28.02.2018 Views

BookEdit

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ<br />

М Л А Д И В Ъ З Р О Ж Д Е Н Ц И<br />

З А Б Ъ Л Г А Р И Я<br />

Средно училище „Васил Левски“<br />

Велинград<br />

2018 г.


ПРЕДГОВОР<br />

„Любовта към Отечеството превъзхожда всички световни добрини.“ -<br />

Георги Раковски.<br />

Издаването на книжчицата /по Паисий/ посвещаваме на 140-тата<br />

годишнина от Освобождението на България.<br />

В тази малка книжчица са събрани 21 есета на една и съща тема „Аз съм<br />

българче“. Автори са ученици от клуб „Млади възрожденци“ към СУ „Васил<br />

Левски“, Велинград. Идеята за съставянето на сборника се роди спонтанно -<br />

деца от шести и седми клас участваха в конкурс за есе на тема „Аз съм<br />

българче“, организиран от БНТ.<br />

Като учител по БЕЛ винаги съм се стремяла чрез текстовете на български<br />

автори, изучавани в училище, да възпитавам у децата чувства на възхищение и<br />

гордост, на всеотдайна любов към България. И когато започнах да чета техните<br />

есета за Родината, бях впечатлена от красивите думи, чрез които децата<br />

изразяваха обичта си към България. Провокира ме и фактът, че всеки беше<br />

намерил своята пътечка към Отечеството – красотата на природата,<br />

поетичността на езика ни, славната история. Някои бяха акцентирали върху<br />

изконната връзка човек – Отечество, други търсеха причините, подтикнали<br />

мнозина наши съотечественици към емиграция. Най-трогателно в есетата ми се<br />

стори обещанието на децата да останат в България и да работят за нейното подобро<br />

бъдеще; обещанието да бъдат компетентни, честни, справедливи,<br />

работливи и отговорни – за разлика от съвременните политици.<br />

Аз само се надявам, че тази искрена обич към България, която блика от<br />

всички есета, ще се съхрани в сърцата на децата за цял живот. Надявам се, че<br />

когато пораснат, думите им наистина ще се превърнат в дела, за да видим<br />

родината си просперираща, такава, каквато заслужава да бъде.<br />

Монтескьо казва: „Всеки народ е достоен за своята участ“. Ако ние днес<br />

сме недоволни от настоящето си, нека като родители направим необходимото<br />

децата ни да обичат България и да работят за нея, за да пребъде през вековете!<br />

ЗЛАТИНА ДИМИТРОВА


СЪДЪРЖАНИЕ:<br />

1 Аз съм българче – Атидже Мехмед Дживгова, 6 клас<br />

2 Аз съм българче – Теодора Александрова Кръстева, 6 клас<br />

4 Аз съм българче – Александра Велева, 6 клас<br />

5 Аз съм българче – Александра Ганчева, 6 клас<br />

6 Аз съм българче – Ангел Тодоров Семерджиев, 7 клас<br />

7 Аз съм българче – Анна – Мария Иванова Вергиева, 7 клас<br />

8 Аз съм българче – Емилия Марианова Белиджанова, 7 клас<br />

9 Аз съм българче – Ивайла Илкова Босакова, 6 клас<br />

10 Аз съм българче – Ивана Койнарева, 6 клас<br />

11 Аз съм българче – Илия Викторов Алеков, 7 клас<br />

12 Аз съм българче – Емилия Христова Иванова, 6 клас<br />

13 Аз съм българче – Ирен Илиева Колчева, 6 клас<br />

14 Аз съм българче – Йована Драги Бошнаковска, 6 клас<br />

15 Аз съм българче – Кристиан Петров, 6 клас<br />

16 Аз съм българче – Любослава Павлова, 6 клас<br />

17 Аз съм българче – Людмил Александров Миленов, 6 клас<br />

18 Аз съм българче – Невена Стойчева Костадинова, 6 клас<br />

19 Аз съм българче – Петя Георгиева, 6 клас<br />

20 Аз съм българче – Стиляна Марианова Любомирова, 6 клас<br />

21 Аз съм българче – Цветелина Цветанова Квачева, 7 клас<br />

23 Аз съм българче – Хасан Ахмед Саидов, 7 клас<br />

24 Дяконе! - Нифка Крънчева, 10 клас<br />

26 Живеем в земята на Левски – Решиде Дурльова, 10 клас


АННА-МАРИЯ ШАРКОВА – VІІ КЛАС


България, свята държава с велика история. България, едно величествено<br />

кътче, изпълващо душата ми с възхищение и гордост. България, едно райско<br />

място, превърнало се в моя родина преди цели дванадесет години. България,<br />

малка, но пълна с големи таланти, пълна с красоти. Тя е единственото място, в<br />

което искам да израсна, в което искам да работя и в което искам да живея.<br />

Радвам се, че се родих в най-красивото отечество с най-прекрасните гори,<br />

най-мъдрите творци и с най-смелите юнаци. България- майка закрилница,<br />

обичаща всекиго. Държава, достойна за обич. Държава, за която си струва да се<br />

бориш, за която си струва да умреш, без да се предадеш.<br />

Благодарна съм, че съм българка. Благодарна съм, че майка ми е българка.<br />

Благодарна съм на тази свещена земя. Благодарна съм, че мога да развея и да се<br />

увия в българското знаме. Благодарна съм за всичко, което България ми е дала.<br />

Ах, България прекрасна,<br />

пълна с надежди и мечти,<br />

колко горда тук ще расна<br />

като моите предци.<br />

Атидже Мехмед Дживгова -12 години<br />

Клуб „Млади възрожденци“<br />

1


АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ<br />

ЕСЕ<br />

Аз съм българче! И няма за мене по - сладко име от България, нито поголяма<br />

любов и гордост. Обичам страната си не защото е богата и силна, а<br />

защото е моя. България е моето слънчево утро, солените пръски на морето,<br />

засъхнали по кожата ми, влажните следи от стъпките ми по пясъка, смеха на<br />

приятелите, очите на мама. България е моят залез над Родопите, красивата<br />

пролетна гора, ароматът на горските ягоди, които събирам с тате в планината,<br />

