Views
10 months ago

PLAN wspolpracy_2018

UWAGI DO REALIZACJI

UWAGI DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAWARTYCH W PLANIE WSPÓŁPRACY NA 2018 r.: 1. Przedsięwzięcia realizowane przy wsparciu Dowództwa Generalnego RSZ (szczególnie udostępnianie pomieszczeń i sal konferencyjnych) są uzależnione od realizacji zadań Dowództwa. W przypadku braku możliwości udostępnienia pomieszczeń zgodnie z planem współpracy, istnieje możliwość zmiany terminu lub przeniesienia przedsięwzięcia do Klubu 1.BLTr ­ Sala AWIATOR. Uzgodnienia w tej sprawie należy dokonać z miesięcznym wyprzedzeniem ­ tel. 261 825 387 lub 261 826 238. Ustalenia w zakresie wykorzystania sprzętu audio – wideo, tel. 261­824­312. Organizator zobowiązany jest do dopełnienia formalności oraz przestrzegania zasad dotyczących wejścia na teren jednostki wojskowej. 2. Udział i wykorzystanie statków powietrznych w przedsięwzięciach ujętych w planie współpracy jest uzależnione od pozytywnego rozpatrzenia poszczególnych pozycji planu i ujęcia ich w „Planie udziału lotnictwa Sił Zbrojnych RP w krajowych i zagranicznych pokazach lotniczych w 20178r.” oraz „Planie udziału lotnictwa Sił Zbrojnych RP w prezentacjach sprzętu wojskowego w 2018 r.” 3. Wszystkie orkiestry wojskowe podlegają Dowódcy Garnizonu Warszawa (DGW). Orkiestry wojskowe realizują przedsięwzięcia zgodnie z planem współpracy DGW na 2018 r. Ujęte w niniejszym planie DG RSZ zapisy o udziale w przedsięwzięciach orkiestr wojskowych są informacyjne. Decyzję o udziale orkiestry podejmuje DGW, w zależności od nałożonych zadań służbowych i możliwości orkiestr. 4. Wsparcie przedsięwzięć ze strony jednostek wojskowych jest uzależnione od realizacji zadań służbowych. Przedsięwzięcia nie mogą kolidować ze szkoleniem i bieżącą działalnością jednostek wojskowych. 5. Udostępnienie (użyczenie, najem) nieruchomości wojskowych wymaga każdorazowo podpisania umowy przez organizatora przedsięwzięcia z właściwym zarządem infrastruktury (SZI, WZI, RZI). Udostępnienie terenu Lasów Państwowych będących w trwałym zarządzie resortu Obrony Narodowej wymaga podpisania umowy przez organizatora przedsięwzięcia z właściwym Nadleśnictwem Lasów Państwowych. Zgodnie z art. 713 Ustawy ­ Kodeks cywilny: Biorący do używania nieodpłatnie nieruchomość ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej (np. koszty zużycia energii cieplnej i energetyczne, zużycia wody i odprowadzania ścieków, połączeń telefonicznych, prania bielizny pościelowej itp. ­ stosowne ustalenia są ujmowane w umowie z SZI, WZI, RZI). 6. Wszystkie pozycje w planie współpracy dotyczą nieodpłatnego wsparcia przedsięwzięć. Jeżeli wsparcie jest odpłatne ­ w planie jest ujęty taki zapis. 7. Użyczenie sprzętu wojskowego wymaga podpisania umowy cywilno ­ prawnej z dowódcą jednostki wojskowej użyczającej sprzęt. Strona 2

