Views
5 months ago

Genel_Mikrobiyoloji

2

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 ÖĞRENME FAALİYETİ- 1 AMAÇ Mikroorganizma kavramınıve mikroorganizmaların canlılar alemindeki yerini öğrenecek ve mikroskop kullanarak mikroorganizmalarıinceleyebileceksiniz. Gıda teknolojisinde bakterilerin yararlıve zararlıetkilerini öğrenerek gıda üretiminde gerekli tedbirleri alabileceksiniz. ARAŞTIRMA ‣ Çevrenizde bulunan gıda işletmelerinin mikrobiyoloji laboratuvarlarına inceleme gezisi düzenleyerek veya okulunuzdaki laboratuvarda inceleme yaparak mevcut araç gereçleri inceleyiniz ve laboratuarda çalışma sırasında dikkat edilecek hususlarıaraştırınız. ‣ Gıdalarda bakterilerin neden olduğu bozulmalarıgenel olarak araştırınız. ‣ Araştırmalarınızırapor haline getirerek sınıfta arkadaşlarınızla yorumlayınız. 1.1. İlgili Tanımlar 1.1.1. Mikroorganizma 1. MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ Mikroskopla görülebilen basit ve tek hücreli canlılara denir. Bu terim ‘çok küçük canlı’ anlamındaki Yunanca sözcüklerden türetilmiştir. Mikroorganizma olarak isimlendirilen canlılar, gelişmişcanlılardan daha önce yeryüzüne yayılmışlarsa da çok küçük olmalarınedeni ile bunların doğrudan izlenip, incelenebilmeleri için mikroskop ve mikroskoplama tekniklerinin gelişmesini beklemek gerekmiştir. 1.1.2. Mikrobiyoloji ve Bilim Dalları Mikrobiyoloji bileşik bir sözcük olup, Yunanca mikro, biyo ve loji sözcüklerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Bu sözcüklerden mikro gözle görülemeyecek kadar küçük, biyo canlı, loji de bilim anlamına gelir. Sözlük anlamı, gözle görülmeyecek kadar küçük canlı bilimi olmaktadır. Mikrobiyoloji doğal bilimler arasında genç bir bilim dalıolmasına rağmen, kısa zamanda her yönüyle büyük gelişmeler göstermiştir. Bu hızlıgelişmenin sonucu olarak günümüzde çok farklıuğraşalanlarına yönelik, farklıad ve kapsamda mikrobiyoloji dalları ortaya çıkmıştır. 3

Kompost Rehberi
52_scarlet-macaw-guacamaya-Ara-macao-Maya-ethnozoology ...
Waterlily Guatemala Mayan ethnobotany - Maya Archaeology
6-то издание - AHK Bulgarien
Untitled - 清华大学出版社
第23期 - 中国纱线网
VARANT BÜLTENİ