Views
9 months ago

Aangepaste agenda openbare wijkvergadering 2018

Aangepaste agenda openbare wijkvergadering 2018

Aangepaste agenda openbare wijkvergadering

Stichting Wijkraad Wesselerbrink Hertmebrink 1 7544 DC Enschede WIJKBIJEENKOMST Aan: alle bewoners van de Wesselerbrink. Betreft: Openbare wijkbijeenkomst Locatie: De Magneet, Hertmebrink 1 Datum: donderdag 8 maart 2018 Aanvang : 19.30 uur (tot 21.30 uur; inloop mogelijk vanaf 19.15 uur) Programma : 1. Ontvangst met koffie en thee 2. Opening door voorzitter Wijkraad • Notulen wijkbijeenkomst 7 december 2017 3. Mededelingen 4. Presentatie de Groene loper 5. Ontwikkelingen in de wijk (wijkagent) Stadsdeelbeheer 6. Financiën • Gelegenheid tot stellen vragen • Korte toelichting door de penningmeester • Toelichting door de kascontrolecommissie • Budgetaanvraag wijkraad • Budgetaanvraag redactie • Presentatie wijkfeest het Lang 7. Stand van zaken wijkbudgetten • Bezetting werkgroepen (nieuwe leden gevraagd) • Uitgaven 2017 (samenvatting besteding) 8. Rondvraag 9. Sluiting

Aangepaste agenda openbare wijkvergadering 2018
AGENDA
Agenda broj 3 - PALGO centar
Agenda Mayo.
AGENDA POVEZIVANJA
Místní Agenda 21 v ČR; evaluace - M. Petrová
Digitalna Agenda - Ministrstvo za visoko Å¡olstvo, znanost in ...
cedason2014 - agenda online updated
AGENDA - Mechanik & Maschinenbau
World Intellectual Property Organization (WIPO): Resurgence and the Development Agenda (Global Institutions)
Agenda 21-Kino Spezial: Das Ding am Deich Agenda ... - Casablanca
Thurston ~ Jiading Exchange 2018
Thurston ~ Jiading Exchange 2018
AGIL-DasMagazin_Januar-2018
Sporker Blädeken Juni 2018
Corner-Katalog-2018