Views
9 months ago

Maailmataju 2018

"Maailmataju 2018" on taas uus väljaanne, mis on eelmisest parandatud ja palju rohkem täiustatud. Tegemist on ühtlasi ka viimase üldväljaandega, millele järgnevad aastal 2018 hulganisti eriväljaanded.

20

 • Page 1 and 2:

  UNIVISIOON Maailmataju Autor: Marek

 • Page 3 and 4:

  „Inimese enda olemasolu on suurim

 • Page 5 and 6:

  Joonis 2 Universumi füüsika, ideo

 • Page 7 and 8:

  vahepealset. Kuna „Maailmataju“

 • Page 9 and 10:

  kirjeldab mikroosakeste käitumisi.

 • Page 11 and 12:

  seisundiga, mida kogetakse surmalä

 • Page 13 and 14:

  pärast indiviidi surma. Inimese el

 • Page 15 and 16:

  kommunikeerumine ja väljade konfig

 • Page 17 and 18:

  Joonis 11 Inimese kehast väljumise

 • Page 19 and 20:

  Joonis 13 Ajamasina tehnoloogiaga o

 • Page 21 and 22:

  s.t. tunnistajad ) on aegade jooksu

 • Page 23 and 24:

  kontakteeruda maaväliste tsivilisa

 • Page 25 and 26:

  http://media.photobucket.com/image/

 • Page 27 and 28:

  Joonis 19 Selleks, et inimene oleks

 • Page 29 and 30:

  Selline üliteadvus ehk õndsuse v

 • Page 31 and 32:

  4 Joomag: 1. trükk: http://www.joo

 • Page 33 and 34:

  1 Ajas rändamine ja selle tehnilis

 • Page 35 and 36:

  Sellest seosest ongi näha seda, et

 • Page 37 and 38:

  ajas rändamist ei avaldu. Esineb a

 • Page 39 and 40:

  toimub analoogiliselt aga vastupidi

 • Page 41 and 42:

  1 Ajas rändamine ja selle tehnilis

 • Page 43 and 44:

  SISUKORD RESÜMEE .................

 • Page 45 and 46:

  Sissejuhatus Klassikaline mehaanika

 • Page 47 and 48:

  1 Ajas rändamise füüsikateooria

 • Page 49 and 50:

  neljas mõõde ongi ajaga seotud ju

 • Page 51 and 52:

  maailmast, sest selline aja ja ruum

 • Page 53 and 54:

  samas asukohas ruumis ( ning seega

 • Page 55 and 56:

  Seega võib kehade m ja M ning tava

 • Page 57 and 58:

  Joonis 7 Keha m liikus K suhtes tag

 • Page 59 and 60:

  Joonis 8 Keha m on K suhtes haihtun

 • Page 61 and 62:

  Joonis 9 Keha m on liikunud ajas ta

 • Page 63 and 64:

  üksteisest lahutamatult seotud, si

 • Page 65 and 66:

  inimene viibib majas ühes ruumis,

 • Page 67 and 68:

  Joonis 11 Universumi ruumala on eri

 • Page 69 and 70:

  = = Kuna kera paisub ajas kiireneva

 • Page 71 and 72:

  erinevad. Joonis 15 Kera paisub aja

 • Page 73 and 74:

  Joonis 16 Erinevatel ajahetkedel on

 • Page 75 and 76:

  = = = Praegusajal antakse Hubble´i

 • Page 77 and 78:

  Vastavalt Lorentzi teisendusvalemit

 • Page 79 and 80:

  ändamise füüsikateoorias. Kogu m

 • Page 81 and 82:

  Y suurus näitab seda, et mitu kord

 • Page 83 and 84:

  olemas ka üks füüsikaline seos -

 • Page 85 and 86:

  füüsikalisi- ja matemaatilisi seo

 • Page 87 and 88:

  = Vahel esitatakse Robertson-Walker

 • Page 89 and 90:

  = arvutatakse üldrelatiivsusteoori

 • Page 91 and 92:

  ning k ruudu väärtuseks saame tul

 • Page 93 and 94:

  võrrandeid. Friedmanni võrrandid

 • Page 95 and 96:

  = või üldrelatiivsusteooriast: =

 • Page 97 and 98:

