Views
4 months ago

ARTEMİS MART 2018 (2)

ÂĢık Veysel ġiirleri

ÂĢık Veysel ġiirleri UZUN ĠNCE BĠR YOLDAYIM Uzun ince bir yoldayım Gidiyorum gündüz gece Bilmiyorum ne haldeyim Gidiyorum gündüz gece Dünyaya geldiğim anda Yürüdüm aynı zamanda Ġki kapılı bir handa Gidiyorum gündüz gece Kırk dokuz yıl bu yollarda Ovalarda dağlarda çöllerde DüĢmüĢüm gurbet ellerde Gidiyorum gündüz gece ġaĢar Veysel iĢ bu hale Kâh ağlaya kâh güle YetiĢmek için menzile Gidiyorum gündüz gece GÜZELLĠĞĠN ON PAR’ETMEZ Güzelliğin on par'etmez Bu bendeki aĢk olmasa Eğlenecek yer bulaman Gönlümdeki köĢk olmasa Tabirin sığmaz kaleme Derdin dermandır yareme Ġsmin yayılmaz aleme AĢıklarda meĢk olmasa Kim okurdu kim yazardı Bu düğümü kim çözerdi Koyun kurt ile gezerdi Fikir baĢka baĢk'olmasa Güzel yüzün görülmezdi Bu aĢk bende dirilmezdi Güle kıymet verilmezdi ÂĢık ve maĢuk olmasa Senden aldım bu feryadı Bu imiĢ dünyanın tadı Anılmazdı VEYSEL adı O sana âĢık olmasa. ÂĢık Veysel ġatıroğlu 4

ġelpe Hasan ULAġ ÂĢık! B/ağlamaya Çal/ma! Dert görmeyesi elindeki hançeri. Yâr yaralı bağrı/mız Kıldan ince, düğüm düğüm boynu/muz Dar boğazı/mızı sıkma gayrı yeter 5

MEDYATABLET 2018 MART
MEDYATABLET 2017 MART
SARIYER’DE
Broj 2 - mart 2007.pdf - Siepa
Kobilife Mart 2018