Views
9 months ago

Hansgrohe 2018

Hode- og sidedusjer 260

Hode- og sidedusjer 260 260 Raindance 260 x 260 mm Air 1jet hodedusj ïï gjennomstrømn. RainAir (3 bar): 15 l/ min ïï forkrommet metallstråleskive ïï stråleskive kan tas av for å rengjøres ïï monteringsmåte: tak - skjult installasjon ïï tilslutningsgjenger G ½ NRF HG-nr. Ekskl. moms Inkl. moms ​ 26472000 4.924,00 6.155,00 nødvendig tilbehør ïï Innbyggingsdel ​ 26471180 1.094,00 1.367,50 vannsparende EcoSmart versjon ïï Raindance 260 x 260 mm 9 l/ min ​ 26481000 4.960,00 6.200,00 ​ 186 G 1/2 60 - 95 Innbyggingsdel til Raindance 260 x 260 mm Air 1jet hodedusj mulig tilbehør ïï Raindance 260 x 260 mm Air 1jet hodedusj ïï Raindance 260 x 260 mm Air 1jet hodedusj EcoSmart 9 l/ min ​ 26471180 1.094,00 1.367,50 ​ ​ 26472000 4.924,00 6.155,00 ​ 26481000 4.960,00 6.200,00 186 244 Rainmaker Select 258 160 91° 6 354 45 586 244 128 27 37 Rainmaker Select 580 3jet hodedusj ïï Stråletype: Rain, RainFlow, Mono ïï gjennomstrømningsmengde (ved 3 bar): Rain, RainFlow 17 l/ min, Mono 20 l/ min ïï valg av de 3 stråletypene må skje via 3 ventiler eller en venderventil med 3 utløp ïï rengjøringsvennlig glasstråleskive ïï materiale stråleskive: Sikkerhetsglass ïï stråleskive kan tas av for å rengjøres ïï monteringsmåte: veggmontering for skjult installasjon på iBox 4245196 ​ 24001400 24001600 27.991,00 26.157,00 ​ 34.988,75 32.696,25 nødvendig tilbehør ïï iBox universal uten lekkasjesikringer 4246203 01800180 1.541,00 1.926,25 mulig tilbehør ïï Ventil kappesett med 3 uttak ïï Highflow termostatarmatur med avsperring vannsparende EcoSmart versjon ïï Rainmaker Select 580 3jet hodedusj EcoSmart 9 l/ min ​ ​ ​ ​ 15736400 15736600 15735400 15735600 5.448,00 5.448,00 7.498,00 7.498,00 6.810,00 6.810,00 9.372,50 9.372,50 ​ 24011400 27.999,00 34.998,75 68 12 590 461 Rainmaker Select 460 3jet hodedusj med 460 mm dusjbend ïï dusjhodestørrelse: 460 x 300 mm ïï Stråletype: Rain, RainStream, Mono ïï gjennomstrømningsmengde (ved 3 bar): Rain, Mono 18 l/ min, RainStream 15 l/ min ïï valg av de 3 stråletypene må skje via 3 ventiler eller en venderventil med 3 utløp ïï rengjøringsvennlig glasstråleskive ïï materiale stråleskive: Sikkerhetsglass ïï stråleskive kan tas av for å rengjøres ïï hodedusj kan tas av for å rengjøres ïï monteringsmåte: veggmontering for skjult installasjon på iBox 4245203 ​ 24007400 24007600 25.630,00 23.778,00 ​ 32.037,50 29.722,50 nødvendig tilbehør ïï iBox universal uten lekkasjesikringer 4246203 01800180 1.541,00 1.926,25 156 91° 32 330 156 3 0 0 62 mulig tilbehør ïï Ventil kappesett med 3 uttak ïï Highflow termostatarmatur med avsperring ​ ​ ​ ​ 15736400 15736600 15735400 15735600 5.448,00 5.448,00 7.498,00 7.498,00 6.810,00 6.810,00 9.372,50 9.372,50 36 466 Overflater: 000 - Krom, 400 - Krom/hvit, 600 - Krom/sort vannsparende EcoSmart versjon ïï Rainmaker Select 460 3jet hodedusj EcoSmart 9 l/ min med 460 mm dusjbend ​ 24017400 25.453,00 31.816,25 Prisliste 2018 Vi tar forbehold om tekniske endringer og endringer på måltegningene

