Views
2 weeks ago

Aangepaste agenda openbare wijkvergadering 2018

Aangepaste agenda openbare wijkvergadering 2018

Aangepaste agenda openbare wijkvergadering

Stichting Wijkraad Wesselerbrink Hertmebrink 1 7544 DC Enschede WIJKBIJEENKOMST Aan: alle bewoners van de Wesselerbrink. Betreft: Openbare wijkbijeenkomst Locatie: De Magneet, Hertmebrink 1 Datum: donderdag 8 maart 2018 Aanvang : 19.30 uur (tot 21.30 uur; inloop mogelijk vanaf 19.15 uur) Programma : 1. Ontvangst met koffie en thee 2. Opening door voorzitter Wijkraad • Notulen wijkbijeenkomst 7 december 2017 3. Mededelingen 4. Presentatie de Groene loper 5. Ontwikkelingen in de wijk (wijkagent) Stadsdeelbeheer 6. Financiën • Gelegenheid tot stellen vragen • Korte toelichting door de penningmeester • Toelichting door de kascontrolecommissie • Budgetaanvraag wijkraad • Budgetaanvraag redactie • Presentatie wijkfeest het Lang 7. Stand van zaken wijkbudgetten • Bezetting werkgroepen (nieuwe leden gevraagd) • Uitgaven 2017 (samenvatting besteding) 8. Rondvraag 9. Sluiting

AGENDA
AGENDA POVEZIVANJA
44 AGENDA - Ilmese.it
cedason2014 - agenda online updated
daydatecatalogue1994-2018
Agenda broj 3 - PALGO centar
AGENDA - Mechanik & Maschinenbau
Agenda Mayo.
ELMAG_Rabatna_lista_2017-2018
Agenda 21-Kino Spezial: Das Ding am Deich Agenda ... - Casablanca
Agenda Culturart Feb-2013 05 Natan
აბიტურიენტის გზამკვლევი 2017-2018
2018 Şubat Huncalife Katalog
Místní Agenda 21 - Národní síť Zdravých měst ČR
აბიტურიენტის გზამკვლევი 2017-2018
Woodpecker's Catalog 2018
MARCH 2018
Ukazovatele kvality pre nemocnice Agenda Sústavy ... - MATRA