktorów do szkolenia ogólnowojskowego na czas 10 dni. 35. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej 6. batalion chemiczny Sił Powietrznych Śrem Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wielkopolskim 3653 Wizyta w 35. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej ­ zapoznaniez tradycjami i specyfiką i tradycjami 3. Brygady Rakietowej OP i 35. Dywizjonu Rakietowego OP. wrzesień (1 dzień) Skwierzyna Udostępnienie do zwiedzania obiektów i sprzętu wojskowego oraz Ośrodka Sprawności Fizycznej, oddelegowanie oficera wychowawczego oraz prelegentów, użyczenie autokaru do przewozu uczniów na trasie Gorzów ­ Skwierzyna ­ około 60 km. 35. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wielkopolskim 3654 Uroczystości patriotycznoreligijne dla upamiętnienia agresji sowieckiej na Polskę (Dzień Sybiraka). 17.09 Gorzów Wielkopolski Oprawa wojskowa, udział kompanii honorowej, odczytanie apelu pamięci, salwa honorowa (amunicja 5,56 nb. "ślepy" ­ 144 szt.), zabezpieczenie nagłośnienia do uroczystości. Wydzielenie transportu dla żołnierzy uczestniczących w przedsięwzięciu. 35. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej Gorzowski Związek Sybiraków 3655 Szkolenie i pokaz dla uczniów profili proobronnych, policyjnych i pożarniczych. raz na kwartał Skwierzyna Pokaz sprzętu przeciwchemicznego (pokaz odkażania), pokaz odzieży ochronnej, pokaz masek, pokaz sprzętu łączności (budowa linii telefonicznej), oddelegowanie 2 instruktorów wojskowych. 35. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Skwierzynie 3656 Szkolenie strzeleckie. styczeń ­ grudzień (1 dzień w miesiącu) Skwierzyna Udostępnienie strzelnicy wojskowej (na podstawie umowy z RZI ­ Zielona Góra) , zabezpieczenie medyczne, oddelegowanie 1 instruktora. 35. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Skwierzynie 3657 Szkolenie młodzieży klasy mundurowej ­ cykl zajęć. styczeń ­ grudzień (1 dzień w miesiącu) Mrzeżyno Prowadzenie oraz zabezpieczenie logistyczne zajęć (udostępnienie obiektów wojskowych na podstawie umowy z RZI ­ Szczecin, karabinków kbkak, amunicji, sprzętu łączności i inż. sap.) zgodnie z programem nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych ­ zajęcia teoretyczne oraz praktyczne: zajęcia sportowe, strzeleckie, saperskie, łączności, musztry i taktyki, dowóz uczniów na zajęcia oraz przedsięwzięcia wynikające z planu nauczania. 36. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej 21. Baza Lotnictwa Taktycznego Dyrektor Zespołu Szkół w Gościninie 3658 Przewóz uczniów klasy mundurowej na Zachodniopomorski Zlot Klas Mundurowych. II kwartał (2 dni) Cedynia Udostępnienie autokaru do przewozu uczniów na trasie Gościnin ­ Cedynia ­ Gościnin, (30 osób ­ uczniowie oraz opiekunowie). 36. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej 21. Baza Lotnictwa Taktycznego Dyrektor Zespołu Szkół w Gościninie 3659 Przewóz uczniów klasy mundurowej na Przegląd Musztry Klas Wojskowych. II kwartał (2 dni) Szczecin Udostępnienie autokaru do przewozu uczniów na trasie Gościnin ­ Szczecin ­ Gościnin, (30 osób ­ uczniowie oraz opiekunowie). 36. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej 21. Baza Lotnictwa Taktycznego Dyrektor Zespołu Szkół w Gościninie Strona 17

współpracę - Wojskowa Akademia Techniczna
dr. inż. Wojciechowi Kocańdzie - Wojskowa Akademia Techniczna
Władze Dziekańskie Wydziału Cybernetyki 2012-2016 - Wojskowa ...
Bronisław Węglewski Wójtem Roku 2009 - archiwum.lask.pl
G£OS AKADEMICKI - Wojskowa Akademia Techniczna
MAINTENANCE PLAN MAINTENANCE PLAN - AMF Bakery Systems
ROZWAŻANIA O BEZPIECZEŃSTWIE
BIOMETRIC REGISTRATION MOVEMENT PLAN
CENTRE PLAN ROLL-OUT
Plan rozwoju sieci dróg
POCZET KOMENDANTÓW- -REKTORÓW - Wojskowa Akademia ...