неповторимото пъстроцветие на есенната гора, заснежените върхове през<br />

зимата.<br />

България е моето детство. Тя е моята „бяла спретната къщурка/ с две липи<br />

отпред“, топлият глас на брат ми , светулката в ръката, която съм хванала,<br />

защото съм се опитала да съхраня светлината на лятната нощ.<br />

България за мен е Вазов. На него дължа вълнението да изричам с гордост:“<br />

Аз съм българче“! Преди още да осъзная какво всъщност означават тези думи,<br />

какво е родова принадлежност, аз вече обичах „всичко българско и родно“. И<br />

вярвах, защото го усещах дълбоко в сърцето си, че българският език е красив и<br />

мелодичен, че българската история е велика, а българинът е славен и достоен<br />

човек, способен на саможертва за свободата си, и същевременно работлив и<br />

състрадателен, с благородно сърце. Вярвах по вазовски.<br />

Сега съм малко по-голяма и виждам неща, които не ми позволяват да<br />

идеализирам държавата. Не ми харесва бедността – материалната , не ми<br />

харесва усещането за безперспективност, не ми харесва доброволният или<br />

принудителен избор на много познати да работят в чужбина – за пари, а не за<br />

престиж. Не ми допада, че всички политици много говорят и много обещават, а<br />

все не успяват да извършат конкретни действия, с които да задържат българите<br />

в България. Не че имам голям житейски опит, но ми е много любопитно как след<br />

Освобождението само за няколко десетилетия сме успели да се превърнем в<br />

икономическото чудо на Балканите, а сега десетилетия след промените<br />

продължаваме да се лутаме и да не намираме верния път...Питам се политиците<br />

ли са виновни или всички българи? И кои черти наистина преобладават в<br />

характера на българина – величието или низостта, енергията или апатията.<br />

Всички чакат някой друг да им свърши работата. Преди време гледах<br />

документален филм за Джон Кенеди и много се впечатлих от въпроса му към<br />

американците. И на мен ми се иска да кажа – и на съучениците си, и на<br />

възрастните: „ Не питайте какво е направила България за вас, а кажете вие какво<br />

ще направите за нея!!!“<br />

2


И аз, и моите приятели обичаме България. Мислейки за бъдещето си,<br />

неизменно го обвързваме с родината. Надявам се наистина ние, нашето<br />

поколение, да носим перспективата за по-добро бъдеще.<br />

За себе си знам, че изпитанията на живота и сравненията с другите държави<br />

няма да накърнят любовта ми към Родината. Защото всичко, което съм<br />

преживяла, и всичко, което мечтая да постигна, е неизменна част от моята<br />

българска принадлежност. И вярвам, че където и да отида по света, колкото и<br />

дълго да отсъствам, аз няма да съм самотна, нито ще се чувствам безродна,<br />

защото България е винаги с мен – тя е част от сърцето ми, тя е душата ми. И<br />

винаги мисълта за моето бъдеще ще бъде обвързана с мисълта за бъдещето на<br />

моята България!<br />

Теодора Александрова Кръстева, 12 години, СУ „В. Левски“<br />

3


Аз съм българче<br />

Есе<br />

Гордея се, че съм българка! Гордея се с това, че имаме богата история и<br />

хора, които прославят родината ни по цял свят! Щастлива съм, защото в<br />

България имаме уникални традиции и обичаи като Лазаровден; нестинарките,<br />

които танцуват боси по жаравата; хвърлянето на кръста в реката на<br />

Йордановден и още много други.<br />

Нашата природа е прекрасна. Макар и малка по площ, България има<br />

много забележителности. Сред тях най-любими са ми Седемте рилски езера и<br />

пещерата-Дяволското гърло.<br />

Българският фолклор е невероятен и незаменим. Трябва да<br />

продължаваме да спазваме нашите традиции и обичаи, за да могат да се<br />

предават от поколение на поколение и никога да не бъдат забравени. Трябва да<br />

се гордеем с нашата история и да я пазим, за да може следващите поколения да<br />

знаят кои са Васил Левски и Христо Ботев.<br />

Има нещо обаче ,от което се срамувам и си задавам следния въпрос:<br />

Защо българите отиват да живеят в чужбина? Нашата родина е толкова красива<br />

и плодородна, а те бягат от нея. Затова ли Васил Левски даде живота си за<br />

освобождението на България? За да бягаме от нея ли?<br />

Трябва да се гордеем, че сме българи и че нашата родина е България.<br />

България е част от мен и аз съм част от нея. Обичам родния си дом, семейството<br />

си, близките си хора и приятелите си. Обичам всички семейни празници,<br />

традиции и обичаи. Харесвам българския фолклор - песните и танците. Обичам<br />

България, защото е моята родина. Тук съм се родила и тук ще си остана.<br />

Александра Велева , 6а клас<br />

Клуб „Млади възрожденци“<br />

4


Аз съм българче<br />

Есе<br />

Много български творци са писали за нашата родина България. Но ,,Аз съм<br />

българче“ на Иван Вазов е стихотворението, което кара всеки от нас да се<br />

гордее, че е българин. Това чувство трябва да се запази и в бъдеще.<br />

Да си българин и да обичаш България означава не само любов,<br />

преклонение, радост, възхищение, но и задължение. Задължение заради<br />

великите борци за свободата на родината. Стиховете на Иван Вазов:<br />

,,Българийо, за тебе умряха,/една беше достойна зарад тях...‘‘, изписани по<br />

паметниците, са символ на преклонение пред подвига на българските герои.<br />

Аз обичам родината си не защото е плодородна, не защото е изпълнена с<br />

красоти, а защото тя е моят дом. Чувствам я като част от мен. Тук минава<br />

детството ни, тук са всичките ни спомени - горчиви и тъжни, весели и щастливи,<br />

радостни и вълнуващи.<br />

Когато си далеч от нея, носталгията те кара да се върнеш. Сърцето ти<br />

изпитва тъга. Но когато се върнеш в родината си, в родния си дом, сърцето ти<br />

подскача от радост и вълнение, любов и обич.<br />

Любовта към родината е чувство, което трябва да се съхрани в<br />

сърцето. Истинският българин почита родината си в сърцето. Усеща топлината<br />

и радостта, любовта и обичта.<br />

Александра Ганчева, 12 години<br />

град Велинград, СУ ,,Васил Левски“<br />

5


Аз съм българче<br />

Есе<br />

Аз съм българче! И не се срамувам от това дори и днес, когато много хулят<br />

нашата държава, когато много български чеда хванали са куфара в ръка и<br />

загърбват хубавата ни страна.<br />

Аз съм българче и няма да се отрека от страната си. Тя е люлка на най–<br />

старата цивилизация – тракийската. България! Като тракийското злато блести<br />

името й не само в съзнанието ми, но и по цял свят. Гордо съм българче! Това<br />