  = + + + = = + + + = = + + + = = + +

 • Page 99 and 100:

  milles y on tuntud kinemaatiline te

 • Page 101 and 102:

  = Viimase tuletatud võrrandi ehk =

 • Page 103 and 104:

  teistsuguste tähistustega järgmis

 • Page 105 and 106:

  ehk = Viime liikme teisele poole v

 • Page 107 and 108:

  siis saame järgmise väga olulise

 • Page 109 and 110:

  teisele poole võrdusmärki, siis s

 • Page 111 and 112:

  = = milles = = mis tähendab seda,

 • Page 113 and 114:

  Universumi lokaalse evolutsiooni v

 • Page 115 and 116:

  Hiljem me tõestame, et kehtib seos

 • Page 117 and 118:

  ( = on võimalik tuletada üks tein

 • Page 119 and 120:

  Viimasest võrrandist saamegi seose

 • Page 121 and 122:

  = nimetatakse erirelatiivsusteooria

 • Page 123 and 124:

  ), siis hyperruumi K´ suhtes on se

 • Page 125 and 126:

  sellest tulenevalt on hyperruumi ja

 • Page 127 and 128:

  koordinaadid ) erinev. Universumi p

 • Page 129 and 130:

  seotud paisuva ruumiga ilma tensorm

 • Page 131 and 132:

  ehk ehk = = = Kuna kiirendus a aval

 • Page 133 and 134:

  Hubble´i seadus 1923. aastal tões

 • Page 135 and 136:

  = ja seega saame teostada järgmise

 • Page 137 and 138:

  ( = = ( = ( Eelnevalt tuletatud vä

 • Page 139 and 140:

  ehk = ( = ( = = = Viimasest diferen

 • Page 141 and 142:

  Niimoodi saimegi sellise mudeli, mi

 • Page 143 and 144:

  Kera paisumise mudel ja reaalne Uni

 • Page 145 and 146:

  Kaasaliikuva vaatleja aeg on sellin

 • Page 147 and 148:

  võrdne valguse kiirusega vaakumis.

 • Page 149 and 150:

  sellele, et miks peaks tume energia

 • Page 151 and 152:

  ei tule juurde, vaid need hoopis v

 • Page 153 and 154:

  = milles dt on = = ja seega saame v

 • Page 155 and 156:

  ületada. Kuna teleportatsioon ei v

 • Page 157 and 158:

  Joonis 21 Inimese ajas liikumise su

 • Page 159 and 160:

  nulliga. Selle tõttu ei ole inimen

 • Page 161 and 162:

  aega ja ruumi enam ei eksisteeri. A

 • Page 163 and 164:

  Joonis 21 Aegruumi augu singulaarsu

 • Page 165 and 166:

  = + + ( + Ühte liiki aegruumi tunn

 • Page 167 and 168:

  Füüsikaliselt tähendab see seda,

 • Page 169 and 170:

  minevikus. Seda kõike näitab ajas

 • Page 171 and 172:

  1.2 Relatiivsusteooria ajas rändam

 • Page 173 and 174:

  Joonis 25 K liigub K´ suhtes valgu

 • Page 175 and 176:

  = ja pikkuse kontraktsiooni valem =

 • Page 177 and 178:

  = = = Klassikalises mehaanikas defi

 • Page 179 and 180:

  saamegi meetrilise võrrandi, mis k

 • Page 181 and 182:

  ), siis hyperruumi K´ suhtes on se

 • Page 183 and 184:

  sellest tulenevalt on hyperruumi ja

 • Page 185 and 186:

  + Kuid 1/y korral avaldub kinemaati

 • Page 187 and 188:

  Jooniselt on näha seda, et x`-koor

 • Page 189 and 190:

  teisendusvalemeid ) on võimalik ma

 • Page 191 and 192:

  = + Aeg t ja koordinaat x on meie s

 • Page 193 and 194:

  tütrest aga 20 aastat vanem. Seega

 • Page 195 and 196:

  = Sellise punkti kiirus w` on koord

 • Page 197 and 198:

  vaadeldakse, ise toimub liikuvas v

 • Page 199 and 200:

  ja sooritada järgmised matemaatili

 • Page 201 and 202:

  = sõltub sellest, milline on keha

 • Page 203 and 204:

  = = = on ajasarnane vektor ja see o

 • Page 205 and 206:

