Views
7 months ago

Genel_Mikrobiyoloji

‣ Eşeysiz çoğalma:

‣ Eşeysiz çoğalma: Küflerde, maya veya bakterilerde sözü edilen tomurcuklanma ve bölünme şeklinde doğrudan sayısal artışısağlayan çoğalmaya rastlanmaz. Ancak hifler bitki sürgünü gibi uç kısımdan uzayarak gelişmesini sürdürür. Küflerde asıl çoğalma şekli sporla olan eşeysiz çoğalmadır. Sporlar bir kese içinde (endospor) veya açıkta (ekzospor) oluşur ve bu göre sporangiospor veya konidi adınıalır (Şekil. 3. 5 ). Sporangiumlar normal hiflerden daha kalın hifler oluşur ve uç kısmında sporlanmayı gerçekleştirir. Bu hiflere sporanyofor denir. Sporangiosporların ucunda bir şişlik meydana gelir. Bu şişliğe spor kesesi denir. Sporangiosporlar olgunlaşınca kese patlar ve sporlar çevreye yayılır. Ekzosporla sporlar oluşurken diğer hiflerden daha kalın, koyu renkte ve gelişme düzlemine dik konidiforlar meydana gelir. Bazıcins ve türlerde konidiforun uç kısmı şişkinleşerek cins ve türe göre şekil ve büyüklüğü değişen oluşumlar (spor) meydana gelir. Bunlara konidi denir. Arka arkaya konidi zincirleri oluşur. Olgunlaşan konidiler türe özgü renk, şekil, ve büyüklüktedir. Bu özellikler türün tanısında kullanılır. Erginleşen konidiler dış etkiler ile dağılarak çevreye bulaşır. Şekil 3. 5: Küflerde üreme Rhizopus türlerinin vejetatif yapısı(a) ve eşeyli üreme (b) ‣ Eşeyli çoğalma: Küf mantarlarında eşeyli çoğalma, mayalarda olduğu gibi iki farklımantar hücresi zigospor ve askospor olmak üzere iki ayrıçoğalma tipi görülür. (Şekil 3. 5) Zigosporla çoğalma en tipik şekilde Mucor cinsinde görülür. Zigosporlar çok çekirdekli, dışyüzeyleri pürüzlü ve koyu renklidir. 40

Askospor çoğalma Aspergillus cinsinde görülür. Askosporlar gamet ve hiflerin kaynaşmalarıile meydana gelir. Mantarlarda zigospor ve askospor şekil ve büyüklüğü de türe göre değişir ve küflerin tanısında kullanılır. 3.7. Gıda Mikrobiyolojisinde Önemli Küf Gruplarıve Özellikleri Küfler farklıgörünüşve özellikte, çok sayıda cins ve tür içeren mikroorganizma grubudur. Mycota (Fungi) bölümünün sınıflarıaşağıdaki gibidir. Zygomycetes (sınıf) Mucorales ( takım) Mucaraceae (familya) Mucor (cins) Rhizopus (cins) Ascomycetes Euascomycetidae Plectomycetes Eurotiaceae Penicillium Aspergillus Deuteromycetes Moniliales Moniliaceae Botrytis Geotricum ‣ Mucor: Bölmesiz hiflidir. Sporlarısporangium keseleri içinde oluşur (Şekil 3. 3) . Evlerde açıkta kalan gıdalarda dahil, hemen her yerde karşılaştığımız mantarlardır. Bu mantarlar geliştikleri yerlerde saydam, gevşek, gri veya sarıkahverengi çabuk yayılan ve hava hifleri ile kendini belli eder. Bazıgıdaların bozulmasına (sebze- meyve ve fermente gıdalar) ve bazıgıdaların da üretilmesinde örneğin peynir teknolojisinde kullanılan renninnin teknik olarak üretilmesinde yararlanılır. ‣ Rhizopus: küresel şekilli sporangiuma sahiptir. Önce beyaz sonra mavimsi siyah renktedir. Birçok gıdanın çürümesine neden olan bu cins türleri hava kaynaklıkontaminant(bulaşı) olarak da bilinir. Evlerde ekmek ve un gibi gıda maddelerinde zarara yol açar. Meyve ve sebzelerle ekmeğin küflenerek bozulmasına neden olur. 41

Kompost Rehberi
52_scarlet-macaw-guacamaya-Ara-macao-Maya-ethnozoology ...
Waterlily Guatemala Mayan ethnobotany - Maya Archaeology
Untitled - 清华大学出版社
6-то издание - AHK Bulgarien