припяват в хор и Горда Стара планин, и вълните на Черно море, и шумът на<br />

Марица, Янтра, Дунав и Струма. А песните на Тракия сякаш ми напомнят<br />

думите от одата „Паисий“, че „и ний сме дали нещо на света“ и на всички -<br />

славянските книги. ,,България!,,...РАЙ Е ЗЕМНИЙ, както казва великият поет<br />

Иван Вазов.<br />

Малка е като човешка длан, но в нея всичко има: реки, планини, равнини и<br />

низини. „Рай земний е!“-казвам и аз - българче от наши дни, свел глава пред<br />

Левски, цар Симеон Велики, цар Самуил и всички войници, които не са предали<br />

знамето ни. Аз съм българче и знам - България няма да предам! Така както в<br />

наше време не я предават спортисти, артисти, научни дейци, пред които светът<br />

коленичи. Нека пазим спомена за златния тенисист Григор, прекрасните ни<br />

гимнастички. Те карат света да стои мирно пред трибагреника ни и да слуша в<br />

захлас химна ни. Гордо българче съм, да! А колко мои връстници пазят и<br />

множат славата на народа ни български като донасят медали от света от<br />

различни състезания по математика, шахмат, информатика, физика?<br />

Заради всичко това аз съм горд българин и ще направя всичко възможно да<br />

предам любовта си към родината на всички!<br />

Ангел Тодоров Семерджиев – 7 клас, 13 години<br />

Клуб „Млади възрожденци“<br />

6


Аз съм българче<br />

Есе<br />

„Аз съм българче!”. С този стих са израснали поколения българи, рецитират<br />

го в празнични и делнични дни. Този стих носи заряда на българщината, на<br />

родното и милото.<br />

Днес, когато хиляди българи търсят по-добър живот в чужди страни, се<br />

питаме съхранила ли се е силата на този стих „Аз съм българче.“<br />

Според мене не е важно къде си се родил, къде растеш, учиш и живееш.<br />

Най-важното е родителите, най-близките хора, да са те закърмили с любов към<br />

българското. И за да изречеш с гордост думите: „Аз съм българче“, трябва да<br />

знаеш българския език, да познаваш историята на дедите си. Да пътуваш по<br />

онези красиви и незнайни кътчета от родината, за да я опознаеш и обикнеш.<br />

Всеобхватно е понятието българин и смисълът, който носи. Днес много<br />

често се робува на чужди идеали. Тъжно е, когато българското е по-съхранено<br />

в далечни страни и позабравено в родината…<br />

Възторженото „Аз съм българче“ не трябва да носи само патоса на<br />

празничния ден! „Аз съм българче“ трябва да доказваме с поведението си и<br />

духовното си излъчване всекидневно. Началото е заложено в първите думички,<br />

първото писане, първото осъзнаване, че ,,всичко българско и родно/ любя, тача<br />

и милея.“<br />

За да съхраним българското в себе си, трябват сила, воля и духовни<br />

ценности. А те са съхранени в българската книжовност, в историята, във<br />

фолклора. Българското оживява в епичните битки на ханове и царе, в славата на<br />

писатели и поети. Българското стига чак до Космоса и до най- далечните<br />

кътчета на земята с неповторимия ни фолклор.<br />

Често се питам защо на родна земя много от българите не се чувстват<br />

свободни и силни. Аз мисля, че всеки трябва да защитава българското. Тази<br />

задача е на моето поколение.<br />

И да не забравяме, че можем да избягаме от България, но не и от мисълта за<br />

България!<br />

Анна–Мария Иванова Вергиева ,7б клас, 13 години<br />

Клуб „Млади възрожденци“<br />

7


Аз съм българче<br />

Есе<br />

Аз съм българче и расна<br />

в дни велики, в славно време,<br />

син съм на земя прекрасна ,<br />

син съм на юнашко племе.<br />

Иван Вазов<br />

Няма българин, който да не е чел стихотворението „Аз съм българче“ на<br />

Вазов. До ден днешен то се учи и рецитира с любов и с гордост. „Българин да<br />

се наричам/първа радост е за мене.“- може да звучи изтъркано, но аз се гордея<br />

, че съм българка независимо какво мислят всички други. Онези неща, които ме<br />

карат да се гордея толкова много са: славното ни минало, българският език и<br />

литература, красотата на България .<br />

На всички онези, които напускат България, за да се развиват в чужбина, ще<br />

кажа: Това е груба грешка! България ни е дала всичко! Трябва да развием<br />

България! Да покажем на младото поколение красотата и величието на<br />

родното място. За тези, които бягат, защото България е бедна.... Вие замисляли<br />

ли сте се защо България всъщност е бедна?! Ами заради вас! Останете,<br />

развивайте я, за да може туристите да идват в България!<br />

Умишлено повтарям думата България! Не че няма думи, с които да избегна<br />

повторението, напротив, има и са предостатъчно: Родина, Отечество, родно<br />

място, всички близки и всички приятели. Самият факт, че си се родил на тази<br />

земя те кара да се гордееш, че си Българин, защото никоя друга държава няма<br />

да е като твоята, в никоя друга държава няма да се чувстваш приет истински.<br />

Моят съвет е: Казвайте думите „Аз съм българче“ колкото се може по-често и с<br />

повече гордост, независимо къде сте!<br />

Емилия Марианова Белиджанова от VIIБ клас, 13 години<br />

Клуб „Млади възрожденци“<br />

8


Аз съм българче<br />

Есе<br />

Аз съм Ивайла. Родена съм в България. Израснах тук.<br />

Аз съм българче! И се гордея с това! Как да не обичам страна с<br />

многовековна история, оставила след себе си: Кирилицата, Мадарския конник,<br />

стария град Търново…Родила и отгледала достойни българи, които са пролели<br />

кръвта си за свободата на страната, свободна да вярва в бога си и да следва<br />

своите традиции. Да пее своите песни и танцува своите танци под безкрайното<br />