  = Kuna viimases võrrandis on mass

 • Page 207 and 208:

  liikumine niisama iseenesest mõist

 • Page 209 and 210:

  Erirelatiivsusteoorias näitasime k

 • Page 211 and 212:

  ( + ( ( + ( = ( Viime tekkinud võr

 • Page 213 and 214:

  ehk + ( ( = = + ( ( = Viimane seos

 • Page 215 and 216:

  = = = Järelikult s ja c suhe avald

 • Page 217 and 218:

  uutjuure avaldisega: ´ = Albert Ei

 • Page 219 and 220:

  tiline tuletus ja analüüs on klas

 • Page 221 and 222:

  ühel pool on kineetiline energia j

 • Page 223 and 224:

  Tõstame viimase võrrandi mõlemad

 • Page 225 and 226:

  Joonis 29 Sfäärilised koordinaadi

 • Page 227 and 228:

  = = = ja korrutame kõik liikmed va

 • Page 229 and 230:

  = ning saamegi lõpuks üldrelatiiv

 • Page 231 and 232:

  Isaac Newtoni gravitatsiooniteooria

 • Page 233 and 234:

  korral. Schwarzschildi pind on täi

 • Page 235 and 236:

  Valguse kiir möödub tähest raadi

 • Page 237 and 238:

  1.2.3.5 Gravitatsiooniväljade ehk

 • Page 239 and 240:

  gravitatsiooniväljasid. Kerapind k

 • Page 241 and 242:

  = = = = = = 2-ruumi Riemanni-Christ

 • Page 243 and 244:

  Einsteini võrrandis kirjeldab liig

 • Page 245 and 246:

  Joonis 34 K on tavaruum ja K´ on h

 • Page 247 and 248:

  kvantmehaanikast oli lühidalt jär

 • Page 249 and 250:

  = ehk visuaalselt paremini esitatun

 • Page 251 and 252:

  = = kus c on valguse kiirus vaakumi

 • Page 253 and 254:

  Sellest tulenevalt saame = = ja kui

 • Page 255 and 256:

  = siis seega saame teostada järgmi

 • Page 257 and 258:

  mis tähendab ka seda, et = . Selli

 • Page 259 and 260:

  kujuks järgmise avaldise: = Viime

 • Page 261 and 262:

  ainus vahe seisneb selles, et kiiru

 • Page 263 and 264:

  See tähendab seda, et kui valguse

 • Page 265 and 266:

  = = = Klassikalises mehaanikas defi

 • Page 267 and 268:

  ( = ( Esitatakse kompleksarvulisel

 • Page 269 and 270:

  2. Teleportreerumisel ruumis asub o

 • Page 271 and 272:

  aga ( = ( Sellisel juhul ei sõltu

 • Page 273 and 274:

  Seda avaldist nimetatakse läbilask

 • Page 275 and 276:

  mis on tegelikult üks ja sama. Tea

 • Page 277 and 278:

  koordinaatidest ja ajast, kui on te

 • Page 279 and 280:

  Energia operaatori ( mis on põhim

 • Page 281 and 282:

  = Sellisel juhul kehtib võrdus A =

 • Page 283 and 284:

  Fotoefekti võrrandi tuletamine Ees

 • Page 285 and 286:

  Osakeste lainelised omadused Osakes

 • Page 287 and 288:

  = Interferentsi maksimum oleks seeg

 • Page 289 and 290:

  Plancki konstant Plancki konstant h

 • Page 291 and 292:

  Analoogilisel teel saadakse ka mä

 • Page 293 and 294:

  Need on arvuga korrutamise operaato

 • Page 295 and 296:

  3. Elektri- ja magnetväljal ( ja s

 • Page 297 and 298:

  lõpmatult suurt energiat. Inimene

 • Page 299 and 300:

  Kineetiline energia E on võrdeline

 • Page 301 and 302:

  = = = Keha mass kõverdab aegruumi,

 • Page 303 and 304:

  Aegruumi lõkspinna mõiste Gravita

 • Page 305 and 306:

  = = Vastavalt Albert Einsteini erir

 • Page 307 and 308:

  Elektrivälja energia E on seotud e

 • Page 309 and 310:

  = + + + + ( + Sellist lahendit kasu

 • Page 311 and 312:

  = ≠ + Selle ratsionaalseks seletu

 • Page 313 and 314:

  Kui aga aegruumi meetrikat mõjutab

 • Page 315 and 316:

  kus kvantarvuks on n = 1, 2, 3 ...