Lp. Nazwa przedsięwzięcia Data i miejsce realizacji Szczegółowy zakres oczekiwanej pomocy Jednostka wojskowa planowana do udzielenia pomocy Jednostka wojskowa wspierająca przedsięwzięcie 1 2 3 4 5 6 7 3. Brygada Rakietowa OP ­ Sochaczew Wnioskodawca 3554 Projekt biegowo­edukacyjny "Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych" oraz miejskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 26.02 Żyrardów Wystawienie wojskowej asysty honorowej (kompania honorowa), apel pamięci, salwa honorowa (amunicja 5,56 nb. "ślepy" – 144 szt.) żołnierze do zabezpieczenia organizacyjnego (regulacja ruchu, pomoc techniczna) ­ 8 osób, ugotowanie grochówki wojskowej (1000 porcji, odpłatnie), zabezpieczenie medyczne, wydzielenie pojazdu do przewozu sił i środków zaangażowanych w przedsięwzięcie. 3. Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej 38. dywizjon zabezpieczenia Obrony Powietrznej 37. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej Fundacja Wolność i Demokracja Urząd Miasta Żyrardów 3555 Miejskie obchody Zbrodni Katyńskiej oraz katastrofy 10 kwietnia. 09.04 Żyrardów Wojskowa asysta honorowa (kompania honorowa, poczet sztandarowy), apel pamięci, salwa honorowa (amunicja 5,56 nb. "ślepy" – 144 szt.), wydzielenie pojazdu do przewozu sił i środków zaangażowanych w przedsięwzięcie. 3. Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej 38. dywizjon zabezpieczenia Obrony Powietrznej Urząd Miasta Żyrardów 3556 Impreza plenerowa promująca Wojsko Polskie ­ Operacja Sierpc 2018. 28.04 Sierpc Prezentacja sprzętu i wyposażenia wojskowego, wystawienie sprzętu wojskowego: armata ZU­23­2, zestaw gabarytowo ­ wagowy PPZR GROM, wyposażenie indywidualne żołnierza, stoisko promocyjne, radiostacja Harris, STZ z rakietami szkolnymi, wydzielenie pojazdu do przewozu sił i środków zaangażowanych w przedsięwzięcie. 3. Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej 38. dywizjon zabezpieczenia Obrony Powietrznej 37. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej Burmistrz Miasta Sierpc 3557 Obchody Święta Konstytucji 3 Maja. 03.05 Żyrardów Wystawienie wojskowej asysty honorowej (kompania honorowa). przeprowadzenie apelu pamięci, salwa honorowa (amunicja 5,56 nb. "ślepy" ­ 144 szt.), wydzielenie pojazdów do przewozu sił i środków zabezpieczających przedsięwzięcie. 3. Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej 38. dywizjon zabezpieczenia Obrony Powietrznej Urząd Miasta Żyrardów 3558 55­ lecie sformowania 3. Pułku Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego. 19.05 Sochaczew Wystawienie wojskowej asysty honorowej (kompania honorowa, poczet sztandarowy), pomoc w zapewnieniu udziału w uroczystości Orkiestry Wojskowej. 3. Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej 38. dywizjon zabezpieczenia Obrony Powietrznej Burmistrz Miasta Sochaczew 3559 Święto Lnu. 26.05­27.05 Żyrardów Prezentacja sprzętu wojskowego i wyposażenia: armata ZU­23/2, radiostacja HARRIS, STZ z rakietami szkolnymi, przygotowanie grochówki wojskowej wydzielenie pojazdów do przewozu sił i środków zabezpieczających przedsięwzięcie. 3. Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej 38. dywizjon zabezpieczenia Obrony Powietrznej 37. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej Urząd Miasta Żyrardów Strona 3

współpracę - Wojskowa Akademia Techniczna
Władze Dziekańskie Wydziału Cybernetyki 2012-2016 - Wojskowa ...
dr. inż. Wojciechowi Kocańdzie - Wojskowa Akademia Techniczna
POCZET KOMENDANTÓW- -REKTORÓW - Wojskowa Akademia ...
100 dni
DO SIEGO ROKU! - Wojskowa Akademia Techniczna
Bronisław Węglewski Wójtem Roku 2009 - archiwum.lask.pl
S. 19 S. 26 - Wojskowa Akademia Techniczna
WAT S. 6 - Wojskowa Akademia Techniczna
G£OS AKADEMICKI - Wojskowa Akademia Techniczna
MAINTENANCE PLAN MAINTENANCE PLAN - AMF Bakery Systems
ROZWAŻANIA O BEZPIECZEŃSTWIE
BIOMETRIC REGISTRATION MOVEMENT PLAN
CENTRE PLAN ROLL-OUT
Plan rozwoju sieci dróg