си синьо небе, при величествените висоти на планините си, под пламтящите<br />

лъчи на слънцето и под богатите си долини и низини. Свободна, за да имат<br />

бъдеще българските таланти, които са се родили под синьото й небе и да бъде<br />

възпята от тях в песни, литература, картини…<br />

Аз съм родена в тази страна, раста в нея и възнамерявам да остана. Тук е<br />

моят дом и моето бъдеще. Тук ще следвам мечтите си, ще реализирам своите<br />

цели, за да се превърна в един достоен гражданин на България. Ще съхраня и<br />

ще предам ценностите и традициите на децата си и се надявам да оставя следа<br />

след себе си.<br />

Аз обичам България!<br />

Ивайла Илкова Босакова - 6 клас, 12 години<br />

СУ „Васил Левски“<br />

Клуб „Млади възрожденци“<br />

9


Аз съм българче<br />

Есе<br />

Земя като една човешка длан...<br />

Но по-голяма ти не си ми нужна...<br />

Георги Джагаров<br />

Аз съм българче, обичам своята родина. Макар и малка, нашата страна има<br />

какво да покаже на света. Българите пазят от векове своите традиции и обичаи.<br />

Имаме празници, които ни напомнят за нашата идентичност и за саможертвата<br />

на славните ни прадеди в борбата за свобода. Такъв празник е 3-ти март. Велики<br />

личности като Паисий, Раковски, Левски, Ботев ме карат да се чувствам горда,<br />

че съм българка.<br />

Българският фолклор е другото, с което трябва да се гордеем, защото той<br />

възпява героичните подвизи на нашите славни и героични предци.<br />

България е родила велики творци, чиито творби са известни по цял свят.<br />

Писатели като Ботев, Вазов, Яворов, художници като Владимир Димитров-<br />

Майстора, Златю Бояджиев и други…<br />

Много са великите българи, пред които трябва да се преклоним и да бъдат<br />

пример, на който да подражаваме, за да пребъде България!<br />

ИВАНА КОЙНАРЕВА, 12 ГОДИНИ<br />

Клуб „Млади възрожденци“<br />

10


Аз съм българче<br />

Есе<br />

Обичам България. В нея съм роден и израснал. За мен тя е бащиният ми<br />

дом, зелените гори и величествените планини. За всички българи тя е дом, в<br />

който не се страхуват от беди. Всички са горди със славното минало на<br />

България. Историята показва колко години българите са пазели своята родина.<br />

Имаме своя писменост. Сега България е малка по площ, но преди се е<br />

разпростирала на три морета. В сърцето ми тя е безкрайна. Гордея се, че съм<br />

българче. Не съм си мечтал да бъда от друга националност. Просто съм се родил<br />

българин и ще си остана такъв, защото не избирам аз какъв да се родя.<br />

Повечето българи в чужбина са родолюбци. Те са имали затруднения и са<br />

се преместили да живеят там. В чужбина животът е тежък. Както пише Христо<br />

Ботев в поемата "На прощаване" за българите в чужбина "немили, клетинедраги".<br />

Някои от българските обичаи и традиции са забравени, но други<br />

нашите баби и дядовци са ни ги разказвали, за да знаем и да не ги забравя<br />

народът. Трябва да запазим обичаите и традициите, защото сме българи! Трябва<br />

да говорим на родния си език.<br />

Всички българи сме малки частици, които изграждат сърцето на България.<br />

Хората в държавата са трудолюбиви, дружелюбни, родолюбиви. Те изграждат<br />

родината, а след години децата ще поемат пътя на своите родители в България.<br />

Стихотворението на Иван Вазов "Аз съм българче" показва българската<br />

гордост.<br />

Гордея се, че съм се родил в България и съм българин.<br />

Илия Викторов Алеков - 7б клас, 13 години<br />

Клуб „Млади възрожденци“<br />

11


Аз съм българче<br />

Есе<br />

Винаги съм се чудела защо българите не оценяват България. Какво ѝ<br />

липсва? Че е малка ли? Или пък, че е бедна? Толкова е красива родината ни!<br />

Природата ни за някои е мръсна, а за други – незначителна. Но кой е виновен за<br />

това? България ли? Често съм чувала думите: ,,Срамувам се, че съм се родил в<br />

тази бедна, малка и ужасна държава!“...Тогава се питам защо всички обвиняват<br />

България. Не държавата е виновна, а алчните и корумпирани политици.<br />

Затова ние, нейните наследници, трябва да се преборим с корупцията, за да<br />

осигурим по-добро бъдеще на България. Трябва също да я пазим, защото голяма<br />

част от хората в родината ни я замърсяват, унищожават и с лека ръка съсипват<br />

красотата ѝ, традициите ѝ, природата ѝ......всичко!<br />

Какво ѝ е срамното на България? Хиляди велики хора са се борили за<br />

свободата на държавата ни. И днес все още немалко хора се опитват да покажат<br />

на останалите колко значителна е България, макар и малка по територия.<br />

Задавали са ми въпроса: ,,Гордееш ли се, че си се родила в тази<br />

държава?“...Какъв е моят отговор ли? Разбира се, че се гордея! Дори сега се<br />

радвам, че пиша с българската азбука на св.св. Кирил и Методий. Гордея се с<br />

Вазов, Ботев, Левски - с всичко!<br />

И смело мога да заявя: ,,Българка да се наричам – първа радост е за мене!“<br />

Емилия Христова Иванова, VIa клас<br />

Клуб „Млади възрожденци“<br />

12


Аз съм българче<br />

(есе)<br />

Докато се разхождах сутринта из красивите паркове, в една тясна пресечка<br />

видях малко кученце, което беше много уплашено. Опитах се да го погаля и<br />

какво да видя - в малките си лапички то държеше котенце. Искаше ми се да се<br />

разкрещя, за да ме чуят всички - кучето и котката са станали приятели и си<br />

помагат, а ние.......какво правим ние, хората?<br />

Настроението ми вече е помрачено и решавам да си купя вестник. Вкъщи<br />

ще го прочета и ще погледам телевизия, така може би ще се разсея, но още на<br />

първата страница на четивото попадам на статия за ограбен и жестоко пребит<br />

възрастен човек и тежка катастрофа, в която е загинало малко дете. Щом пуснах<br />

