Views
10 months ago

Genel_Mikrobiyoloji

Şekil 1.1: Bakteri

Şekil 1.1: Bakteri hücresi Bakteriyel ana yapılar; kapsül, hücre duvarı, flagella ve pililer, stoplazma membranı ve membran sistemleri, endospor, gaz vesikülleri, klorobium vesikülleri, karboksizomlar, depo besin maddeleri, ribozomlar ve bakteriyel kromozom olarak tanımlayabiliriz. ‣ Hücre duvarı: Stoplazmanın etrafınısaran zayıf olan iç kısımlarıve organelleri dışetkilerden koruyan ince, yarıkatıve kuvvetli bir tabakadır. Hücrenin karakteristik şeklinden sorumlu olan bu tabaka yarıgeçirgen bir yapıdadır. Bu yapıortamdaki gıda maddelerinin hücre içine geçmesinde metabolizma atıklarının da dışarıatılmasında rol oynar. Hücre duvarı, bakteriler için özel önemi olan gram-boyamada etkilidir. Gram boyamada kristal viyole ile boyanan ve mor renk görünen bakteriler gram pozitif, safraninle boyanan pembe renk veren bakteriler ise gram negatif olarak sınıflandırılır. Bakterilerin gram boyama karşısındaki reaksiyonun nedeni hücre çeperinin yapısı(murain ağı) ile ilgilidir. ‣ Stoplazma zarı: Hücre duvarının hemen altında bulunan bu zar stoplazmayı sarar ve korur. Hücre duvarına göre daha incedir. Bu zarın herhangi bir zarar görmesi bakterinin ölümüne yol açar. 6

‣ Stoplazma: Fiziksel olarak berrak, hafif yapışkan bir sıvıdır. Fonksiyon bakımından hücrede meydana gelen kimyasal reaksiyonların oluştuğu, hücrenin yapımaddelerini sentezlendiği yerdir. ‣ Çekirdek: Bakteri hücresinin çekirdeği DNA (deoksiribonükleikasit) ve az miktarda RNA (ribonükleikasit) dan ibarettir. Stoplazma içinde bunların fazla bulunduğu yerlere çekirdek bölgesi adıverilir. Çekirdek zarıve çekirdekçik bakterilerde bulunmaz. ‣ Kamçı(flegella): bakterilere özgü ve hücrede hareketi sağlayan bir yapıdır. Flegella tek veya daha fazla sayıda olabilir (Şekil 1. 2.). Şekil 1. 2: Bakterilerde kamçıyerleşim şekilleri ‣ Kapsül: Hücresel fonksiyonlar için gerekli değildir. Ancak bulunduğu bakteride depo besin maddelerinin biriktirilmesi ve metabolik atıkların atımında rol oynar. Kapsül oluşturan bakterilerin gıdada gelişmesi sonucu yapışkanlık (rop) oluşur. Ayrıca kapsül varlığıbakterilerin enfeksiyon etkinliğini arttırmaktadır. Bazıbakteriler hücre içinde, çevre koşullarına oldukça dayanıklıspor meydana getirirler. Buna endospor denir (Şekil 1.3.). Vejatatif hücre yaşamınıdevam ettirmek ve bölünerek neslini sürdürmek için endospor oluşturmaya yönelir. Bakteriler besin yetersizliği, çeşitli fiziksel ve kimyasal etmenler ve çevre koşullarındaki olumsuzluklar karşısında spor oluşturur. Endospor oluşumu bir çoğalma şekli değildir, ancak neslin korunmasınısağlar. Gıdalarda Bacillus ve Clostridium cinsleri endospor oluşturan önemli bakterileri cinsleridir. 7

мексика - Tez Tour
“ “
Kompost Rehberi