Views
8 months ago

Genel_Mikrobiyoloji

Su, tüm besinlerde

Su, tüm besinlerde değişik oranlarda bulunur. En yüksek oranda taze sebze ve meyvelerde % 75 - 95, sütte % 85, taze yumurtada % 70 - 75, ette % 45 – 65 oranında bulunur. Buna karşın tahıllar, kuru baklagiller, kuru yemişlerde ise % 5 - 15 arasında değişir. Bakteriler çoğunlukla % 60 hatta % 90 su içeren ortamlarda ürer. Su oranıyüksek, pH’sıuygun, besin ögelerinden zengin olan et, süt ve yumurtada çok hızlıürer. ‣ Ozmatik basınç Mikroorganizmaların gelişmelerinde önemli çevre koşullarından biride mikroorganizmanın bulunduğu ortamın ozmatik basıncıdır. Yani mikroorganizmaların geliştiği ortamın tuz, şeker vb maddelerin konsantrasyonu gelişme için büyük önem taşır. Halofilik ( tuz seven ) ve osmofilik ( şeker seven ) bakterilerin ortamdaki yoğunluğa bağlı olarak gelişmeleri etkilenir. Bakterilerin bir çoğu %10 elektrolit konsantrasyonuna dayanma yeteneğine sahiptir. Fakat gelişip faaliyet gösterebilmeleri için en uygun ortam hücre içi ve dışısıvıda çözünmüş iyon ve molekül konsantrasyonlarının aynıdeğerde olmasıdır. Eğer bu durum hücre dışı sıvısının lehine bozulacak olursa, hücre su kaybına uğrar, yaşamıtehlikeye girer . Buna plazmoliz denir. Tersine hücre içi sıvılehine ozmatik basınç artışıolduğunda, dışardan hücre içine aşırısu girişi olur ve yaşam tehlikeye girer. Buna da turgor denir. 1.3.6. Bakterilerin Çoğalmaları Canlıların soylarınısürdürmek amacıyla kendilerine benzer yapıve özelliklerde yeni canlılar oluşturmalarına üreme veya çoğalma denir. Bakteriler de diğer mikroorganizmalarda olduğu gibi eşeyli ve eşeysiz çoğalabilen canlılardır. Bakterilerde üreme mevcut bakteri sayısının katları; 1-‮ →2-‮ →4-‮ →8-‮ →16-‮ →32-‮ →…… şeklinde olur. Bakteri cinsine göre her bölünme arasındaki süre 20 dakika olabileceği gibi 24 saat veya daha uzun olabilir. Bakterilerin çoğalmalarıdönem dönem incelenirse aşağıdaki grafik elde edilir (Şekil. 1.7). Bakteriler çoğunlukla ikiye bölünerek ürer. Önce bakteri hücresinin boyu uzar ve hücre zarıortadan içeri doğru daralarak iki eşit yarıya bölünür. Bölünen hücreler birbirinden ayrılarak iki yeni karakteri ortaya çıkarır (Şekil 1.6.). Buna eşeysiz üreme şekli denir. Şekil 1. 6.: Eşeysiz çoğalma 12

Eşeyli üreme şeklinde ise aynıtürden fakat farklıözellikteki bakterilerin bir süre birleşmeleri sonucu her ikisinin ortak özelliklerini taşıyan yeni hücreler oluşur. Bakteri Sayısı ‣ a-b =gizli dönem ‣ b-c =logaritmik çoğalma ‣ c-d =durma dönemi ‣ d-e =ölüm dönemi 5 10 15 20 25 30 35 Süre Şekil 1. 7 : Bakterilerin çoğalma grafiği ‣ a-b = Gizli dönem ( uyum dönemi) : Bakteriler çoğalacaklarıuygun ortama ekilirse, önce gizli bir döneme girerek bulunduklarıortama alışmaya çalışır. Yoğun metabolik aktivite söz konusudur. Bakterilerin gelişmesi için ön hazırlık dönemidir. ‣ b-c = Logaritmik dönem : Bu dönemde hücreler hızlıbölünme durumuna girer ve yüksek sayıda mikroorganizma meydana gelir. ‣ c-d = Durma dönemi : Ortamdaki besin maddelerinin azalması, metabolik artıklar ve pH’ın elverişsiz hale gelmesi nedeniyle mikroorganizmaların üremeleri yavaşlar.Çoğalmalarında durma görülür. ‣ d-e = Ölüm dönemi : Ortamda hem besin kalmamasıhem de artık maddelerin zehirli etkisiyle bakteriler ölür. Dolayısıyla mikroorganizmaların çoğalmalarına besin ögelerine olan ihtiyaçlarıve çevreyle ilgili etkenler etki eder. 13

Kompost Rehberi
Page 1 Page 2 spotlight Lebanon's Got Talent _ Maya Adra looks ...
Я могу быть самой лучшей - Ukraine Works Ltd
第6章角色制作流程中的经验和教训
日期媒體機構課程名稱開課日期時數學費電話澳門生產力暨科技轉移 ...