телевизора и там видях само страхотии. Тогава се запитах: Каква е нашата<br />

държава? Защо ежедневието ни става все по-напрегнато и несигурно? Ето, днес<br />

аз отидох на разходка и за един час настроението ми се помрачи. Това ме накара<br />

да се замисля- има ли бъдеще в България? Знам, че всеки българин се гордее с<br />

историята и природата ни. Кой чужденец би могъл по подобен начин да се<br />

похвали с красотите и победите на страната си?<br />

Горда Стара планина,<br />

до ней Дунава синей,<br />

слънце Тракия огрява,<br />

над Пирина пламеней....<br />

Всеки родолюбец страда, че природата ни загива и че рано или късно може<br />

би ще се наложи да емигрира, за да живее малко по-нормален живот. В главата<br />

ми се настанява мисълта: "А не е ли по-добре като порасна да замина да уча в<br />

чужбина? Там ще имам по-голяма възможност за реализация". Но аз съм<br />

българче, а ние, българите, сме устояли на толкова житейски бури и сме оцелели<br />

и останали тук, защото имаме богата култура, история и природа. По телевизора<br />

звучи в момента народна песен, в която се възпяват красотите на България.<br />

Питам се: "Толкова ли е трудно и ние да бъдем като останалите европейски<br />

държави? По-умни ли са там хората или са по-трудолюбиви?". Питам се какво<br />

ли ще бъде в България след десет години? Ами след двадесет? Дали и моите<br />

деца ще се питат такива неща като мен днес? И сама си отговарям: "Обичай<br />

своята родина! Аз съм българче и вярвам, че животът в красивата ни родина ще<br />

бъде по-добър, за да остана!"<br />

Ирен Илиева Колчева- 6б , 12 години<br />

Клуб „Млади възрожденци“<br />

13


Аз съм българче<br />

Есе<br />

Срамно ли е да си българин? Не! Аз се гордея с това, че съм българка.<br />

Нашата родина е най-прекрасна на света! С изобилие от дарове и блага; с герои,<br />

паднали за нейната свобода. Може ли татковината си мила да забравиш и<br />

чужбина свой роден край да направиш?! Това е правилният избор за едни, ала<br />

за други – грях. Питат се как е възможно това?<br />

Хората казват, че едва след като загубиш нещо, го оценяваш истински! Не<br />

всички разбират, че родината е като майка – една-единствена, неповторима<br />

майчица. И житница е тя: дава хляба и водата, подслона, светлината.<br />

А емигрантите - връщат се в родната земя - да усетят българската красота<br />

и свобода. Както казва Георги Стойков Раковски: „ Стари обичаи не презирай!<br />

Бащино огнище не забравяй ! Помни откъде си тръгнал!“<br />

Бащино огнище, дом, уют и топлина, звънки гласове и житни класове<br />

- по–добро от това няма на света! Чуй песента на горите и седенките, гласовете<br />

на хората, пойните птици, горските животни! Виж усмивката на децата!<br />

Усещаш ли как ти се стопля сърцето, когато развееш българското знаме и си<br />

кажеш: Българин съм се родил и българин ще умра!<br />

Така че тачи българското и знай, че България ще бъде вечна! Да се чува:<br />

„България е свята!“ и от чужда уста! Не се срамувайте, а гордо изричайте: „ Аз<br />

съм българче!“.<br />

Йована Драги Бошнаковска - 6а клас<br />

Клуб „Млади възрожденци“<br />

14


Аз съм българче<br />

Есе<br />

В Европа, на Балканския полуостров, е разположена една страна, колкото<br />

човешка длан, на име България. Създадена през 681 година от хан Аспарух, тя<br />

не си е сменяла името и до ден днешен. Преминавайки през много битки за<br />

територия и могъщество, ние, българите, достигаме на три морета. Но както във<br />

всяка държава има възход и падение, ето и робството е неизбежна част от<br />

нашата история. Цели петстотин години терор и насилие разтърсват България.<br />

Но българският народ и от това успява да се отърси и да стъпи на краката си.<br />

Аз съм българче, потомък на велики царе като: Крум, Симеон и Калоян; на<br />

велики борци за свобода като: Левски, Ботев и Хаджи Димитър - българи,<br />

достойни за възхвала и почит от поколения наред.<br />

Моята страна България е един земен рай - така е наречена и в химна ни, а<br />

нима не е вярно? Дали някъде другаде по света има по-красиви планини, тучни<br />

ливади с лъкатушещи реки и плодородни поля? Никъде няма такава красота,<br />

колкото по нашето Черноморие. Само българите имаме обичаи като<br />

Лазаруването и Коледуването, придружени с песни и благопожелания към<br />

домакините.<br />

Да, вярно е, че животът в България не е много лек на този етап, но въпреки<br />

всичко ние сме един силен народ, достоен за уважение. И вярвам, че пак ще<br />

дойде ден, когато ще сме непобедими.<br />

На моята крехка възраст аз съм бил на много места по стария континент<br />

Европа, но никъде не съм видял такава красота като в България, никой народ<br />

не е толкова гостоприемен и сърдечен като българския. Аз съм българче и се<br />

гордея с това. Гордея се с българския народ, че е толкова толерантен към всички<br />

хора по света независимо от техния език, цвят на кожата и религиозни възгледи.<br />

Аз съм българче, роден съм, израствам и получавам образованието и<br />

възпитанието си в България. Моята родина е малка по площ, но незаменима.<br />

Обичам те, Българийо, Родино мила! Гордея се с всичко в теб, затова „българче<br />

да се наричам“ първа радост и гордост е за мене!<br />

Кристиан Петров – 6 клас<br />

Клуб „Млади възрожденци“<br />

15


Аз съм българче<br />

Есе<br />

Човек не избира в кой град на коя страна да се роди, нито кои да са негови<br />

родители. Но ние сме щастливци, че сме родени в България – най-красивата<br />

страна в света.<br />

Живеем в една малка земя, но уникална с това, че има всичко. Има<br />

държави,които са огромни по територия, но са предимно планински или<br />

равнинни, а някои дори имат хиляди километри пустиня. В България имаме<br />

всичко, с изключение на ненужната пустиня. Всичките ни планини са<br />

индивидуални по хубост. Нито една не си прилича с другата. Имаме прекрасни<br />

плодородни равнини.<br />

Реките ни са малки, но минават през прекрасни долини и котловини.<br />

Но за съжаление не всички оценяваме тази прекрасна природа. Много често<br />

сами си я унищожаваме.<br />

Хиляда и триста години живеем по тези земи и имаме уникалния шанс да<br />

оцелеем и побеждаваме през всичките тези години на борби, битки и израстване.<br />