 • Page 317 and 318:

  5. Närvikiu seina paksus on 3 nm.

 • Page 319 and 320:

  = milles ε on dielektriline läbit

 • Page 321 and 322:

  elektrivälja tugevuse valemi = sii

 • Page 323 and 324:

  millises suunas elektrivälja tugev

 • Page 325 and 326:

  ehk = + + = milles ∇ on nabla. Se

 • Page 327 and 328:

  = = siis elektriväli võib mõjuta

 • Page 329 and 330:

  = = milles on elektrivälja potents

 • Page 331 and 332:

  siis selle kerakujulise aegruumi l

 • Page 333 and 334:

  Aegruumi lõkspinna kihi paksuse ru

 • Page 335 and 336:

  = = milles q = 1 C ja ε = 1. Kera

 • Page 337 and 338:

  Kuid antud juhul võib viimast seos

 • Page 339 and 340:

  Aegruumi lõkspind saab olla ainult

 • Page 341 and 342:

  ka kinnise aegruumi lõkspinna eksi

 • Page 343 and 344:

  = = = ehk palju lihtsamalt arvutade

 • Page 345 and 346:

  järgnevas võrdlevas analüüsis.

 • Page 347 and 348:

  Teadus on püüdnud uurida füüsik

 • Page 349 and 350:

  Joonis 4 Elektrofoormasinat võib e

 • Page 351 and 352:

  Joonis 8 Isolaatoriks sobib igasugu

 • Page 353 and 354:

  Joonis 42 Inimese kehal võivad tek

 • Page 355 and 356:

  Järgnevalt on tsiteeritud neid rea

 • Page 357 and 358:

  ussiurke ehk aegruumi tunneli. Aegr

 • Page 359 and 360:

  kostüümidesse rõivastuda ning ko

 • Page 361 and 362:

  inimeste pilgu ette kerkib mineviku

 • Page 363 and 364:

  süsteemide vahel eksisteerivad ain

 • Page 365 and 366:

  Joonis 47 Universumi paisumine kui

 • Page 367 and 368:

  fokuseerivad suure kujutise ekraani

 • Page 369 and 370:

  = + + + = + + + = = ( + + + = mille

 • Page 371 and 372:

  eksisteeri, kuid sellegipoolest on

 • Page 373 and 374:

  tekkimatu ja ka hävimatu. „Olema

 • Page 375 and 376:

  Tulemused Antud töö üldine tulem

 • Page 377 and 378:

  337

 • Page 379 and 380:

  SISUKORD 1 Teadvuse neurofüüsika

 • Page 381 and 382:

  Elusorganismi närvisüsteemi kolm

 • Page 383 and 384:

  kogemustel ja teadmistel. Näiteks

 • Page 385 and 386:

  tunne, mis sisaldab endas isiku mõ

 • Page 387 and 388:

  Intentsionaalsuse probleemi on pü

 • Page 389 and 390:

  aega. Tegevuspotentsiaali tekkimist

 • Page 391 and 392:

  toimub konfiguratsioon ). Selleks o

 • Page 393 and 394:

  teadvusvälises „pooluses“ sooj

 • Page 395 and 396:

  mida laengud ruumis tekitavad. Tead

 • Page 397 and 398:

  seoses ( mitte ainult sünapsite ka

 • Page 399 and 400:

  See tähendab nüüd seda, et mõju

 • Page 401 and 402:

  järeldub vähemalt näiliselt, et

 • Page 403 and 404:

  jõud on suunatud teisest kehast ee

 • Page 405 and 406:

  Kahe ühesuuruse ja erimärgilise l

 • Page 407 and 408:

  väljapool nii, et mõlema plaadi e

 • Page 409 and 410:

  nähtusega ( näiteks Universumi ko

 • Page 411 and 412:

  ettekujutada kui reaalsete aja ja r

 • Page 413 and 414:

  Teadvuselamus on ajas pidev Teadvus

 • Page 415 and 416:

  omavahel tihedalt seotud. Kui lahen

 • Page 417 and 418:

  kestvuse ( või selle liikuvuse ) a

 • Page 419 and 420:

  seda, et virtuaalses neljamõõtmel

 • Page 421 and 422:

  neuronipopulatsioonid ) muudavad in

 • Page 423 and 424:

  aktiveerumine põhjustab inimesel t

 • Page 425 and 426:

  ahulikku jalutuskäiku rannal. Kui

 • Page 427 and 428:

  teadvustatud tajuobjekt tekib ainul

 • Page 429 and 430:

  toimub aju ainevahetuse ja verevool

 • Page 431 and 432:

  unenägudes, sest ta arvas, et see

 • Page 433 and 434:

  küll teadvusel ( nähakse und ), k

 • Page 435 and 436:

  näidanud, et teadvusseisundi tekki

 • Page 437 and 438:

  2 Teadvuse mentaalne olemus 2.1 Sis

 • Page 439 and 440:

  ei tulda. Oma reaalsuse poolest ei

 • Page 441 and 442:

  Seda tunnistavad kõik inimesed, et

 • Page 443 and 444:

  samade tulemustega ka unenäos, kui

 • Page 445 and 446:

  unenägudesse. Siin ilmnebki üks h

 • Page 447 and 448:

  3 Unisoofiline psühholoogia

 • Page 449 and 450:

  1 Sissejuhatuseks Unisoofia on tead

 • Page 451 and 452:

  kaasasündinud, kuid palju õpitaks

 • Page 453 and 454:

  2.3 Aistingu neurofüsioloogia Igas

 • Page 455 and 456:

  Näiteks kui inimene kogeb õnne v

 • Page 457 and 458:

  õlgadele ja kannab koju. Siis kuts

 • Page 459 and 460:

  suurte vahemaade korral objekte ole

 • Page 461 and 462:

  meie Päike ( seega kogu Päikeses

 • Page 463 and 464:

  Joonis 3 Inimese silm ei suuda eris

 • Page 465 and 466:

  Joonis 4 Kõrgel maapinnast hõljuv

 • Page 467 and 468:

  tegevusi ette, mida tulevikus soori

 • Page 469 and 470:

  kogeda endaga ( või testega ) seot

 • Page 471 and 472:

  Tema arvates on need eksisteerivad

 • Page 473 and 474:

  ebareaalsusest ehk näivast maailma

 • Page 475 and 476:

  Seaduspärasus näitab meile seda,

 • Page 477 and 478:

  Teadvustatud unenäoseisundiga või

 • Page 479 and 480:

  ja neid tehniliselt markeeritakse?

 • Page 481 and 482:

  nähtamatuks - ta kaob. „Püünis

 • Page 483 and 484:

  Antud juhul käsitleme sellist kaal

 • Page 485 and 486:

  sellises seisundis absoluutselt ole

 • Page 487 and 488:

  sarnane ülimeufooria tunne esineb

 • Page 489 and 490:

  inimese loodud personaalarvuti tö

 • Page 491 and 492: sellesse maailma“. Inimene tajub
 • Page 493 and 494: 8 Surmalähedased kogemused 8.1 Sis
 • Page 495 and 496: Kuid SLK-de kogemuste tõlgendamise
 • Page 497 and 498: valgusolendite valgused olid väga
 • Page 499 and 500: aastase vahega. Naine sattus autoõ
 • Page 501 and 502: armastuse ja rahulolu tunnet. Näit
 • Page 503 and 504: KASUTATUD KIRJANDUS Bachmann, Talis
 • Page 505: 4 Holograafia
 • Page 509: 1 Holograafia Holograafia tuleb kre
 • Page 513: kokku. Kõik värvused on tingitud
 • Page 517: 7
 • Page 521: 4 Galaktikad Universumis moodustava
 • Page 525: 11
 • Page 529: 13
 • Page 533: 15
 • Page 537: 17
 • Page 541: 19
 • Page 547: 22
 • Page 551: 24
 • Page 555: 26
 • Page 559: 28
 • Page 563: 30
 • Page 567: 32
 • Page 571: 34
 • Page 575: 36
 • Page 579: 38
 • Page 583: 40
 • Page 587: 42
 • Page 591: 44
 • Page 595:

  46

 • Page 599:

  48

 • Page 603:

  50

 • Page 607:

  52

 • Page 611:

  54

 • Page 615:

  56

 • Page 619:

  58

 • Page 623:

  60

 • Page 627:

  62

 • Page 631:

  64

 • Page 635:

  66

 • Page 639:

  68

 • Page 643:

  70

 • Page 647:

  72

 • Page 651:

  74

 • Page 655:

  76

 • Page 659:

  78

 • Page 663:

  80

 • Page 667:

  82

 • Page 671:

  84

 • Page 675:

  7 Mustad augud Mustad augud on aegr

 • Page 679:

  88

 • Page 683:

  90

 • Page 687:

  92

 • Page 691:

  94

 • Page 695:

  96

 • Page 699:

  98

 • Page 703:

  100

 • Page 707:

  102

 • Page 711:

  104

 • Page 715:

  106

 • Page 719:

  108

 • Page 723:

  110

 • Page 727:

  112

 • Page 731:

  114

 • Page 735:

  116

 • Page 739:

  118

 • Page 743:

  120

 • Page 747:

  122

 • Page 751:

  124

 • Page 755:

  126

 • Page 759:

  128

 • Page 763:

  KASUTATUD FOTOD Esitatud pildid Uni

 • Page 767 and 768:

  5 Religiooniteooria, teadus ja üli

 • Page 769 and 770:

  Religiooniteooria 3

 • Page 771 and 772:

  lunastusõpetuseks ja mille omaksv

 • Page 773 and 774:

  Muistsel ajal elanud inimene nende

 • Page 775 and 776:

  ka avalikustama. Kuid oli inimesi,

 • Page 777 and 778:

  pean saama šamaaniks.“ Selliseid

 • Page 779 and 780:

  sotsiaalsetest süsteemidest välja

 • Page 781 and 782:

  nende eluajal, mitte ainult sündim

 • Page 783 and 784:

  arvata. Täpselt samamoodi on ka pa

 • Page 785 and 786:

  äägitakse, on tõsi. Meteoroloogi

 • Page 787 and 788:

  asutas ta UFO-uuringute Keskuse, mi

 • Page 789 and 790:

  iseloom. Seevastu Vene õigeusu kir

 • Page 791 and 792:

  olendid manipuleerivad enda eesmär

 • Page 793 and 794:

  unenägudes kummalisi olendeid, kes

 • Page 795 and 796:

  mulle, et see, mida näen enda ees,

 • Page 797 and 798:

  ja Sue Day perekonnaga, kui nad õh

 • Page 799 and 800:

  tulnukad on võimelised oma kõrgel

 • Page 801 and 802:

  liikumise alus. Kui inimkond on tul

 • Page 803 and 804:

  gravitalides ja nad liiguvad kogutu

 • Page 805 and 806:

  väljunud inimene. Lihtsustatult v

 • Page 807 and 808:

  külgnevate ilmutuste tasandil on k

 • Page 809 and 810:

  inimröövide kui ka vahetute surma

 • Page 811 and 812:

  silmaga nähtavast ilust hoolimata

 • Page 813 and 814:

  ...Tahan öelda, et selle kogemuse

 • Page 815 and 816:

  „Pole lubatud inimliku teaduse h

 • Page 817 and 818:

  Hiljem öösel nägid vennad valgus

 • Page 819 and 820:

  alati märkinud, et iga religiooni

 • Page 821 and 822:

  ja esinevad tulnukate inimröövi j

 • Page 823 and 824:

  järeltulijate saamiseks. „Juba P

 • Page 825 and 826:

  mis teevad meist nendega suguluslii

 • Page 827 and 828:

  Nii kaua, kui on eksisteerinud usk,

 • Page 829 and 830:

  inimesed sattunud kehavälisesse ol

 • Page 831 and 832:

  pärast surma palju vanemad kui Maa

 • Page 833 and 834:

  1.7.2 Üldine eshatoloogia Maailma

 • Page 835 and 836:

  avaldusi on see, et nad on plaaninu

 • Page 837 and 838:

  mõtestamine või selles sisalduva

 • Page 839 and 840:

  linnakeses. Seal tekkis ühe arsti

 • Page 841 and 842:

  ei ole abielus?“ Seepeale vastas

 • Page 843 and 844:

