Views
7 months ago

Genel_Mikrobiyoloji

Alternaria Aspergillus

Alternaria Aspergillus Botrytis Fusarium Şekil 3. 3: Morfolojilerine göre bazıküfler 3.3. Küflerin İsimlendirilmeleri Küflerin isimlendirilmesinde her organizma iki isimle tanımlanır. Cins ismi büyük harfle yazılır, tür ismi küçük harfle yazılır. Örneğin; Aspergillus niger. 3.4. Küflerin Genel Özellikleri Ökaryotik mikroorganizmalara dahil olan bu canlılar her yerde kolayca gelişmeleri ve sıkça rastlanmalarıyla kendilerini belli eder. Küfler flamentli (uzantılı), saprofit (çürükçül) veya parazit olarak yaşayan çok hücreli organizmalardır. Çok süratli yayılma gösterirler. 2-3 günde 5-10 cm² lik alanıkaplayabilirler. Bölmeli hif ↓ Hava hifi ↑ ↑ ↑ Bölmesiz hif Miselyum Vejatatif Hif Şekil 3. 4 Küf hücre isimlendirilmelesi Hifler gelişme şekline göre ikiye ayrılır: ‣ Gıda maddesi yüzeyinde gelişip yayılan ve içine nüfus ederek küflerin ortama tutunmalarınıve gelişmeleri için gerekli besin maddelerinin alınmasınısağlayan hiflere vejatatif hif denir. ‣ Havaya doğru uzayan ve küflerin çoğalmasınısağlayan sporlarıtaşıyan hiflere de hava hifi denir. 38

Hifler katıyüzeylerde hızla yayılır, sıvıyüzeylerde kolay parçalanmayan zar örtüsü meydana getirir.Küfler geliştikleri ortamda beyazdan siyaha kadar çeşitli renklerde görünür. Farklırenkler konidilerden kaynaklanır. Konidilerin durumuna göre gri, sarı, yeşil, mavi, pembe, kahverengi ve siyah renklerde görülür. Renk oluşumu tür ve besiyerinin bileşimine göre değişir . 3.5. Küflerin Gelişmesine Etki Eden Faktörler Bunlar nem, sıcaklık, pH, oksijen ve ışık olarak belirtilebilir. ‣ Nem Bakteriler ve mayalar kadar olmamakla beraber küflerin de gelişebilmeleri için neme ihtiyacıvardır. Nem oranının % 10-13’ün altına düştüğü ortamlarda üreyemez. ‣ Sıcaklık ‣ Küflerin gelişmesinde en önemli etkendir. En düşük gelişme sıcaklığı8º C olarak verilse de 0º C gelişen küfler özellikle buzdolabında saklanan besinlere zarar vermeleri mümkündür. En iyi gelişmeleri 20-30º C arasında görülür. Bunun için gıdalar oda sıcaklığında saklanmamalıdır. ‣ pH pH değerleri çok geniştir. Örneğin, 1,3 – 9,6 pH’ lar arasında faaliyet gösterebilir. Optimum gelişme pH’ları5- 6 olan hafif asitli ortamlarda daha iyi gelişir. ‣ Oksijen Küfler aerop mikroorganizmalardır. Bu nedenle daha çok yüzeyde gelişme gösterir. Küflenmeyi engelleyebilmek için gıda maddelerinin hava ile temas etmeyecek şekilde ambalajlanmasıgerekir. ‣ Işık Küflerle yapılan çalışmalarda, bazıcinsler belirli dönemlerin dışında gelişmelerini karanlıkta sürdürür. 3.6. Küflerde Çoğalma Küfler de mayalarda olduğu gibi eşeyli ve eşeysiz olarak çoğalabilen cins ve türlere sahiptir. Üreme hücresi spordur. Küflerin tanımlanmasıve ayrımında genellikle eşeysiz sporlar ve bunlarla ilgili yapılardan yararlanılmaktadır. Eşeyli sporlardan ise küflerin sınıflandırılmasında yaralanılmaktadır. 39

HASTA HAKLARI VE HASTA İLETİŞİMİ
148395-471261-30.09.2016
s.b.2010_klavuz_lowres_23092010
mySKI_Dergi_9.Sayı
52-53
katalog
Autodesk Maya 2017 の レンダリングに 関 する 変 更
Kompost Rehberi
Render Magazine #08/2016
Render Magazine #10/2016
Tefekkür
Dış Hazine
CB_halk_oylamasi_kilavuzu
AVRUPA’DA İSLAM DÜŞMANLIĞI
GEYİKLİBÜLTEN2
Akıllı Kampüs Öğrenci Kılavuzu
DEV - TARIK BUĞRA
TÜRK-RUS İLİŞKİLERİNDE
Toraks Bülteni Aralık 2017
KOAH Bülteni 2011 Sayı 3
Serta_2017_TR
katalog
Toraks Bülteni Mayıs 2015
2016-klima-katalog
2016%20YILI%20%C3%9CR%C3%9CN%20L%C4%B0STES%C4%B0(1)