Ние сме успели да преминем през пет века чуждо владичество и пак да<br />

останем истински българи. Някой ще ме попита защо казвам ние, нима аз съм<br />

се борила във въстания, битки, войни? Аз – не, но съм наследник на поколения<br />

борци за свобода и правда.<br />

Особено горда се чувствам от това, че България спасява делото на Кирил и<br />

Методий. Учениците на двамата братя създават книжовни школи тук, у нас ,<br />

разпространяват буквеното слово на славянския език.<br />

Но днес България не изживява най-спокойните си дни. Много българи<br />

търсят прехрана в по-развити индустриално страни.<br />

Трябва да се замислим, но и да се трудим по-упорито и с повече надежда за<br />

опазване на всичко, с което ни е дарила съдбата. Трябва да опазим природата,<br />

да опазим мислите и надеждите на предците ни. Не бива да забравяме, че сме<br />

родината на Паисий, Ботев, Левски. Имаме всички дадености да изграждаме, да<br />

казва всеки от нас с гордост: „Аз съм българче!“<br />

Любослава Павлова - VIа клас, клуб „Млади възрожденци“<br />

16


Аз съм българче<br />

Есе<br />

Аз съм българче. Обичам<br />

наште планини зелени.<br />

Българин да се наричам –<br />

първа радост е за мене.<br />

Иван Вазов<br />

Всяко дете знае този текст. Вазов ни учи да се гордеем с това, че живеем в<br />

България. Красивата природа, която ни заобикаля, богатият животински свят са<br />

някои от нещата, които ни правят горди с това, че сме българи.<br />

Много от българите пътуват извън страната, за да намерят по-добър начин<br />

да изхранват семействата си. Но колкото и време да отсъстват от дома си, те<br />

винаги се завръщат при близките си с любов. Техният дом е тяхната родина.<br />

Всеки българин дълбоко в своето сърце милее за родината си.<br />

Миналото на българския народ е едно от нещата, с които се гордеем.<br />

Времето, прекарано в робство, не е успяло да сломи желанието на народа ни за<br />

борба. Въпреки потъпканите ни права на хора, сме запазили своя несломим дух.<br />

Вярата в това, което сме, в ценностите ни е помогнала да устоим стоически на<br />

всякакъв вид ,,подигравка“ с народа ни.<br />

Българинът винаги е бил и ще бъде борбен, трудолюбив и отстояващ<br />

правата си. Силата на българския дух е несломима.<br />

Неслучайно надписът на герба на българската държава гласи:<br />

,,Съединението прави силата“. Когато всички сме заедно, обединени за дадена<br />

кауза, когато народът ни е сплотен, всичко може да бъде постигнато.<br />

За мен България е моята достойна родина. Тук съм роден, тук съм отгледан,<br />

тук съм получил първата глътка въздух. Гордея се с това, че съм българин.<br />

Людмил Александров Миленов – 6 клас<br />

Клуб „Млади възрожденци“<br />

17


Аз съм българче<br />

Есе<br />

Да бъда българка за мене това значи много! България е моята родина, аз<br />

винаги ще я обичам и ще остана в нея, докато съм жива. Има много хора,<br />

загинали за свободата, за да стане България Свята и Чиста република. Аз вярвам<br />

в България, защото хората, които живеят в нея, са смели и борбени; аз знам, че<br />

никога няма да се откажат от нея и да я напуснат. А аз никога няма да откъсна<br />

поглед от планините гиганти, от небето, което е от синьо по-синьо; морето -<br />

лазурно чисто; равнините, натежали от плод; житните полета, които приличат<br />

на разлюляно море.<br />

Гордея се с нашата славна история - със създателя Аспарух, със<br />

законодателя и спасителя на Европа - Крум, с покръстителя Борис, книжовника<br />

Симеон, великия държавник Калоян, Спасителя на Европа - Тервел, които спря<br />

арабските пълчища. И до днес благодарение на Тервел носим християнската<br />

вяра в душите си, носим звучните български имена Борис, Христо, Невена,<br />

Иван. След запалената факла на Паисий по българските земи възникват нови<br />

училища, църкви и читалища. В тях се запазва самобитността на българския<br />

дух, който 5 века е потискан от турския ятаган. Горда съм с делото на светите<br />

братя Кирил и Методий, които дадоха писменост на целия славянски род; с<br />

Паисий Хилендарски, който пръв запали факлата на народното съзнание.<br />

Някои хора, които работят в чужбина, мечтаят да видят красотите на<br />

България, а тези, които живеят в нея, не се сещат за тях. Много често обръщаме<br />

поглед към младото поколение, в което е заложено бъдещето на България.<br />

Горди сме с миналото на нашия народ, но и настоящето буди гордост у нас. Тази<br />

гордост произлиза от всички млади българи, които печелят заслужени медали<br />

от международни състезания.<br />

България е единствената страна, която носи своето име от самото си<br />

създаване.<br />

А аз с гордост нося името ‘’българка“<br />

Невена Стойчева Костадинова - 6а клас ,12 години<br />

Клуб „Млади възрожденци“<br />

18


Аз съм българче<br />

Есе<br />

Аз съм българче и силна<br />

майка мене е родила …<br />

Иван Вазов<br />

Стихове, с които е закърмено всяко българско дете. Чувства на гордост и<br />

безгранична обич обгръщат сърцето ми само при мисълта за тях.<br />

Щастлива съм, че съм българка. Обичам своята родина. Родена съм в това<br />

райско кътче, тук се уча и расна щастлива. Бих желала да живея достойно на<br />

тази благословена земя и да предам моята обич на идните поколения, защото,<br />

както казва поетесата Дора Габе - „светът в нея се побира,/ в света на нея равна<br />

няма“.<br />

България – нашата страна красива, с вечни буки, с тучни ливади и бистри<br />

води. До ден днешен те носят спомена за славното и тежко минало на народа<br />

ни. Колко смели българи са пролели кръвта си и са дали живота си, за да може<br />