  Nii moodustavad UFO-d inimkonna spi

 • Page 845 and 846:

  inimestele maailmas. Jeesus Kristus

 • Page 847 and 848:

  Näiteks kas on võimalik see, et i

 • Page 849 and 850:

  nende päralt on taevariik. Õndsad

 • Page 851 and 852:

  „Üliarenenud tehnoloogia on maag

 • Page 853 and 854:

  ( antud juhul siiski ühe skeptilis

 • Page 855 and 856:

  olla siiski absoluutselt õige. Maa

 • Page 857 and 858:

  Kuritegevus on inimühiskonnas esin

 • Page 859 and 860:

  ikaste sissetulek. Inimese animaals

 • Page 861 and 862:

  tsivilisatsiooni arengut. Sellest v

 • Page 863 and 864:

  agressiivsuse tunnuseid. Pole teada

 • Page 865 and 866:

  mille korral ei oodata vastutasu. P

 • Page 867 and 868:

  fantaasial ega mõne muu patoloogil

 • Page 869 and 870:

  Teadus(filosoofia) 103

 • Page 871 and 872:

  vastuolus kiriku tõekspidamistega.

 • Page 873 and 874:

  ja transpordi arendamisele ja seda

 • Page 875 and 876:

  dusharudeks. Seda veel enam kui bio

 • Page 877 and 878:

  sugune hüpotees peab arvestama ole

 • Page 879 and 880:

  mida nn vana ratsionalism ei taha m

 • Page 881 and 882:

  teaduse vormidest, millel ei ole f

 • Page 883 and 884:

  võimaldavad nad anda üsna kasulik

 • Page 885 and 886:

  Kui planeeritakse ette suuri ehitis

 • Page 887 and 888:

  3 Ülitsivilisatsiooniteooria aluse

 • Page 889 and 890:

  omadustena, mille tõeväärtust ko

 • Page 891 and 892:

  kogemusi ehk SLK-sid. Nad arvavad s

 • Page 893 and 894:

  Näiteks Ameerikas Duke´i Ülikool

 • Page 895 and 896:

  kolmemõõtmeline ja mitte läbipai

 • Page 897 and 898:

  tegevust, arst jätkas tööd elekt

 • Page 899 and 900:

  illusioonidest, sest need vastavad

 • Page 901 and 902:

  siis kehast väljas ja seda isegi s

 • Page 903 and 904:

  isegi siis, kui me ei usu selle rea

 • Page 905 and 906:

  Inimese elutegevuses ei lakka aju

 • Page 907 and 908:

  kokku tõmbuma saates neile elektri

 • Page 909 and 910:

  oleval inimesel ei tohiks üldse mi

 • Page 911 and 912:

  mälust kustunud või saanud uusi m

 • Page 913 and 914:

  teebki need „virtuaalseteks“. T

 • Page 915 and 916:

  Albert Einsteini üldrelatiivsusteo

 • Page 917 and 918:

  1. Inimene rändab ajas ainult siis

 • Page 919 and 920:

  14. Elektrilaengute polarisatsiooni

 • Page 921 and 922:

  Joonis 3 Tavaruum K liigub hyperruu

 • Page 923 and 924:

  surma ajal. Ja kliinilise surma eel

 • Page 925 and 926:

  elektrivälja levik toimub magnetv

 • Page 927 and 928:

  puhkepotentsiaali seisundi ajal neu

 • Page 929 and 930:

  tekkimine sõltub suuresti peamisel

 • Page 931 and 932:

  ajus. See tähendab, et surma lähe

 • Page 933 and 934:

  Retseptorid on valgumolekulid, mis

 • Page 935 and 936:

  elektriväljade jõujooned läbivad

 • Page 937 and 938:

  Kvantväljateooria Kui välja piirk

 • Page 939 and 940:

  et üks osake neelab ühe footonist

 • Page 941 and 942:

  Seetõttu need omavahel ka võrduva

 • Page 943 and 944:

  kehast väljumise füüsikas. Nimel

 • Page 945 and 946:

  ja seetõttu saame kinemaatilise te

 • Page 947 and 948:

  ∞. Kuid hyperruumi K´ suhtes on

 • Page 949 and 950:

  ülejäänud kiu suhtes. Jõujoon o

 • Page 951 and 952:

  töötajat. Ta viidi üldnarkoosi.

