Views
7 months ago

Genel_Mikrobiyoloji

UYGULAMA FAALİYETİ

UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları Öneriler ‣ Mikroorganizmalarla çalıştığınızı, ‣ 3 adet hazır besiyerini alınız. ‣ 1.besiyerine elle basarak hemen kapatınız. Üzerine “elden ekim” yazınız. ‣ 2.besiyerini ortamda ağzıaçık olarak 30 dakika bekletiniz ve kapatınız Üzerine “havadan ekim” yazınız. ‣ 3.besiyerine pipet ile 0.5 ml su örneği alınız ve kapatınız. Üzerine “sudan ekim” yazınız. ‣ Kişisel hijyene dikkat etmeyi, ‣ Atölye önlüğünüzü giymeyi, ‣ Çalışma öncesi ellerinizi yıkamayı, ‣ Eldiveninizi giymeyi , ‣ Gerekli araç gereci hazırlamayı, ‣ Tüm besiyerlerini inkübatörde 37 ºC’da 48 saat tutunuz. ‣ Tüm işlemleri seri ve dikkatli bir şekilde yapınız. ‣ Besiyerlerini inkübatöre ters yerleştiriniz. ‣ İnkübatörde süre ve zaman ayarlamasına dikkat ediniz. ‣ Mikroorganizmaları incelerken besiyerlerinin kapalıolmasına dikkat ediniz. ‣ İnkübasyon sonunda besiyerlerinde üreme olup olmadığınıinceleyiniz . ‣ Mikroorganizmaların bulaşıcı kaynaklarınıhatırlayarak yaptığınız uygulamayla bağlantıkurunuz. 68

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 1. Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır Mikrobiyoloji laboratuvarında çalışma kurallarınıuyguladınz mı? 2. Kişisel hijyen kurallarınıuyguladınız mı? 3. Uygun kaba ölçülü miktarda maya aldınız mı? 4. 5. Mayanın üzerine şeker ve ılık suyu karıştırarak ilave ettiniz mi? Oda ısısında bekleterek mayadaki değişiklikleri gözlediniz mi ? 6. Basit preparat hazırladınız mı? 7. 8. Mikroskop ayarlarınıve preparat incelemesini yapabildiniz mi ? Mikroskopta gördüğünüz şekillerden mayaları tanımlayabildiniz mi ? DEĞERLENDİRME Yapılan değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızıbir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın tamamıevet ise bir sonraki faaliyete geçiniz. 69

Kompost Rehberi
52_scarlet-macaw-guacamaya-Ara-macao-Maya-ethnozoology ...
Maya Keyboard Shortcuts - Shortcutmania.com
Waterlily Guatemala Mayan ethnobotany - Maya Archaeology
Page 1 Page 2 spotlight Lebanon's Got Talent _ Maya Adra looks ...