нас днес да ни има и с гордост да се наречем българи. Много песни са изпети и<br />

стихове са написани за този народ, който за миг не преклони глава, не се отказа<br />

от своя език и вяра дори и в най-трудните моменти.<br />

За жалост днес все повече българи напускат родния си дом, заминават в<br />

странство, за да търсят по-добър живот. Това е още едно изпитание, на което е<br />

подложен народът ни, но съм сигурна, че и него ще преодолеем и един ден ще<br />

можем под тези „сенки да изтлеем“. Вярвам, че духът на Левски, Ботев,<br />

Караджата живее във всеки един от нас и ще можем да съхраним оставеното ни<br />

от тях.<br />

Аз съм горда, че съм българка. Обичам своята страна и своя род и се<br />

заклевам, че ще понеса тежкия товар, който е носен от народа ни през вековете<br />

в името на България.<br />

Българийо, драга мила,<br />

земя пълна с добрини,<br />

земя, що си ме кърмила,<br />

моя поклон приеми.<br />

Иван Вазов<br />

Петя Георгиева -12 години, 6 клас<br />

19


Аз съм българче<br />

Есе<br />

България- малка и бедна, но моята страна!<br />

Мястото, където се чувствам най-защитена и сигурна, заобиколена от хора<br />

с надежда в очите за по-добро бъдеще. Тук се намира и домът, в които раста,<br />

чийто език говоря; природа и минало, на които се възхищавам безкрайно много.<br />

Страната ни има трагична, но и героична съдба. Запазила се през всичките<br />

години, в които е била поробвана, опожарявана и разкъсвана. Робското мислене,<br />

което не е напускало много от нас, ни пречи да видим колко е прекрасна<br />

родината ни. Дори я отричаме, все едно не е наша.<br />

Мога да дам милиони примери колко е чудесна земята ни! Започвам с<br />

делото на хан Аспарух при река Дунав през далечната 681г. и основаването на<br />

Велика България, на нашата България. Владетелите след него също оставят<br />

златни моменти в нашата история, с които можем само да се гордеем. Например<br />

покръстването на българите при княз Борис Първи и създаването на славянската<br />

писменост от светите братя Кирил и Методий. Водили сме много битки, за да<br />

бъде свободна нашата велика България.<br />

Горда съм, че имаме писатели като Ботев, Иван Вазов и още много други.<br />

Горда съм и с нашите традиции и обичаи. Например традицията на България е<br />

на 1-ви март всички хора да си връзват мартеници на ръцете, за да бъдат румени<br />

и засмени през цялата година. Продължаваме да сме горди българи и в днешно<br />

време - с имена, които ни прославят в целия свят. Имена като футболиста<br />

Христо Стоичков, най-добрата ни тенис ракета - Григор Димитров, златните<br />

момичета в художествената гимнастика и много други.<br />

Повод за радост ни е и неповторимата ни природа. Високите планини,<br />

зелените ни гори, чистият въздух, минералната вода.<br />

Малко страни могат да с е гордеят с толкова славна и дълга история, която<br />

ние продължаваме да пишем. Всичко е в нашите ръце.<br />

Опознай родината, за да я обикнеш!<br />

Стиляна Марианова Любомирова -6а клас<br />

Клуб „Млади възрожденци“<br />

20


Аз съм българче<br />

Есе<br />

България е една прекрасна държава с богато и славно минало. Тя е нашата<br />

родина, нашата майка закрилница, която бди винаги над нас. България е и в<br />

тихото подплискване на Искъра, и в прелестния изгрев над Родопите, и в<br />

красивите прохладни вечери със залязващото слънце. България е една малка<br />

държава, но много красива. Веднъж посетил я, човек завинаги остава омагьосан<br />

от нея. Разходиш ли се из красивата ѝ природа, няма да искаш да си тръгнеш<br />

от нея. България… никой не може да се изкаже с една дума за нея, трябва да я<br />

видиш, за да я оцениш.<br />

Аз се гордея, че съм българка. За мен е привилегия да продължа по пътя на<br />

моите деди. А тези, които си тръгват от нея, не знаят какво славно минало и<br />

бъдеще напускат. Да, знам, че управлението днес е ужасно, но мисля, че има<br />

много по–хубави неща, заради които си струва да останеш.<br />

Някой може да ме попита дали искам да отрасна в такава държава. Може да<br />

попита защо моите родители са избрали да работят и да живеят тук. Или пък да<br />

попита гордея ли се, че съм българка. Но моят отговор ще бъде: Да! Моите<br />

родители са избрали да работят тук, за да помагат на държавата ми. Да, искам<br />

всяка сутрин да се събуждам в нашата прекрасна държава. Да, горда съм, че<br />

съм българка.<br />

Със сигурност ще има хора, които ще кажат, че в чужбина е по–хубаво, но<br />

те не знаят едно, че когато си тръгнеш, ти ще искаш да се върнеш. Завинаги<br />

сърцето ти остава в красивите гледки на родината. Всеки, който не е живял тук,<br />

ще каже, че България, щом не е голяма и толкова известна като други държави,<br />

няма и славно минало. Но… България е една от най–старите държави. Още от<br />

създаването си нашата страна не си е променяла името.<br />

Българската войска не е губила знамето си, въпреки многото войни, в които<br />

е участвала. Никой не може да се похвали, че притежава българско знаме.<br />

Въпреки че България е била векове под турско робство, тя не е забравила<br />

своите обичаи и традиции. Така както моите деди, така и аз не искам никога да<br />

забравям за славната история на моята родина.<br />

Запленен от своята обич към България, Вазов пише „Аз съм българче“,<br />

„Отечество любезно, как хубаво си ти“ и много други творби. Всеки<br />

българин трябва да обича България като Вазов.<br />

21


Естествено е всеки човек да обича родината си. За мен България е най–<br />

красивата страна, създадена от Бог, за да ѝ се възхищаваме и да я<br />

боготворим. Обичам моята родина, тя е в сърцето ми сега и завинаги!<br />

Цветелина Цветанова Ковачева, 7 клас, 13 години<br />

СУ “Васил Левски“<br />

22


Аз съм българче<br />

Есе<br />

Доколко можем да сме българи извън държавата ни?<br />

На първо място, където и да сме, щом сме се родили и живели в България,<br />

ние сме българи. Свидетели сме в днешно време, че извън пределите на<br />

отечеството, където има български малцинствени групи, българското се е<br />

запазило в голяма степен, а това показва, че самосъзнанието на тези хора е<br />

успяло да се съхрани през годините и вековете.<br />

Нашите съграждани, които през последните десетилетия са емигрирали,<br />

най-добре осъзнават доколко е лесно или трудно да си българин в чужда страна.<br />