 • Page 953 and 954:

  Joonis 3 Need ajuskanneeringud on t

 • Page 955 and 956:

  inimesele tõepoolest erinev. Ülds

 • Page 957 and 958:

  tema taastumist ( pärast tema elus

 • Page 959 and 960:

  vananeb. Kuna hyperruumis aega ( ja

 • Page 961 and 962:

  inimese läbimist seintest ehk samu

 • Page 963 and 964:

  aseerub teadvus liikuvatel väljade

 • Page 965 and 966:

  välja ). Niimoodi suhtlevad omavah

 • Page 967 and 968:

  Magnetväli on seotud elektromagnet

 • Page 969 and 970:

  siis seega saame viimase võrrandi

 • Page 971 and 972:

  mis näitab sündmuste A ja B vahel

 • Page 973 and 974:

  Teadvuse olemus seisneb virtuaalse

 • Page 975 and 976:

  ühiskondliku elu ja indiviidi aren

 • Page 977 and 978:

  korraldab usulisi kombetalitusi jne

 • Page 979 and 980:

  alguses töötas juba maailma esime

 • Page 981 and 982:

  Joonis 7 Peamised arenguetapid, mis

 • Page 983 and 984:

  praegugi võib täheldada seda, et

 • Page 985 and 986:

  Joonis 9 Paljud inimese eluvaldkonn

 • Page 987 and 988:

  arenenud tsivilisatsioon neid tehno

 • Page 989 and 990:

  moodustavad morphusolendid, ja tsiv

 • Page 991 and 992:

  KASUTATUD KIRJANDUS Aarma, August.

 • Page 994:

  Valgusolendid Väga paljud inimesed

 • Page 998:

  4

 • Page 1002:

  6

 • Page 1006:

  8

 • Page 1010:

  10

 • Page 1014:

  12

 • Page 1018:

  14

 • Page 1022 and 1023:

  6 Multiversum

 • Page 1024 and 1025:

  1 Multiversum Psühholoogid on arva

 • Page 1026 and 1027:

  võib ilmneda mälus, tähelepanus,

 • Page 1028 and 1029:

  lihtsalt bioloogilised üksused nä

 • Page 1030 and 1031:

  atsetüülkoliiniesteraasi toimel.

 • Page 1032 and 1033:

  psühholoogilised aspektid ei teki

 • Page 1034 and 1035:

  seostena. Näiteks seda, et me team

 • Page 1036 and 1037:

  Visuaalsetest kunstidest paistab si

 • Page 1038 and 1039:

  3.2 Kuidas ja millal tekkis kunst?

 • Page 1040 and 1041:

  toodud. Suur enamus maale asuvad s

 • Page 1042 and 1043:

  kultuuri all informatsiooni, mis ei

 • Page 1044 and 1045:

  3.5 Inimese loovus ja andekus „Mi

 • Page 1046 and 1047:

  sotsiaalsete ja kultuuriliste mõju

 • Page 1048:

  KASUTATUD KIRJANDUS Allik, Jüri; K

MAAILMATAJU 2016
Maailmataju 1
Maailmataju
Maailmataju 2
Mis on aeg? 3
Mis on aeg?
Mis on aeg? 2
Kui kõver on banaan?
Ajakiri Vegan 2018 #3
Nõustamise alused veebipõhisele nõustajale
Mida arvata indigo- ja kristall-lastest? (Maie Tuulik) - Haridus
kunstiline tekst replikatsiooni mehhanismina - Keel ja Kirjandus
MAIE TUULIK: Kõlbluse sisu - Haridus
„Kui pidu KorraldataKse, oN järeliKult seda ... - Keel ja Kirjandus
Peavy, R. V. Sotsiodünaamiline nõustamine, 2002 (pdf) - Rajaleidja
Kuidas ja miks asustati üks metsane piirkond Eestis? - Arheoloogia ...
Aurelius Augustinus (354-430) “Jumala riigist“ (426)
õppeasutuse sisehindamine - Riiklik Eksami ja Kvalifikatsioonikeskus
Teadmistepohine riik ja majandus.qxd - the Other Canon
Raamatu sisu vaata siit - Suur Eesti Raamatuklubi
Täna, 20.märtsil algab kevad - kõik ilus on ees! - Tõstamaa