Views
9 months ago

Genel_Mikrobiyoloji

Resim 1.1: Mikroskop

Resim 1.1: Mikroskop Optik Kısım Mekanik Kısım Ayna Ana tüp Diyafram Aydınlatma Tabla Kondensör sistemi Kıskaç Kol Objektif Şoryo vidaları Oküler Revolver (döner tabla) Kaba ayar vidası İnce ayar vidası Kondansör vidası Mikroskopta örnekler lam, lamel kullanarak incelenir. Lam kalınlığı1mm, eni 25 mm ve boyu 75 mm kadar olan cam parçasıdır. Örnek bunun üzerine ince bir tabaka yapacak şekilde yayılır. Mikroorganizmalarımikroskopta inceleyebilmek amacıyla kullanılır. Lamel ise 170µ kalınlığında genellikle kare şeklinde ince cam levhadır. Kareler 18x18, 24x24 mm ebadında değişik ölçülerde lameller vardır. Lam üzerinde bulunan örneğin üzerine arada hava kalmayacak şekilde yavaşça kapatılır. Mikroorganizmalarıincelenmesi amacıyla kullanılır. Mikroorganizmaların lam ve lamel aracılığıile mikroskopta incelenecek duruma getirilmesine preparat hazırlama denir. Bir damla örnek lam üzerine konup, lamelle kapatılarak preparat hazırlanabileceği gibi, çeşitli boyama yöntemleriyle de hazırlanabilir. Mikroskopta preparat hazırlayarak incelenecek herhangi bir maddeye örnek denir. 20

‣ Mikroskopun kullaniminda şu basamaklar izlenmelidir; Doğal ışık veya elektrik ışığıkullanarak, objektiften görünen alanın aydınlanmasıayna, diyafram ve kondansör yardımıyla sağlanır. Preparat hazırlanır (bir damla örnek lam üzerine konup, lamelle kapatılarak hazırlanır ). İncelenecek preparat, tablaya yerleştirilerek maşalarla sıkıştırılır. Mikroskopta incelemeye en küçük büyütmeli objektiften başlamalıdır. Büyük ayar vidasıile görüntü bulunduktan sonra, büyük büyütmeli objektife geçilir ve küçük ayar vidasıile netliği sağlanır. İmmersiyon objektifi kullanılırken, preparat ile objektif arasına sedir yağı damlatılarak cisme gelen ışığın artmasısağlanır. İmmersiyon yağıışığın kırılmasını sağlayarak mikroskobik incelemeyi kolaylaştırır. Mikrobiyolojik incelemelerde immersiyon objektifi daha çok kullanılır. Mikroskop, kullanımıbittikten sonra temizlenerek dolabına konmalıdır. Temizliği tülbent veya temizlik kâğıdıile mercek kısımlarısilinirek yapılır. Objektiflerde kuruyan immersiyon yağlarıksilol (bir alkol çeşidi ) ile ıslatılmıştülbentle silinir. 21

Kompost Rehberi
52_scarlet-macaw-guacamaya-Ara-macao-Maya-ethnozoology ...
Page 1 Page 2 spotlight Lebanon's Got Talent _ Maya Adra looks ...
Я могу быть самой лучшей - Ukraine Works Ltd
日期媒體機構課程名稱開課日期時數學費電話澳門生產力暨科技轉移 ...
第6章角色制作流程中的经验和教训