Аз не знам как се чувстват българите, които са извън България. Може би<br />

има и такива, които са потискани по някакъв начин, а със сигурност има и<br />

такива, на които е даден голям шанс за развитие, доказване и преследване на<br />

амбиции. Всъщност много българчета тръгват заради своите амбиции и за<br />

радост, тяхна и наша - успяват да се реализират. Вярно, в днешния свят<br />

пътуването е достъпно за повечето от нас, а условията за образование, живот и<br />

работа в много европейски държави са доста примамливи.<br />

Но за жалост много от българите, заминали навън, не са намерили<br />

реализация и удовлетворение, а може би дори им е и по-трудно.<br />

Ние, които сме тук, в България, често обвиняваме тези наши сънародници,<br />

които са напуснали родината. Много от нас определят кой е българин само по<br />

мястото, където той живее. Аз не одобрявам такова отношение - особено към<br />

хора, които са били принудени да напуснат домовете си , за да осигурят<br />

препитанието на семейството си. Ние не бива да обвиняваме прокудените от<br />

недоимъка, без да сме сигурни, че самите те не искат да бъдат третирани като<br />

българи.<br />

Нещо повече, аз мисля, че е по-трудно да си българин извън България!<br />

Всяко начало е трудно, но да си стъпиш на краката в чужбина е още по-тежко,<br />

ако няма насреща българин, който да ти подаде ръка.<br />

Ако българите в България и в чужбина си помагаха, щяха да могат да се<br />

запазят като силен и проспериращ народ. Уви в близко бъдеще идеята изглежда<br />

невъзможна, понеже ние не сме достатъчно сплотени .<br />

Хасан Ахмед Саидов, 7-ми Б клас, 13 години<br />

23


ДЯКОНЕ!<br />

Дяконе Левски, тефтерчето ти да прочетем и днес глави да сведем!<br />

Всички силите си да съберем, с твоите думи да се призовем.<br />

Да пазим свято свободата, да не се нагрубяваме брат - брата.<br />

Да се обединим, та враговете да громим.<br />

Духът ти, Левски, завинаги над нас ще свети.<br />

Ти нямаш гроб, Апостоле на свободата!<br />

Не се побира делото ти във земята -<br />

шуми, зове и събира на България децата -<br />

духа ти свят да вграждат във всяко ново дело!<br />

За сила, ум, за поглед чист, за лъвския ти скок да ни напомнят!<br />

Ветровете и бесилото ти сиво да брулят нашите лица и да ни<br />

спомнят ежечасно великите ти простички дела – венецът вечен<br />

върху твоята глава.<br />

Нифка Крънчева, 10 клас<br />

Клуб „Млади възрожденци“<br />

24


Клуб „Млади възрожденци“<br />

25


ЖИВЕЕМ В ЗЕМЯТА НА ЛЕВСКИ<br />

„Ако спечеля, печеля за цял народ- ако загубя, губя само мене си.“<br />

Думи на велик българин, дал живота си за нас, за това, което имаме сега.<br />

Живеем в земята на Левски, в земята, за която той е дал живота си.<br />

Повече трябва да сме хората като него! Да, сега имаме свобода, но това не<br />

означава, че вече не трябва да бъдем патриоти.<br />

Бих искала да ви върна в онова време, време на мъки, време на страданиявремето<br />

в робство. Какво можем да кажем за Левски? Много неща. Но няма да<br />

наблягам толкова на неговите дела, защото те са известни на мнозинството от<br />

хората. Искам да наблегна на неговата душевност и характер. Дяконът е пример<br />

за смелост, честност и патриотизъм. Човек с ясни желания и цели. Всеки един,<br />

който е имал възможността да бъде до този човек, се е опиянявал от желанието<br />

му за свобода и непоклатимия му характер.<br />

Тръгва по пътя на свободата и дори за миг не се замисля какво свое ще<br />

загуби, за да даде нещо на нас. Левски е символ! Символ на свободата, която<br />

ние приемаме за даденост.<br />

Живеем в неговата земя. В земята, по която той някога е стъпвал, в земята,<br />

която е докосвал, но много малко от нас са се замисляли за това. Защо го<br />

забравяме? Всички сме патриоти на 1 ноември или на 3 март, но не и през<br />

останалото време. А какъв патриотизъм е това? Не казвам, че трябва да строим<br />

паметници в негова чест навсякъде. Имаме такива. Но ако ние „приберем“<br />

Левски в сърцата си, той ще живее вечно чрез нас и чрез поколенията след нас.<br />

Смъртта на Левски е достойна смърт, той умира в името на Родината си.<br />

Трябва да се възхищаваме на Дякона, защото той е знаел какво го очаква, но<br />

въпреки това не се е отказал, продължил е. Велики дела, велики подвизи на един<br />

велик и достоен българин.<br />

Левски е символ не само на свободата, но и на истинския патриотизъм.<br />

Хубаво е, че е имало хора като Левски. Хора, оставили диря след себе си за<br />

идните поколения!<br />

Аз помня Левски. Той живее в мен, живее във всеки един от нас, просто не<br />

всеки се замисля за него. Помнете Левски - той умря за нас!<br />

Роди се и поведе ни в борба,<br />

Обесен бе, но нивга не умря!<br />

Поклон!<br />

Решиде Събинова Дурльова, 10 клас<br />

26


Клуб „Млади възрожденци“<br />

АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ<br />

Сборник<br />

Българска, първо издание<br />

22 страници<br />

Съставител и редактор: Златина Димитрова<br />

Коректор: Величка Бъсина<br />

Предпечат: Неджат Кехайов<br />

Рисунки: Дарина Стефанова, Ивайла Босакова<br />

Издава:<br />

СУ „Васил Левски“ – Велинград<br />

4600 ул. „Кристал“ № 10<br />

E-mail souvl@mail.bg<br />

www.souvl-velingrad.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!