Views
9 months ago

Genel_Mikrobiyoloji

DEĞERLENDİRME

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 1. Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır Mikrobiyoloji laboratuvarında çalışma kurallarını uyguladınz mı? 2. Kişisel hijyen kurallarınıuyguladınız mı? 3. Uygun kaba ölçülü miktarda maya aldınız mı? 4. 5. Mayanın üzerine şeker ve ılık suyu karıştırarak ilave ettiniz mi? Oda ısısında bekleterek mayadaki değişiklikleri gözlediniz mi? 6. Basit preparat hazırladınız mı? 7. 8. Mikroskop ayarlarınıve preparat incelemesini yapabildiniz mi? Mikroskopta gördüğünüz şekillerden mayaları tanımlayabildiniz mi? DEĞERLENDİRME Yapılan değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızıbir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın tamamıevet ise bir sonraki faaliyete geçiniz. 34

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME SORULARI Aşağıda cümlelerde verilen bilgiler doğru ise parantez içinde (D), yanlışise (Y) yazınız. ( ) 1. Maya hücresi prokaryotik mikroorganizmalardandır. ( ) 2. Prokaryotik ve ökaryotik hücreleri ayıran en belirgin özellik çekirdek yapısıdır. ( ) 3. Mayalar morfolojik olarak kok, çubuk, spiral şeklinde görülür. ( ) 4. Mayalar hem hava varlığında hem de havasız ortamda faaliyetlerini sürdürür. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz. 5. Mayaların en iyi geliştiği sıcaklık aralığıaşağıdakilerden hangisidir? A) 0-25ºC B) 0-45ºC C) 15-25ºC D) 45-70 ºC 6. Yüksek şeker konsantrasyonunda gelişen maya aşağıdakilerden hangisidir? A) Candida B) Saccharomyces C) Zygosaccharomyces D) Hansenula 7. Salamura gıda hazırlamada önemli maya hangisidir? A) Debormyces B)Candida C) Saccharomyces D) Rhodotorula Aşağıdaki cümlede boşbırakılan yere doğru sözcüğü yazınız. 8. Mayalara özgü üreme şekli ………………..çoğalmadır. 9. Mayaların en yaygın olduğu kaynaklar …………….,………………dir. DEĞERLENDİRME Cevaplar ızıcevap anahtarıile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızıbelirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Öğrenme Faaliyeti 2’yi bitirmişbulunmaktasınız. Faaliyet sonundaki sorulara doğru cevap verdiyseniz bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. Yanlışcevaplarınız varsa ilgili faaliyeti tekrar ediniz. 35

Kompost Rehberi
bir iki ve üç
Page 1 Page 2 spotlight Lebanon's Got Talent _ Maya Adra looks ...
Я могу быть самой лучшей - Ukraine Works Ltd
第6章角色制作流程中的经验和教训
日期媒體機構課程名稱開課日期時數學費電話澳門生產力暨科技轉移 ...
52_scarlet-macaw-guacamaya-Ara-macao-Maya-ethnozoology ...