Hode- og sidedusjer 12 156 Ø 43 466 156 128 172 300 590 461 12 156 32 91° 12 10 330 156 466 156 Ø 43 466 156 128 172 300 10 3 0 0 164 164 62 Rainmaker Select 460 3jet hodedusj med 100 mm takfeste ïï dusjhodestørrelse: 460 x 300 mm ïï gjennomstrømn. (ved 3 bar): Rain 17 l/ min, RainStream 22 l/ min, Mono 23 l/ min ïï valg av de 3 stråletypene må skje via 3 ventiler eller en venderventil med 3 utløp ïï rengjøringsvennlig glasstråleskive ïï materiale stråleskive: Sikkerhetsglass ïï stråleskive kan tas av for å rengjøres ïï hodedusj kan tas av for å rengjøres ïï tilkobling med metalldeksel ïï lengde taktilkobling: 100 mm ïï monteringsmåte: tak NRF HG-nr. Ekskl. moms 4245202 ​ 24006400 24006600 24.349,00 22.433,00 ​ Inkl. moms 30.436,25 28.041,25 nødvendig tilbehør ïï Innbyggingsdel 4245204 24010180 2.565,00 3.206,25 mulig tilbehør ïï Ventil kappesett med 3 uttak ïï Highflow termostatarmatur med avsperring vannsparende EcoSmart versjon ïï Rainmaker Select 460 3jet hodedusj EcoSmart 9 l/ min med 100 mm takfeste Rainmaker Select 460 2jet hodedusj med 460 mm dusjbend ïï dusjhodestørrelse: 460 x 300 mm ïï lengde dusjbend: 460 mm ïï gjennomstrømningsmengde (ved 3 bar): Rain 18 l/ min, RainStream 15 l/ min ïï valg av de 2 stråletypene må skje via 2 ventiler eller en venderventil med 2 utløp ïï rengjøringsvennlig glasstråleskive ïï materiale stråleskive: Sikkerhetsglass ïï stråleskive kan tas av for å rengjøres ïï hodedusj kan tas av for å rengjøres ïï monteringsmåte: veggmontering for skjult installasjon på iBox ​ ​ ​ ​ 15736400 15736600 15735400 15735600 5.448,00 5.448,00 7.498,00 7.498,00 6.810,00 6.810,00 9.372,50 9.372,50 ​ 24016400 24.181,00 30.226,25 4245201 ​ 24005400 24005600 23.068,00 21.253,00 ​ 28.835,00 26.566,25 nødvendig tilbehør ïï iBox universal uten lekkasjesikringer 4246203 01800180 1.541,00 1.926,25 mulig tilbehør ïï Ventil kappesett med 3 uttak ïï Highflow termostatarmatur vannsparende EcoSmart versjon ïï Rainmaker Select 460 2jet hodedusj EcoSmart 9 l/ min med 460 mm dusjbend Rainmaker Select 460 2jet hodedusj med 100 mm takfeste ïï dusjhodestørrelse: 460 x 300 mm ïï gjennomstrømningsmengde (ved 3 bar): Rain 21 l/ min, RainStream 18 l/ min ïï valg av de 2 stråletypene må skje via 2 ventiler eller en venderventil med 2 utløp ïï rengjøringsvennlig glasstråleskive ïï materiale stråleskive: Sikkerhetsglass ïï stråleskive kan tas av for å rengjøres ïï hodedusj kan tas av for å rengjøres ïï tilkobling med metalldeksel ​ ​ ​ ​ 15736400 15736600 15734400 15734600 5.448,00 5.448,00 5.448,00 5.410,00 6.810,00 6.810,00 6.810,00 6.762,50 ​ 24015400 22.908,00 28.635,00 4245199 ​ 24004400 24004600 21.787,00 20.170,00 ​ 27.233,75 25.212,50 nødvendig tilbehør ïï Innbyggingsdel 4245204 24010180 2.565,00 3.206,25 mulig tilbehør ïï Ventil kappesett med 3 uttak ïï Highflow termostatarmatur vannsparende EcoSmart versjon ïï Rainmaker Select 460 2jet hodedusj EcoSmart 9 l/ min med 100 mm takfeste ​ ​ ​ ​ 15736400 15736600 15734400 15734600 5.448,00 5.448,00 5.448,00 5.410,00 6.810,00 6.810,00 6.810,00 6.762,50 ​ 24014400 21.787,00 27.233,75 Prisliste 2018 Vi tar forbehold om tekniske endringer og endringer på måltegningene Overflater: 000 - Krom, 400 - Krom/hvit, 600 - Krom/sort 37